Hjem Helse og omsorgInfosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud til deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon. Vi har en god oversikt over mye av det som foregår for seniorer. 

Kontakt

Åpningstider: Mandag-fredag, 12.00-14.00 

Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14.

Telefon 72 54 67 91

E-post: infosenterseniorer@trondheim.kommune.no

Ønsker du samtale utenom besøkstiden, ta kontakt på telefon for å avtale tid.

 

Postadresse

Trondheim kommune 
Enhet for ergoterapitjeneste
Infosenteret for seniorer 
Erling Skakkes gate 14 
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

 

Aktuelt

Hva kan jeg gjøre for å klare meg selv?

Se brosjyre

Den kulturelle spaserstokken

Her finner du Den kulturelle spaserstokken

Eldre og seksualitet

Det er vanlig å tenke at seksualiteten betyr mindre etter hvert som man blir eldre, men er det nødvendigvis slik?

Les vår nye brosjyre om eldre og seksualitet.

Syn og hørselskurs

Syn og hørselskurs er et tilbud ved Enhet for ergoterapitjeneste. Se nettsiden for å finne aktuelt kurs som kan passe deg:

"Leve med hørselstap" om mestring av hverdagen for deg som har utfordringer med svekket hørsel. 

Magasinet 70+

Trondheim kommune utgir magasinet "70+". Fra 2017 utgis den én gang årlig. Den sendes i posten til alle byens innbyggere over 70 år. Det finnes også en digital utgave.

www.syttipluss.no/

Infosenteret deltar i redaksjonsråd for magasinet. Har du tips til aktuelle reportasjer eller innhold, ta kontakt med Infosenteret, så vil vi videreformidle. 

Utgaver:

 

Vi tilbyr

Forebyggende og helsefremmende samtale

Infosenteret for seniorer tilbyr et hjemmebesøk det året du fyller 80 år. Hensikten med besøket er å ha en samtale om hverdagsliv og helse. Her vil du få kunnskap om muligheter i seniortilværelsen og du mottar en mappe med informasjon. Tilbudet er et ledd i en nasjonal strategi og går til deg som ikke mottar kommunale omsorgstjenester.

Se video om forebyggende hjemmebesøk i Trondheim  Helsedirektoratet "Leve hele livet"

Her finner du også info om forebyggende hjemmebesøk fra den nasjonale veilederen: forebyggende hjemmebesøk 

 

Bedre levekår og helsetilbud skaper forventninger til et aktivt liv også etter pensjonsalder. I den forbindelse er det viktig å tenke helsefremmende, slik at du kan få støtte til å leve et godt og selvstendig liv.

Tema for samtalen omfatter meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse, kosthold, samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. Det vektlegges spesielt hva du selv mener er viktig for å ivareta egen helse. 

Påmelding "Sterk og stødig"

"Sterk og stødig" er treningsgrupper for seniorer 65+. 

  • Ønsker du å bli sterkere og stødigere?
  • Rekker du deg over gaten på grønt lys?
  • Greier du mindre i dag enn for ett år siden?

Her finner du mer informasjon om "Sterk og stødig" med oversikt over gruppene og hvor du kan melde deg på.

Se film om treningstilbudet her

 

"Takk, bare bra..." kurs i depresjonsmestring

 

Kurs i mestring av depresjon 

Oppstart: tirsdag 21. januar 2020

For påmelding ring Infosenteret på telefon 72 54 67 91 mellom 12.00-14.00

Info om kurset:

Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor. Mange opplever ulike former for tap som dårligere helse, mister venner eller familie etc. Dette kan føre til ensomhet, tristhet, uro og bekymringer.

Du vil lære deg metoder for hjelp til selvhjelp, slik at du kan få det bedre. Gjennom undervisning får du lære sammenhenger mellom tanker, følelser, fysiske reaksjoner og handlinger og hva du selv kan forbedre i eget liv.

Kurset går over 10 uker.

Pris 500,- for kursmateriell, inklusiv kaffe/te.

Kurssted: Hornemansgården.

Plakat

Kurset er utviklet av Geriatrisk ressurssenter i Oslo.

Se også artikkel om "Takk bare bra"-kurs i magasinet 70+

 

Foredrag

Vi tilbyr undervisning til pensjonistforeninger, lag og organisasjoner. 

Vi kommer gjerne på et møte og holder et innlegg på cirka 20-30 minutter om helse, livsstil og andre tema som kan være av interesse. Ta kontakt i god tid, slik at vi får planlegge det inn i våre oppgaver. 
Her finner du tema for våre foredrag

Råd, veiledning og informasjon

Hos oss kan du henvende deg for samtaler med råd, veiledning og informasjon for seniorer, pårørende eller andre. Vi har informasjonsskranke med aktuelle brosjyrer. Se kontakt for åpningstider og besøksadresse.

Mulighetsrommet, et visningsrom av velferdsteknologi

Mulighetsrommet viser et utvalg av velferdsteknologi som er på markedet i dag. Mulighetsrommet er aktuelt for deg som er senior og har interesse for eller har bruk for enkel teknologi i hverdagen. Her kan man diskutere, se og prøve et utvalg av aktuelle produkter og få informasjon om hvordan gå frem for å få tak i det som kan være aktuelt.

Et utvalg av produktene er:

  • Trygghetsalarm 
  • Komfyrvakt 
  • Elektroniske kalendere 
  • Sensorer som varsler 
  • Nøkkelfinner 
  • Fallalarm

Mulighetsrommet holder til i Erling Skakkes gate 14 på Bytorget.

Ring Infosenteret for seniorer på telefon 72 54 67 91 hverdager 12.00-14.00 for å avtale tid eller du er velkommen innom for å gjøre en avtale.

 Mulighetsrommet_kalender

 

Informasjon

Her finner du et utvalg over tilbud og informasjon som angår seniorer. 


Muligheter i seniortilværelsen

Aktiviteter

 Her vises et utvalg av tilbud for seniorer.

Aldersvennlig by 

Trondheim ble i 2015 med Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt nettverk for aldersvennlige byer. Gjennom nettverket kan kommunen utveksle ideer og erfaringer, slik at byen blir stadig bedre å leve i, også for eldre innbyggere.

Nettverket er verdensomspennende, og Trondheim er den andre norske byen som slutter seg til. 

Kontaktperson for aldersvennlig by-prosjektet er Kirsti Buseth, telefon 952 63 325.

Det er laget en forslagskasse, der du kan sende inn dine tanker og forslag til hva som kan gjøre byen enda bedre for eldre. 

Her kan du se video med et eksempel på tiltak på aldersvennlig by om veitene og her kan du se en video om belysning.

Her kan du lese mer på engelsk om nettverket Aldersvennlige byer (Age friendly cities).

Frivilligsentraler

Hovedside frivillighet i Trondheim kommune

Her er en oversikt over frivilligsentralene     

Kultur

Her vises et utvalg av kulturtilbud for seniorer.

Kurs

Her vises et utvalg av kurstilbud for seniorer.

Trim

Her vises et utvalg av trimtilbud for seniorer.

Oversikt over aktiviteter i din bydel

Heimdal
Lerkendal
Midtbyen
Østbyen

 

Kommunale tilbud

Tjenestetilbud

Trondheim har helse- og velferdskontor tilhørende hver av de fire bydelene. 

Helse- og velferdskontor Falkenborg 

Helse- og velferdskontor Falkenborg er for deg som bor i Midtbyen eller Østbyen bydel. 

Telefon 72541500.

Besøksadresse: Peder Falcks veg 31, 7044 Trondheim

Åpningstider telefon 09.00-11.30 og 12.15-15.00

Publikumsmottak 10.00-14.00. 

E-post: hv-falkenborg.postmottak@trondheim.kommune.no.

Helse- og velferdskontor Lerkendal 

Helse- og velferdskontor Lerkendal er for deg som bor i Heimdal eller Lerkendal bydel.

Telefon 72546400.

Besøksadresse: Sorgenfriveien 13, 7031 Trondheim

Åpningstider telefon: 09.00-11.30 og 12.15-15.00

Publikumsmottak: 10.00-14.00. 

E-post: hv-lerkendal.postmottak@trondheim.kommune.no.

Oversikt over tjenestene du kan søke om finner du her

Her finner du priser på kommunale helse og velferdstjenester

Andre kommunale tilbud

Her er et utvalg av andre kommunale tilbud
Søknadskjema

   

Om oss

Ansatte

Bodil Klungerbo
Avdelingsleder, spesialergoterapeut i geriatri
Telefon 916 72 737
E-post: bodil.klungerbo@trondheim.kommune.no

Anne Betty Sødal
Ergoterapeut
Telefon 901 24 461
E-post: anne-betty.sodal@trondheim.kommune.no

Anne Elisabeth Haddeland
Spesialergoterapeut
Telefon: 952 34 893
E-post: anne.haddeland@trondheim.kommune.no

Ingvild Ødegård
Spesialsykepleier i geriatri
Telefon: 911 96 050
E-post: ingvild.odegard@trondheim.kommune.no

Lene Thronæs van den Hoven
Fysioterapeut med master i treningsfysiologi
Telefon: 910 04 511
E-post: lene.thronas.van.den.hoven@trondheim.kommune.no

Linda Oppøyen
Sykepleier og Marte Meo-veileder
Telefon: 911 64 350
E-post: linda.oppoyen@trondheim.kommune.no

Vi er helsepersonell med lang erfaring innen helsefremmende og forebyggende arbeid for seniorer, med videreutdanning innen geriatri og veiledningskompetanse.

Spørreundersøkelse 2017

Infosenteret for seniorer foretok en spørreundersøkelse om alkoholvaner blant 80-åringene som mottok hjemmebesøk i 2017.

Bakgrunn

Helseundersøkelser viser at eldre over 60 år har doblet sitt alkoholinntak de siste tiårene, og utgjør den aldersgruppen med den største relative økningen i forbruket. Det er en endring i drikkekultur blant eldre, og ikke alle er oppmerksomme på konsekvensene, som eksempelvis å kombinere alkohol med medikamenter. Aldring gjør at kroppen tåler alkohol dårligere, noe som kan bidra til sykdom, skader og økte helseutgifter. Undersøkelser viser også at temaet altfor sjeldent blir tatt opp av helsepersonell. Infosenteret for seniorer ønsket derfor å få et innblikk i alkoholvanene til 80-åringene født i 1937 i Trondheim for å styrke kompetansen for å lettere kunne ta opp temaet i samtalene våre.

Metode
80-åringene som takket ja til et forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk* fikk tilbud om å anonymt svare på en spørreundersøkelse via nettbrett. Den bestod av fem spørsmål med utgangspunkt i Audit C (Alcohol Use Disorder Identification Test Consumption). Spørsmålene omhandlet kjønn, hvor ofte man drikker, hvor mye man drikker og om forbruket har endret seg de siste årene.

Resultat
82% av de som mottok hjemmebesøk svarte, noe som tilsvarer 50% av alle som fylte 80 år i Trondheim kommune i 2017. Kvinner sto for 55% av besvarelsene, menn 45%. Resultatene viste at 80% av 80-åringene drikker alkohol og 20% er avholdende. 60% drikker oftere enn hver fjortende dag, 30% drikker flere ganger i uka. 80% av de som drikker, drikker èn til to enheter når de drikker. Én enhet tilsvarer et glass vin (12 cl), 0,33 l øl eller 4 cl brennevin. Videre fant vi at i underkant av 10% er i risikogruppe for økt helseskade på grunn av alkoholforbruket. Halvparten av de som drikker, drikker mindre enn de gjorde før, 40% drikker like mye, og en liten andel drikker mer enn tidligere. Til opplysning har forskning vist at det er 40% underrapportering i slike spørreundersøkelser.

Konklusjon
Spørreundersøkelsen hos 80-åringene som mottok besøk fra infosenteret for seniorer i 2017 viser altså at 80% drikker alkohol, og 80% av de som drikker, drikker èn til to enheter når de drikker. Selv om kun en liten andel er i risikogruppe for å utvikle helseskade, erfarer vi at terskelen for å komme i risikogruppe kan være høy for en aldrende kropp. Den reelle andelen som har økt risiko antar vi derfor er noe høyere. Vi har selv erfart at det er mer naturlig å ta opp temaet i samtalene, og oppfordrer derfor annet helsepersonell, og andre, eksempelvis pensjonistforeninger til å ha en refleksjon og samtale om temaet.

* Alle som fyller 80 år i Trondheim kommune som ikke har tjenester fra kommunen fra før, får tilbud om et forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk. Hensikten med besøket er å ha en samtale om hverdagsliv og helse. 

Virksomheten

Infosenteret for seniorer startet opp som fast tiltak i 2004 og mottar henvendelser fra seniorer, pårørende og helsepersonell. Vi tilbyr individuelle samtaler med råd, veiledning og informasjon tilpasset den enkelte, også kurs og undervisning til seniorgrupper og ansatte. En hovedoppgave er oppsøkende virksomhet gjennom helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til seniorer. I dag går tilbudet til 80 åringer uten helse og omsorgstjenester. Infosenterets arbeid er forankret i kommunens planer og føringer, som eldreplanen. Infosenteret har sammen med andre kommuner bidratt til en nasjonal veileder for forebyggende hjemmebesøk.

Ansatte har helsefaglig og geriatrisk kompetanse og består i dag av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeut. Flere har videreutdanninger og mastergrad.

Infosenterets ansatte deltar i flere samarbeidsforum som angår seniorer: Redaksjonsråd for 70+, eldres dag komite og ressursgruppe for "Voi- voi" festivalen for godt voksne.

Infosenteret er samlokalisert med Ressurssenteret for demens ved Bytorget og utgjør til sammen Seniortorget.

 

For helsepersonell

 

Sist oppdatert: 08.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001