Infosenteret for seniorer

Velkommen til Infosenteret for seniorer. Her får du informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon. Vi har en god oversikt over mye av det som foregår for seniorer.

Aktuelt

Aldersvennlig Norge - Hvordan kan du planlegge et godt liv hele livet?

"Et godt liv hele livet handler ofte om å fortsette med mye av det du trives med i dag. Du må bare planlegge litt."

Digital hele livet

Regjeringen kom i september 2021 med en ny strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen. Målet med strategien Digital hele livet er å motvirke digitalt utenforskap og sikre at alle innbyggere som ønsker det kan få det digitale påfyllet som trengs for å kunne bruke digitale verktøy og tjenester som vi i dag er blitt så avhengige av. Alle skal også kunne delta i samfunnet, demokratiske prosesser og et sosialt fellesskap ved å benytte digitale verktøy.

Her finner du et utvalg av tilbud for deg som ønsker støtte og hjelp til å lære mer:

 • Læringssenteret gir opplæring i bruk av data, mobil og nettbrett. På hovedbiblioteket tar du kontakt med de ansatte for enkel datahjelp. Du kan også bestille veiledningstime og melde deg på kurs. Ring oss på tlf. 95 26 31 17.
 • Seniornett Trondheim Seniornett Trondheim tilbyr flere former for dataveiledning.
 • Fredagsdata Hornemansgården. Dyktige studenter fra NTNU hjelper til med dataspørsmål på fredager. Ta med din PC, smarttelefon eller nettbrett og få hjelp med de spørsmål og problemer du måtte ha. Vi har dyktige studenter fra NTNU som hjelper deg.

  Fredagsdata organiseres i samarbeid med datastudentenes linjeforening Abacus ved NTNU og Seniornett Trondheim - se gjerne www.seniornett.no eller Hornemansgårdens nettside.

  Pensjonistforeningen Senior IKT holder også til i Hornemansgården og har ulike kurs og foredrag for sine medlemmer. Ta kontakt med Hornemansgården ved interesse.

Fra A te B i ditt nærområde- trygg skyss for deg over 67

Fra A te B i ditt nærområde. 67pluss er et tilbud for deg som har fylt 67 år, og som har behov for transport mellom to adresser. Det kan være mellom å bli hentet på din egen adresse og kjørt til en venn, eller til/mellom servicepunkt som for eksempel butikk, lege eller apotek.

67pluss er et prøveprosjekt i et begrenset område.

Prisen er som en ordinær honnørbillett. Tjenesten er tilgjengelig mandag-fredag, kl. 09.30-16.30.

Bestill reisen i appen 67pluss eller ring 02867

Les mer om prosjektet på nettsiden www.atb.no/67pluss

Fremtidsfullmakt

Her finner du informasjon og eksempler av fremtidsfullmakt fra Statsforvalteren (fylkesmannen).

Fritid og aktivitet for voksne

Ønsker du mer aktivitet på fritiden? Eller ønsker du å bli kjent med nye mennesker? På denne nettsiden finner du informasjon om ulike aktivitetstilbud som finnes i Trondheim og omegn, som kan passe for deg som er over 18 år. Aktivitetene er både i regi av kommunen og frivillige lag og organisasjoner.

Helseplattformen

Det nye journalsystemet i Midt-Norge, Helseplattformen blir trinnvis tatt i bruk fra 2022. Helsami er innbyggerportalen i Helseplattformen, og innbyggere i Trondheim kommune og pasienter på St. Olavs hospital er de første som kan ta den i bruk. Her kan du se en introduksjonsvideo om Helseplattformen.

Om korona og vaksinering - og hverdagen etterpå

Mange kjenner nå på en høyere terskel for å komme i gang med aktiviteter som ble satt på vent da pandemien kom. Hverdagen er fortsatt ikke den samme som før, selv om en er fullvaksinert. Det er viktig å fortsatt ta gode valg for både kosthold, det sosiale og å opprettholde formen i topp, kropp og sinn. Alle offentlige arrangementer som sosiale samlinger, kulturarrangement eller treningsgrupper skal følge nasjonale retningslinjer. Er du litt avventende, utfordre deg selv og ta et skritt og prøv en aktivitet du har sluttet med grunnet pandemien. Det du har prøvd én gang og som kjentes trygt ut, er lettere å prøve én gang til. Det å komme seg ut og ta steget er også å ta vare på helsa.

Skulle det likevel bli økte smittetall igjen, eller andre grunner til å ikke delta, finnes det nå mange muligheter til hjemmetrim, både treningssentre og andre har lagt ut videoer på internettet det siste året. Spør oss på Infosenteret for seniorer eller andre om du ikke finner det du leter etter. Treningsgruppene Sterk og Stødig har her lagt ut videoer av hjemmeøvelser. Her er også andre øvelser for å forebygge fall i regi av Helsenorge, delt i tre grupper; for deg som er litt ustø, for deg som bruker hjelpemidler når du går, og for deg som bor i omsorgsbolig. Et annet tips er "Sprek med Sofia" som kan sees på NRK.

Det finnes dessuten mange flere muligheter til aktivitet. Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse har samlet forslag til hva man kan gjøre for å opprettholde aktiviteter.

Varelevering hjem til deg?

Frivilligsentralen har en oversikt over aktuelle dagligvarebutikker med hjemlevering.

Kontakt

Infosenteret for seniorer

Vi holder til på Bytorget (Erling Skakkes gate 14).

Du kan også gå inn via Munkegaten/hjørnet Erling Skakkes gate.

Vi har åpent mandag-fredag kl. 12.00-14.00

Du kan også ringe oss på telefon 72 54 67 91 i samme tidsrom.

Ønsker du samtale utenom besøkstiden, ta kontakt på telefon for å avtale tid.

E-post: infosenterseniorer@trondheim.kommune.no

Her finner du Infosenterets brosjyre

Infosenteret for seniorer

Postadresse

Trondheim kommune
Enhet for ergoterapitjeneste
Infosenteret for seniorer
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Vi tilbyr

Forebyggende og helsefremmende samtale

Infosenteret for seniorer tilbyr et hjemmebesøk det året du fyller 80 år. Hensikten med besøket er å ha en samtale om hverdagsliv og helse. Her vil du få kunnskap om muligheter i seniortilværelsen og du mottar en mappe med informasjon. Tilbudet er et ledd i en nasjonal strategi og går til deg som ikke mottar kommunale omsorgstjenester.

Se video om forebyggende hjemmebesøk i Trondheim Helsedirektoratet "Leve hele livet".

Her finner du også info om forebyggende hjemmebesøk fra den nasjonale veilederen: forebyggende hjemmebesøk.

Bedre levekår og helsetilbud skaper forventninger til et aktivt liv også etter pensjonsalder. I den forbindelse er det viktig å tenke helsefremmende, slik at du kan få støtte til å leve et godt og selvstendig liv.

Tema for samtalen omfatter meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse, kosthold, samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. Det vektlegges spesielt hva du selv mener er viktig for å ivareta egen helse.

Treningsgrupper "Sterk og stødig"

"Sterk og stødig" er treningsgrupper for seniorer

 • Ønsker du å bli sterkere og stødigere?
 • Rekker du deg over gaten på grønt lys?
 • Greier du mindre i dag enn for ett år siden?

Her finner du mer informasjon om "Sterk og stødig" med oversikt over gruppene.

Se film om treningstilbudet her

"Takk, bare bra..." kurs i depresjonsmestring

Sirkel med teksten 'Takk bare bra...'

Kurs i mestring av depresjon

Oppstart høsten 2021: onsdag 8 september 2021

For påmelding ring Infosenteret på telefon

72 54 67 91 mellom kl. 12.00-14.00

Info om kurset

Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor. Mange opplever ulike former for tap som dårligere helse, mister venner eller familie etc. Dette kan føre til ensomhet, tristhet, uro og bekymringer.

Du vil lære deg metoder for hjelp til selvhjelp, slik at du kan få det bedre. Gjennom undervisning får du lære sammenhenger mellom tanker, følelser, fysiske reaksjoner og handlinger og hva du selv kan forbedre i eget liv.

Kurset går over 10 uker.

Pris 500 for kursmateriell, inklusiv kaffe/te.

Kurssted: Olavsgården, Thoning Owesens gate 20.

Plakat over tilbudet

Kursledere høsten 2021:

 • Bodil Klungerbo, spes.ergoterapeut
 • Anne Haddeland, ergo.spesialist

Kurset er utviklet av Geriatrisk ressurssenter i Oslo.

Se også artikkel om "Takk bare bra"-kurs i magasinet 70+.

Foredrag

Vi tilbyr undervisning til pensjonistforeninger, lag og organisasjoner.

Vi kommer gjerne på et møte og holder et innlegg på rundt 30 minutter om helse, livsstil og andre tema som kan være av interesse. Ta kontakt i god tid, slik at vi får planlegge det inn i våre oppgaver.

Her finner du tema for våre foredrag

Råd, veiledning og informasjon

Hos oss kan du henvende deg for samtaler med råd, veiledning og informasjon for seniorer, pårørende eller andre. Vi har informasjonsskranke med aktuelle brosjyrer. Se kontakt for åpningstider og besøksadresse.

Se brosjyre "Hva kan jeg gjøre for å klare meg selv?"

Velferdsteknologi

Infosenteret kan gi informasjon om tiltak som kan hjelpe i hverdagen. Eksempel på dette er:

 • Trygghetsalarm
 • GPS
 • Medisindispenser
 • Hoftebeskytter
 • Trygghetstiltak

Les mer om velferdsteknologi i Trondheim kommune.

Ring Infosenteret for seniorer på telefon 72 54 67 91 hverdager kl. 12.00-14.00 for å avtale tid eller du er velkommen innom for å gjøre en avtale.

Mulighetsrommet_kalender

Informasjon

Her finner du et utvalg over tilbud og informasjon som angår seniorer.

Muligheter i seniortilværelsen

Aktiviteter

Her vises et utvalg av tilbud for seniorer.

Aldersvennlig by

Trondheim ble i 2015 med Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt nettverk for aldersvennlige byer. Gjennom nettverket kan kommunen utveksle ideer og erfaringer, slik at byen blir stadig bedre å leve i, også for eldre innbyggere.

Nettverket er verdensomspennende.

Nettside aldervennlig by Trondheim

Kontaktperson for aldersvennlig by-prosjektet er Kirsti Buseth, telefon 95 26 33 25.

Det er laget en forslagskasse, der du kan sende inn dine tanker og forslag til hva som kan gjøre byen enda bedre for eldre.

Her kan du se video med et eksempel på tiltak på aldersvennlig by om veitene og her kan du se en video om belysning.

Her kan du lese mer på engelsk om nettverket Aldersvennlige byer (Age friendly cities).

Les mer om Trondheim 2030 her.

Frivilligsentraler

Hovedside frivillighet i Trondheim kommune

Her er en oversikt over frivilligsentralene

Helse
Kultur

Her vises et utvalg av kulturtilbud for seniorer.

Kurs

Her vises et utvalg av kurstilbud for seniorer.

Magasinet 70+

Trondheim kommune utgir magasinet "70+". Fra 2017 utgis den én gang årlig. Den sendes i posten til alle byens innbyggere over 70 år. Det finnes også en digital utgave.

www.syttipluss.no/

Infosenteret ved Bodil Klungerbo deltar i redaksjonsråd for magasinet. Har du tips til aktuelle reportasjer eller innhold, ta kontakt med Infosenteret for seniorer på telefon 72 54 67 91 så videreformidles innspill fra deg.

Utgaver:

Trim

Her vises et utvalg av trimtilbud for seniorer.

Oversikt over aktiviteter i din bydel

Heimdal
Lerkendal
Midtbyen
Østbyen

Kommunale tilbud

Tjenestetilbud

Trondheim har helse- og velferdskontor tilhørende hver av de fire bydelene.

Helse- og velferdskontor Falkenborg

Helse- og velferdskontor Falkenborg er for deg som bor i Midtbyen eller Østbyen bydel.

Telefon 72 54 15 00.

Besøksadresse: Peder Falcks veg 31, 7044 Trondheim

Åpningstider telefon kl. 09.00-11.30 og 12.15-15.00

Publikumsmottak kl. 10.00-14.00.

E-post: hv-falkenborg.postmottak@trondheim.kommune.no.

Helse- og velferdskontor Lerkendal

Helse- og velferdskontor Lerkendal er for deg som bor i Heimdal eller Lerkendal bydel.

Telefon 72 54 64 00.

Besøksadresse: Sorgenfriveien 13, 7031 Trondheim

Åpningstider telefon: kl. 09.00-11.30 og kl. 12.15-15.00

Publikumsmottak: kl. 10.00-14.00.

E-post: hv-lerkendal.postmottak@trondheim.kommune.no.

Oversikt over tjenestene du kan søke om

Priser på kommunale helse og velferdstjenester

Andre kommunale tilbud

Her er et utvalg av andre kommunale tilbud
Søknadskjema

Om oss

Ansatte

Vi er helsepersonell med lang erfaring innen helsefremmende og forebyggende arbeid for seniorer.

 • Anne Elisabeth Haddeland, ergoterapispesialist
 • Lene Thronæs van den Hoven, fysioterapeut/master
 • Bodil Klungerbo, spes.ergoterapeut
 • Anne Betty Sødal, ergoterapeut
 • Ingvild Ødegård, spes.sykepleier
Eldres bruk av teknologi i Trondheim 2016

I 2016 publiserte Infosenteret for seniorer i fagtidsskriftet Ergoterapeuten en artikkel om seniorers bruk av teknologi i Trondheim. Det var 80 åringer født i 1935 som svarte på undersøkelsen.

Forfattere: Line Oldervold NTNU, Anne Betty Sødal og Bodil Klungerbo fra Infosenteret for seniorer.

Les artikkelen her.

I det helsefremmende og forebyggende hjemmebesøket som tilbys åttiåringer uten kommunale tjenester i Trondheim, er målsettingen å støtte seniorene til å leve et godt og selvstendig liv. For å være en aktiv og deltakende senior i dagens samfunn kreves det at man mestrer bruk av ulike teknologiske produkter.

Hensikt: Spørreundersøkelsen gikk ut på å undersøke hvilket teknisk utstyr åttiåringene benytter i dag, og eventuelt hva de benytter pc eller nettbrett til. Vi ønsket også å kartlegge om de ønsker opplæring, og om det er kjønnsforskjeller i bruk av teknologi i denne aldersgruppen.

Metode: Det ble gjennomført en spørreundersøkelse med faste svaralternativ og noen åpne felt for individuelle svar. Spørreundersøkelsen er foretatt på nettbrett i hjemmet i forbindelse med et forebyggende hjemmebesøk.

Hovedresultat: 430 seniorer født i 1935 besvarte spørreundersøkelsen.

Spørreundersøkelse om alkoholvaner 80 åringer 2017

Infosenteret for seniorer foretok en spørreundersøkelse om alkoholvaner blant 80-åringene som mottok hjemmebesøk i 2017 i Trondheim.

Bakgrunn

Helseundersøkelser viser at eldre over 60 år har doblet sitt alkoholinntak de siste tiårene, og utgjør den aldersgruppen med den største relative økningen i forbruket. Det er en endring i drikkekultur blant eldre, og ikke alle er oppmerksomme på konsekvensene, som eksempelvis å kombinere alkohol med medikamenter. Aldring gjør at kroppen tåler alkohol dårligere, noe som kan bidra til sykdom, skader og økte helseutgifter. Undersøkelser viser også at temaet altfor sjeldent blir tatt opp av helsepersonell. Infosenteret for seniorer ønsket derfor å få et innblikk i alkoholvanene til 80-åringene født i 1937 i Trondheim for å styrke kompetansen for å lettere kunne ta opp temaet i samtalene våre.

Metode

80-åringene som takket ja til et forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk* fikk tilbud om å anonymt svare på en spørreundersøkelse via nettbrett. Den bestod av fem spørsmål med utgangspunkt i Audit C (Alcohol Use Disorder Identification Test Consumption). Spørsmålene omhandlet kjønn, hvor ofte man drikker, hvor mye man drikker og om forbruket har endret seg de siste årene.

Resultat

82% av de som mottok hjemmebesøk svarte, noe som tilsvarer 50% av alle som fylte 80 år i Trondheim kommune i 2017. Kvinner sto for 55% av besvarelsene, menn 45%. Resultatene viste at 80% av 80-åringene drikker alkohol og 20% er avholdende. 60% drikker oftere enn hver fjortende dag, 30% drikker flere ganger i uka. 80% av de som drikker, drikker èn til to enheter når de drikker. Én enhet tilsvarer et glass vin (12 cl), 0,33 l øl eller 4 cl brennevin. Videre fant vi at i underkant av 10% er i risikogruppe for økt helseskade på grunn av alkoholforbruket. Halvparten av de som drikker, drikker mindre enn de gjorde før, 40% drikker like mye, og en liten andel drikker mer enn tidligere. Til opplysning har forskning vist at det er 40% underrapportering i slike spørreundersøkelser.

Konklusjon

Spørreundersøkelsen hos 80-åringene som mottok besøk fra infosenteret for seniorer i 2017 viser altså at 80% drikker alkohol, og 80% av de som drikker, drikker èn til to enheter når de drikker. Selv om kun en liten andel er i risikogruppe for å utvikle helseskade, erfarer vi at terskelen for å komme i risikogruppe kan være høy for en aldrende kropp. Den reelle andelen som har økt risiko antar vi derfor er noe høyere. Vi har selv erfart at det er mer naturlig å ta opp temaet i samtalene, og oppfordrer derfor annet helsepersonell, og andre, eksempelvis pensjonistforeninger til å ha en refleksjon og samtale om temaet.

* Alle som fyller 80 år i Trondheim kommune som ikke har tjenester fra kommunen fra før, får tilbud om et forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk. Hensikten med besøket er å ha en samtale om hverdagsliv og helse.

Virksomheten

Infosenteret for seniorer startet opp som fast tiltak i 2004 og mottar henvendelser fra seniorer, pårørende og helsepersonell. Vi tilbyr individuelle samtaler med råd, veiledning og informasjon tilpasset den enkelte, også kurs og undervisning til seniorgrupper og ansatte. En hovedoppgave er oppsøkende virksomhet gjennom helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til seniorer. I dag går tilbudet til 80 åringer uten helse og omsorgstjenester. Infosenterets arbeid er forankret i kommunens planer og føringer, som eldreplanen. Infosenteret har sammen med andre kommuner bidratt til en nasjonal veileder for forebyggende hjemmebesøk.

Ansatte har helsefaglig og geriatrisk kompetanse og består i dag av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeut. Flere har videreutdanninger og mastergrad.

Infosenterets ansatte deltar i flere samarbeidsforum som angår seniorer: Redaksjonsråd for 70+, eldres dag komite og ressursgruppe for "Voi- voi" festivalen for godt voksne.

Infosenteret er samlokalisert med Ressurssenteret for demens ved Bytorget og utgjør til sammen Seniortorget.

Fagstoff om forebyggende hjemmebesøk

Sist oppdatert: 05.10.2021

A03-P1-EPI001