Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft og til dine pårørende. Du kan ta direkte kontakt, du trenger ingen henvisning og det er gratis.

Kreftkoordinator kan bidra med

  • samtale, råd, veiledning og informasjon.
  • formidle kontakt om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn.

Kontaktinformasjon

Inger Peggy Storvik
Telefon: 97 99 62 77 (du kan ringe eller sende sms)
E-post: inger.peggy.storvik@trondheim.kommune.no

Kreftkoordinator kan også treffes på Vardesenteret, St Olavs Hospital hver torsdag mellom kl. 10.00-14.00.

Har du behov andre for kommunale tjenester, kan du ta kontakt med helse- og velferdskontoret.

Sist oppdatert: 26.10.2021

A03-P1-EPI001