SAMUR

Samhandlingstiltak i Trondheim kommune for ungdom med utfordringer knyttet til rus i aldersgruppen 18-25 år.

Vi tilbyr tett oppfølging med fleksible løsninger for den enkelte. Grunnverdiene er at det er ungdommen som er ekspert og som sitter på løsningen på sine utfordringer. Vi bygger på ungdommens styrker og ressurser og ideen om at alle er motivert for noe. Vi danner et team rundt hver enkelt ungdom og det er ungdommen selv som bestemmer hvem som skal være med i teamet.

SAMURS formål

  • Styrke ungdommene til selv å kunne nyttegjøre seg tilbud som skole, arbeid, fritidsaktiviteter, offentlig hjelpeapparat, spesialisthelsetjeneste og andre sosiale arenaer
  • Samordne tiltak på tvers av etater og forvaltningsnivå
  • Sikre overgangen fra barn til voksen i hjelpeapparatet
  • Fange opp ungdom hjelpeapparatet ikke greier å nå
  • Å gripe inn så tidlig som mulig for å begrense ruskarriere og utvikling av kriminell aktivitet

Du kan selv ta kontakt med SAMUR for hjelp.

Ved inntak kontakter teamet ungdommen og starter tjenesten omgående. Teamet kontakter Helse- og velferdskontoret i etterkant av oppstart ved behov for vedtak på tjenesten.

Kontaktinfo

Hovedtelefon: 91 76 01 27 (døgnbemannet)
Besøksadresse: Bispegata 9D, 1. etasje

Avdelingsleder: Vivian Hovset
Mobil: 95 11 19 27

Epost: vivian.hovset@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 05.05.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3