Mottak- og oppfølgingssenter

Åpningstider

MO-senteret har følgende åpningstider:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10-15

Onsdager holder vi stengt. 

 

Torsdag 16/12 holder MO stengt grunnet fagdag.

 

Jul 2021:

Fredag 24/12: Stengt

Mandag 27/12: 10-15

Tirsdag 28/12: 10-15

Onsdag 29/12: Stengt

Torsdag 30/12: 10-15

Fredag 31/12: Stengt

 

 

Kontakt oss

Telefon: 94 87 17 64 (alle hverdager 09.00-15.00)

Bruk vårt kontaktskjema dersom du vil ha mer informasjon om, eller ønsker å benytte deg av vårt tilbud. Du vil da bli kontaktet pr. telefon.

E-post: mosenteret.psykiskhelserus@trondheim.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon, eksempelvis personalia, helseopplysninger eller diagnoser i e-post.)

Besøksadresse: Fjordgata 66 (Kart)

Postadresse:
Trondheim kommune, Enhet psykisk helse og rus v/ MO-senteret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Følg oss gjerne på Facebook

Vårt tilbud

Mottak- og oppfølgingssenteret (MO) er et tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidige psykiske plager. Vi tilbyr rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, og råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet.

Du trenger ikke henvisning eller vedtak for å henvende deg til MO-senteret.

Tilbudet passer for deg som:

  • Har utfordringer med rusmidler med eller uten samtidige psykiske vansker.
  • Har et ønske om endring av en ustabil livssituasjon
  • Har utfordringer med å forholde seg til hjelpeapparatet.
  • Mangler i større eller mindre grad tilgang på levekårsressurser som bolig, arbeid, økonomi og sosialt nettverk.
  • I påvente i behandling i TSB og ikke har vedtak (motiverende samtaler).
  • Ved avbrutt behandling i TSB/DPS.

Trondheim kommune har hasjavvenningskurs, samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol og/eller andre rusmidler, samt tilbud til brukere av anabole-androgene steroider/doping. Mer informasjon finner du på sidene for rustjenester.

Pårørende er også velkomne til å henvende seg til MO-senteret for råd og veiledning.

Om Mottak- og oppfølgingssenteret (MO)

MO-senteret består av ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning som jobber i tverrfaglig team. Vi har dokumentasjonsplikt etter Helsepersonellovens § 39. Klagerett på tjenesten etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3.2.

Klage på tjenester

Du kan klage om du ikke er fornøyd med tjenestene du mottar.

Du kan også kontakte Ombud for helse- og oppvekst.

Sist oppdatert: 16.11.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3