Hjem Helse og omsorgRustjenesterMottak- og oppfølgingssenter

Mottak- og oppfølgingssenter

Kontaktinformasjon:

Åpningstider: Hverdager klokken 10.00-15.00 (onsdager kl. 12.00-15.00)

Besøksadresse: Fjordgata 66  (Kart)

Telefon: 948 71 764 (hverdager 09.00-15.00)

Bruk vårt kontaktskjema dersom du vil ha mer informasjon om, eller ønsker å benytte deg av vårt tilbud. Du vil da bli kontaktet pr. telefon.

E-post: mosenteret.psykiskhelserus@trondheim.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon, eksempelvis personalia, helseopplysninger eller diagnoser i e-post.)

 

Mottak- og oppfølgingssenteret (MO) er et tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidige psykiske plager. Vi tilbyr rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, samt råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet.

Du trenger ikke henvisning eller vedtak for å henvende deg til MO-senteret.

 

Tilbudet passer for deg som:

  • Har utfordringer med rusmidler med eller uten samtidige psykiske vansker.
  • Har et ønske om endring av en ustabil livssituasjon
  • Har utfordringer med å forholde seg til hjelpeapparatet.
  •  Mangler i større eller mindre grad tilgang på levekårsressurser som bolig, arbeid, økonomi og sosialt nettverk.
  • I påvente i behandling i TSB og ikke har vedtak (motiverende samtaler).
  • Ved avbrutt behandling i TSB/DPS.

Mestringstilbudet har hasjavvenningskurs, samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol og/eller andre rusmidler, samt tilbud til brukere av anabole-androgene steroider/doping. Se egen side for disse tilbudene.

Pårørende er også velkomne til å henvende seg til MO-senteret for råd og veiledning.

MO-senteret består av ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning som jobber i tverrfaglig team. Vi har dokumentasjonsplikt etter Helsepersonellovens § 39. Klagerett på tjenesten etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3.2.

Klage på tjenester

Du kan klage om du ikke er fornøyd med tjenestene du mottar.

Mer informasjon finner du her: https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/soke-tjenester/klage-pa-tjenester/

Du kan også kontakte Ombud for helse- og oppvekst. Mer informasjon finner du her: https://www.trondheim.kommune.no/ombud/

Sist oppdatert: 11.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001