Dagrehabiliteringen

Dagrehabiliteringen gir tilbud om tverrfaglig rehabilitering for hjemmeboende  over 18 år i Trondheim kommune. Søk på om plass på helse- og velferdskontoret

Avdelingen har følgende yrkesgrupper: fysioterapeut, ergoterapeut, miljøarbeider, logoped og psykiatrisk sykepleier.

Vi gir tilbud om samtaler, trening og terapi individuelt og/eller i gruppe.

Avdelingen er organisert i tverrfaglige team og samarbeider med pårørende og andre som er viktige for den enkeltes rehabiliteringsforløp.

Vi legger også vekt på at avdelingen skal være en arena hvor brukere kan møtes, utveksle erfaringer og oppleve samhold med andre i en lignende situasjon.

Vi oppretter grupper/kurs ved kapasitet/behov.

Egenandel etter gjeldende satser som inkluderer transport.

Avdelingen har samarbeid med faste sjåfører. Rullestoltransport bestilles ved behov.

Målgruppe
  • Personer med nyoppstått eller ervervet hjerneskade, eller annen form for brått funksjonsfall.
  • Personer med generelt funksjonsfall etter sykdom eller skade
  • Personer med kroniske eller progredierende sykdomsforløp.
Retningslinjer for inntak
  • Behov for bistand fra flere faggrupper til samme tid i en avgrenset tidsperiode.
  • Behov for tilrettelagte trenings- og terapilokaler. Behov for andre utfordringer enn det som er mulig å gi i hjemmet (intensitet, tidsperspektiv, møte med brukere i lignende situasjon).
  • Evne til å overføre oppnådde resultat til hverdagssituasjonen

Vi ønsker nye brukere velkommen!