Mestringstilbud

Kontakt oss 

Mestringstilbudet er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune. Under finner du en oversikt over enhetens ulike tilbud og lenker til mer utfyllende informasjon. Alle tilbudene er gratis, men forutsetter aktiv deltakelse fra den enkelte bruker. Det er ønskelig at du før henvendelse ser gjennom tilbudene våre og gjør deg opp en mening om hva som kunne være aktuelt for deg.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud, du vil da bli kontaktet pr. telefon mellom klokken 12:00 og 15:00. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 klokken 12:00-14:30 på hverdager.

Vi har eget henvendelsesskjema for tilbudet sorg/krise.

Vår besøksadresse er Holtermanns veg 70 (Trondheimsporten) 9. etasje.

Alle har en psykisk helse 

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig. Det finnes mye du kan gjøre på egenhånd.

Hjelp til selvhjelp

Det finnes en rekke selvhjelpsressurser på internett og i bokform. Her er et lite utdrag som vi kan anbefale.

 

Selvhjelpsprogram på internett

Angst, depresjon og søvnproblematikk

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/

 

Økonomisk rådgiving

https://www.trondheim.kommune.no/okonomisk-radgiving/

 

Tips for økt hverdagsglede

Filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan enhver kan påvirke sin egen psykiske helse positivt.

https://psykiskhelse.no/hverdagsglede-filmer

 

Generelt om psykiske lidelser

www.psykologforeningen.no/publikum/videoer

 

NOIA - en podkast om angst

www.noiapodcast.no/

 

Bøker

“Sjef i eget liv” Ingvard Wilhelmsen

“Ikke vær så slem med deg selv” Per Einar Binder

“Lykketyvene” Torkil Berge og Arne Repål

“Trange rom og åpne plasser” Torkil Berge og Arne Repål

“Energityvene” Torkil Berge, Elin Fjerstad 

Hvordan få hjelp hos det offentlige

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Trondheim kommune har en rekke helsetilbud til byens befolkning. Dersom du ønsker en oversikt over kommunens tilbud knyttet til psykisk helse eller rus, kan du besøke hovedsidene for psykisk helse eller rus.

Fastlegen

Fastlegen kan ha samtaler med deg omkring vonde opplevelser, og henvise videre til kommunehelsetjenesten ellers spesialisthelsetjenesten dersom han/hun vurderer at det er behov for det.

Skolehelsetjenesten/studentsamskipnaden

For deg som går på skole eller studerer, vil skolehelsetjenesten eller studentsamskipnaden være til hjelp.

Bedriftshelsetjenester

Dersom du opplever arbeidsrelaterte utfordringer eller helseplager i en yrkessammenheng, kan du undersøke om arbeidsgiver kan tilby hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten.

NAV

NAV kan tilby økonomisk rådgivning, gjeldsrådgivning og andre arbeids- og velferdstjenester. NAV Gjeldsrådgivning er økonomirådstelefonen i NAV. Telefonnummeret er 55 55 33 39, tastevalg 1. Åpningstiden er klokken 09.00-15.00.

Spesialisthelsetjenesten (sykehus, avtalespesialister)

Spesialisthelsetjenesten kan tilby utredning og behandling for psykiske lidelser. For dette trenger du henvisning fra fastlegen din eller en psykolog dersom han/hun vurderer at det er behov for det.

Frivillige aktører

Røde kors

www.rodekors.no/tilbudene

Røde Kors har et bredt spekter av tilbud og tjenester til mennesker som har utfordringer med psykisk helse og/eller rus. 

 

Mental helse

www.mentalhelse.no

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

 

Unghjelp

http://unghjelp.no

UngHjelp er en frivillig organisasjon som jobber for å dele barn og unges historier og erfaringer med psykisk helse.

 

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

https://leve.no

LEVE tilbyr samtaler til etterlatte ved selvmord.

 

Angstringen

https://angstringen.no

Angstringer er selvhjelpsgrupper arrangert for og av mennesker med angst.

 

A-LARM 

https://a-larm.no/

A-larm Norge er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.

 

Ungdomstelefonen

https://ungdomstelefonen.no

Ungdomstelefonen (UT) er Skeiv Ungdoms telefontjeneste. Det er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet,legning, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex.

 

Alarmtelefonen for barn og unge

https://www.116111.no

Barn, unge og voksne som er bekymret for barn.

 

Kirkens SOS

www.kirkens-sos.no

Kirkens SOS tilbyr samtaler for deg som opplever å ha det vanskelig.

 

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

www.incest80057000.no

Incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner og menn, samt pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte.

 

Dixi – ressurssenter for voldtatte

www.dixi.no

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt.

 

Mannstelefonen - Reform

https://reform.no/tjenester/mannstelefon

Telefontjeneste spesielt rettet mot menn. Tilbyr samtaler om tema som samlivsproblemer, konflikter, vanskelige opplevelser, sinne, vold eller overgrep du har vært utsatt for.

 

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

https://dinutvei.no

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

 

Anonyme Alkoholikere

www.anonymealkoholikere.no

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

 

Anonyme Narkomane

https://nanorge.org

Anonyme Narkomane er et fellesskap av kvinner og menn som hadde utviklet et alvorlig problem med rusmidler. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie.

 

Barneombudet

http://barneombudet.no

Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter. Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.

 

Hjelpelinjen for spillavhengighet

https://hjelpelinjen.no

Hjelper deg som har problemer med spill.

 

Kameratstøtte

http://kameratstotte.no

Kameratstøtte.no er en tjeneste fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Tjenesten har som mål å forebygge psykiske helseplager blant soldater, veteraner og deres familie.

 

Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse

http://www.lpp.no

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk


Rådgivningstelefon ved spiseforstyrrelser (ROS)

https://nettros.no

ROS tilbyr gratis rådgivning per telefon og e-post til alle som er berørt av en spiseforstyrrelser, eller har et vanskelig forhold til kropp, mat, følelser og trening.

 

NKS Veiledningssenter for pårørende

https://veiledningssenter.no

N.K.S. Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.

 

Ung.no

https://www.ung.no

Det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

 

Kurs og grupper

Søvngruppe

Søvngruppe kan passe for personer som har vansker med å få sove, våkner for tidlig, eller har mange oppvåkninger i løpet av natten

Alle som melder interesse vil bli oppringt for en samtale om sine søvnproblemer, og få mer informasjon om behandlingen.

Samlingene holdes i Holtermannsveien 70, 9. etasje.

Om gruppen
Behandlingen i gruppen består av undervisning og veiledning og det er plass til inntil åtte deltakere. Metodikken som benyttes er basert på kognitiv atferdsterapi og det legges opp til at hver enkelt jobber med innholdet på egenhånd mellom samlingene. Metoden kan oppleves krevende fordi man i en oppstartsfase vil tilbringe mindre tid i sengen.

Gruppen passer ikke for personer som

 • jobber i turnus med nattarbeid
 • har rusproblemer
 • får behandling i spesialisthelsetjenesten
 • har søvnapné eller narkolepsi

Oppstart neste gruppe er januar 2020.

Kurs i mestring av stress og belastninger

Hvem er kurset for?

Kurset er for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastning. Hva som oppleves som belastning er individuelt og kan endres over tid. Belastninger kan oppstå på ulike arenaer, og knyttes til forskjellige livssituasjoner.

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, stress og mestring. På kurset  jobbes det med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. For å få best mulig utbytte av kurset er det lagt opp til stor grad av egenaktivitet. Dette dreier seg om øving i metoder og teknikker på kursdagene samt hjemmeoppgaver.

Målet med kurset

På kurset lærer du metoder og teknikker for å bedre egen mestringsevne. Målet er å mestre belastningen på en slik måte at den oppleves som kontrollerbar eller håndterlig.

Metode

Kurset er basert på kognitiv terapi, og kunnskap om stress, belastning og mestring er sentral del av innholdet i kurset.

Praktisk informasjon

Kurset blir ledet av kognitiv terapeuter, går over seks ganger og hver samling er på to timer. Det er vanligvis 8-10 deltakere på hvert kurs. Kursmateriellet er internettbasert, og det gis ut en individuell kode til hver enkelt på første samling. Det forutsettes at en har noe datakunnskaper, og tilgang til nettbrett eller datamaskin. 

Sted: Holtermannsveien 70, 9.etg

Neste kurs starter i januar 2020.

Kurs i mestring av depresjon

Enhet for psykisk helse og rus arrangerer 4 kurs i mestring av depresjon i året. 

Kurset er bygd på evidensbasert kognitiv-atferdsterapeutisk metodikk og vil bli holdt over 6 ukentlige samlinger a 2,5 timer.

Kursdeltakere får et lite kurshefte ved oppstart som skal brukes for å utføre hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Hvert kurs består av en kursgruppe på inntil 12 kursdeltakere. Kursformen består av noe undervisning, diskusjoner i samlet gruppe og i smågrupper. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med praktiske øvelser og bruker kurshefte mellom samlingene. Egenjobbing er viktig for et godt resultat.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for personer som sliter med mild til moderat depresjon, som er i stand til å møte regelmessig til kurssamlinger og til å jobbe med hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Personer med alvorlig depresjon vil oftest ha behov for andre tilbud.

Kursene holdes i Holtermannsveien 70, 9. etasje.

Interesserte vil etter påmelding bli kontaktet av kursleder.

Neste kurs starter 24. oktober 2019.

Sinnemestring

Sinnemestringstilbudet er tilbud til menn og kvinner som utøver vold i, eller utenfor nære relasjoner. Metoden bygger på ”Brøsetmodellen”.             

Vold defineres som; enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil.

Vold i nære relasjoner rettes mot samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller mot andre som lever i stabile bofellesskap.
Vold utenfor nære relasjoner rettes mot; alle som ikke er definert ovenfor.

Sinnemestringskurset har en varighet på 10 uker a 3 timer, oppstart februar og september. Det kan også gis tilbud om individualsamtaler, dersom det ikke er hensiktsmessig med gruppebehandling.

Kurs i bedre selvfølelse

Kurset egner seg for deg som strever med lavt selvbilde, dårlig selvtillit og som har lite tro på deg selv. Det passer de fleste som kjenner på psykisk ubehag (i lav/moderat grad) og på utilfredshet i hverdagen. Målet er at kurset skal kunne bistå kursdeltakerne til større bevissthet om seg selv og med egne utfordringer. Målet er også at du skal bli tryggere på deg selv, bli mer kjent med og bedre til å ivareta egne behov. Kurset er ikke et behandlingstilbud for deg med omfattende psykiske vansker. Er du i tvil om kurset vil passe for deg kan du ta kontakt og diskutere det med oss i mestringstilbudet.

Tema vi tar opp i kurset

 • Selvfølelse, selvkritikk og hvordan forbedre lav selvfølelse.
 • Hvordan forstå og hvordan håndtere ubehagelige følelser.
 • Tilfør makt i eget liv, unngå å havne i den utmattende offerrollen.
 • Bli bedre kjent med og bedre til å ta vare på egne indre behov.

Kurset er bygget på evidensbaserte metoder innen kognitiv terapi og teorier innen mindfulness og emosjonsfokusert terapi.

Vi tar inn ca 10 kursdeltakere til hvert kurs. Kursformen består av noe undervisning, diskusjoner i samlet gruppe og i smågrupper. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med praktiske øvelser og leser relevant litteratur mellom samlingene. Jobbing hjemme mellom ukesamlingene er viktig for å oppnå et godt resultat etter kursukene.

Kurslengde 6 uker, ukesamlinger a 2,5 timer

Neste kurs er 22. oktober 2019.

Kurssted: Holtermannsveien 70

Kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner

Dette er et kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner, men som nå er i en trygg livssituasjon. Kurset har en varighet på 5 samlinger og en oppsummerende samling noen uker etter avsluttet kurs. Tema som gjennomgås i kurset er

 • Hva er vold - reaksjoner og senskader 
 • Tanker som fortsetter å holde deg nede 
 • Verktøy for å få en bedre hverdag 
 • Hvordan krenkelser/skam setter seg i kroppen 
 • Veien ut og videre

Sted: Sommerstua Treffsted, Erling Skakkes gt 70.

Dato for neste kurs kommer senere.

Individuelle tilbud

En som lytter - et samtaletilbud for deg mellom 16 og 25 år

“En som lytter” er et samtaletilbud for unge i alderen 16 til 25 år. Her kan du få snakke med viderekomne psykologstudenter om utfordringer du møter i hverdagen eller mer alvorlige bekymringer. Det kan dreie seg om alt fra tristhet, sorg og engstelse til utfordringer i hjemmet, på skolen eller i det sosiale. Andre problemstillinger kan være mobbing, identitet, seksuell orientering og rus.

Samtaletilbudet er lavterskel, som betyr at det er gratis og krever ingen henvisning. Ut fra erfaringer ved tilsvarende tilbud rundt i landet tilbys det vanligvis opp mot fem timer. 

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

En som lytter er nå stengt fram til nyåret, følg med på facebook for å få vite når vi starter opp igjen.

Få mer informasjon på vår facebookside. 

Hasjavvenningsprogrammet (HAP)

Opplever du at cannabis har fått for stor plass i livet ditt? Har du drømmer for fremtiden, men har merket at cannabisen står i veien for dine planer?

Hvem er programmet for?
Behandlingen er rettet mot deg som ønsker å slutte med cannabis.

Hva går programmet ut på?
Hasjavvenningsprogrammet er et åtte ukers individuelt behandlingsprogram som starter med en samtale med fokus på fakta om cannabis og din motivasjon for å slutte. Vi jobber hele tiden aktivt med eventuelle abstinenssymptomer.

Du trenger ikke å ha sluttet med cannabis før du starter på programmet. Fra den dagen du bestemmer deg for å slutte med cannabis varer behandlingen i 8 uker.

Målet med programmet
Vi fokuserer på å gi deg kunnskap om cannabis og hvordan russtoffet påvirker dine funksjoner og hjernens utvikling. Målet er å lære strategier for å kunne opprettholde en hverdag uten cannabis og være fri fra avhengighet.

Metode
Behandlingen er basert på hasjavvenningsprogrammet (HAP) utviklet av Thomas Lundquist. Mestringstilbudet har modifisert og utviklet programmet ut fra våre erfaringer til å bli et individuelt rusbehandlingsprogram.

Vi benytter oss også av en app, som kalles HAP. Den laster du ned på telefonen, og kan følge med på egen utvikling. Du kan bruke appen samtidig som du deltar i hasjavvenningsprogrammet. Med utgangspunkt i HAP gir appen daglig verdifull kunnskap, påminnelser, oppmuntringer og oversikt som kan bidra til at slutteprosessen blir enklere.

Praktisk informasjon
Behandlingen består av individuelle samtaler med to terapeuter som er sertifisert i rusbehandlingsprogrammet HAP.
Programmet varer i åtte uker, en samtale pr uke.

Ønsker du mer informasjon, så er du velkommen til en samtale om innholdet før du bestemmer deg.

Samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol og/eller andre rusmidler

Er du eller andre i ferd med å utvikle et rusmiddelproblem? Bekymret for eget eller andres bruk av alkohol, narkotika eller tabletter?

Vi tilbyr samtaler og kan:

 • gi råd og veiledning
 • kartlegge problem
 • ha endringsfokuserte samtaler
 • bistå i kontakt med øvrig hjelpeapparat
Spilleavhengighetstilbudet

Er du bekymret over egen, eller andres spilleadferd?

Spilleavhengighetstilbudet er et samtaletilbud for deg som er bekymret for om du er i ferd med å utvikle, eller har utviklet en spilleavhengighet.

Overdreven spilleadferd kan medføre flere negative konsekvenser.

Avhengighet for pengespill handler om en sterk trang til å spille for å vinne, eller for å spille tilbake det tapte. Mye tid går med til å tenke på spill, eller skaffe penger til spill.

Dataspillavhengighet defineres som en høyfrekvent onlinespilling som medfører negative konsekvenser i spillerens liv i den virkelige verden. Uavhengig av spillerens motiv for spilling. Det er ikke spillingen i seg selv som er problematisk, men eventuelle konsekvenser av spillingen.

Vi kan hjelpe deg med

 • kartlegging av omfang, motivasjon og døgnrytmeforstyrrelser
 • samtaler om å gjøre endrings
 • finne gode mestringsstrategier
 • bistand med å komme i kontakt med gjeldsrådgiver
 • tilbakefallsforebygging
Tilbud til brukere av anabole-androgene steroider/doping

Er du bekymret for egen eller andres bruk av anabole androgene steroider (AAS)/Doping?

Trondheim kommune har tilbud til menn og kvinner i alderen 18 år og oppover som bruker eller har brukt AAS.

Vi ser at bruken av doping er økende og at mye av oppmerksomheten er på doping blant idrettsutøvere, men den store bruken av doping er vanlig ungdom utenfor den organiserte idretten.


Tilbudet er individuelt og omfatter

 • kartlegging
 • motivasjon
 • bistand i kontakt med helsevesenet
 • mestrings- og endringssamtaler
 • vedlikeholdssamtaler etter endt bruk
Individuell behandling

Mestringstilbudet tilbyr lavterskel, individuell behandling av plager relatert til angst, depresjon eller søvnproblemer. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer, søvnvansker. Behandlingstilbudet er basert på anerkjente og virksomme terapimetoder som eksempelvis kognitiv atferdsterapi.

 

Behandling:

Mestringstilbudet tilbyr behandling i form av en metode kalt veiledet selvhjelp. Metoden innebærer jobbing med egen problematikk gjennom bruk av et nettbasert selvhjelpsprogram, parallelt med jevnlig telefonveiledning fra kognitiv terapeut i en definert periode. Det inneholder informasjon, øvelser og oppgaver, og legger opp til aktiv jobbing med egen problematikk. Tilbudet inneholder egne program for angst, depresjon, søvnproblemer, bekymring og stress/belastning.

Forskning på veiledet selvhjelp tyder på at det har god behandlingseffekt på psykiske helseplager som eksempelvis angst og depresjon.

Samtaleterapi kan også tilbys med inntil sju samtaler, dersom veiledet selvhjelp ikke er aktuelt som behandlingsform.

 

Målgruppe:

 • Voksne over 18 år med lettere, relativt nyoppstått problematikk.

 • Du bør til vanlig ha normalt funksjonsnivå, og ikke ha kommunale tjenester fra før gjennom Helse og velferdskontoret.

 • Utfordringene du har bør ikke vært forsøkt behandlet i Psykisk helsevern i seneste tid.

 

Andre aktuelle tilbud:

Samtaler for voldsutsatte kvinner og menn

Samtaletilbud til kvinner og menn over 18 som er/har vært utsatt for fysisk, psykisk eller seksuell vold.

Vi tilbyr samtaler med blant annet:  

 • Kartlegging av behov
 • Normalisering av reaksjoner
 • Verktøy for å få en bedre hverdag
 • Bistår med kontakt i det øvrige hjelpeapparatet

NB: Ved akutte behov, ta kontakt med Krisesenteret på telefon 73 52 34 20.

Sorg/krise

Dette er et tilbud for deg som nylig har opplevd en uventet og-/eller en dramatisk hendelse i livet.

Eksempler på dette kan være:

 • Nylig oppståtte belastende livshendelser.
 • Selvmord, uventet/brå død, hos en person som står deg nær. Etterlatte ved selvmord kan også kontakte Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
 • Vitne til- eller vært utsatt for en dramatisk hendelse, ulykke, naturkatastrofe etc.

Pårørendetilbud

Pårørendesamtaler

Mestringstilbudet tilbyr råd og veiledning til pårørende, med fokus på egen helse. Rammene for tilbudet er 1-2 samtaler.

Når et familiemedlem er alvorlig eller langvarig syk betyr det alt for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun får. Men det er også viktig hvordan du selv har det som pårørende.
Vanlige helseutfordringer hos pårørende kan være:

 • Søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, nedsatt energinivå
 • Bekymring, stress, angst, depresjon
 • Ulike smertetilstander, nedsatt immunforsvar, kostholdsrelaterte problemer

Hvordan kan du unngå å bli syk selv? Det er individuelt hva som kan bedre situasjonen for den enkelte. Det kan være å snakke med fastlegen. Noen ønsker å delta på kurs i mestring av belastning, noen trenger å involvere nettverket sitt i større grad eller å være i regelmessig fysisk aktivitet.
Sunn mat, nok søvn og fysisk aktivitet er viktig for en god psykisk helse. Mens bruk av rusmidler kan utløse og forsterke psykiske vansker.

Mer informasjon:

https://helsenorge.no/parorende

http://veiledningssenter.no/

https://stolav.no/korus/lerings-og-mestringssenteret-korus

https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/lerings-og-mestringssenteret-nidaros-dps

Problemer med rus?

Mottak- og oppfølgingssenteret (MO-senteret) er et tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidige psykiske plager. MO-senteret tilbyr rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, samt råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet.

Du trenger ikke henvisning eller vedtak for å henvende deg.

For samarbeidspartnere 

Dersom du er samarbeidspartner (fastlege, saksbehandler i helse- og velferd o.l) og vil vite mer om Mestringstilbudet, kan du sende inn ønske om å bli oppringt på dette skjemaet.

Klage på tjenester

Du kan klage om du ikke er fornøyd med tjenestene du mottar.

Mer informasjon finner du her: https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/soke-tjenester/klage-pa-tjenester/

Du kan også kontakte Ombud for helse- og oppvekst. Mer informasjon finner du her: https://www.trondheim.kommune.no/ombud/

Sist oppdatert: 20.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001