Hjem Helse og omsorgPsykisk helseLeistad Etterbehandling / KAD

Leistad Etterbehandling / KAD

Her kan du finne mer informasjon om Trondheim kommune sitt tilbud for Etterbehandling og Kommunal Akutt Døgnenhet - psykisk helse. 

Kontakt-/besøksinformasjon

Vakttelefon - Etterbehandling/Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD): 72 54 81 50 

Besøksadresse: General Wibes vei 1

Avdelingsleder: Monica Eliassen, Tlf: 952 63 911 

Informasjonsbrosjyre

Leistad Etterbehandling har en informasjonsbrosjyre som du kan lese ved å følge denne lenken. "Informasjonsbrosjyre Leistad Etterbehandling

Leistad Etterbehandling

Leistad etterbehandling er et tilbud for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern. Dette i tråd med samhandlingsreformen og samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og St. Olavs Hospital

Vi ønsker sammen med pasienten og finne et mål for oppholdet. Gjennom oppholdet vil vi sammen kartlegge eventuelle behov for videre tjenester. Ved utskriving skal behovet for koordinerte tjenester fra kommunen være avklart og iverksatt.

Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD)

Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) psykisk helse skal gi mennesker med psykiske helseproblemer et tilbud om øyeblikkelig hjelp med døgnopphold. 

KAD er lokalisert i avd. Leistad Etterbehandling, og består av fire døgnplasser. KAD psykisk helse er døgnbemannet, og det er til en hver tid en sykepleier med erfaring innen psykisk helsearbeid tilgjengelig. 

Tjenesten gis uten vedtak og det er ingen egenandel for pasienten. 

Varighet

Innleggelse KAD psykisk helse skal som hovedregel ikke overstige tre til fem døgn.

Aktuelle pasientgrupper
  • Personer i akutte livskriser på grunn av psykiske problemer/lidelser

  • Personer som opplever sårbare perioder på grunn av psykiske problemer – venter eventuelt på spesialisthelsetjeneste

  • Kjente pasienter for kommunens helsetjenester som har en ”dårlig” periode 

Eksklusjonskriterier
  • Pasienter < 18 år

  • Pasienter med behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten

  • Pasienter som er påvirker av rusmidler/i aktivt rusmisbruk

 Praktisk informasjon

Fastleger og legevakt har innleggelsesmyndighet. Innleggende lege skal sende med innleggelsesnotat som dokumenterer at pasienten fyller kriteriene for innleggelse. Det skal foreligge opplysninger om diagnose, medisiner og en behandlingsplan. Pasienten må selv medbringe sine medisiner ved innleggelse.

Dersom det er tvil om pasienten skal innlegges spesialisthelsetjenesten, kan spesialisthelsetjenesten konsulteres ved å kontakte Ambulant akutt-team.

Ved behov for innleggelse: kontakt vakttelefon direkte på tlf 72 54 81 50.

Vi oppfordrer alle samarbeidspartnere til å informere om tilbudet til eventuelle pasienter. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sist oppdatert: 26.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001