Psykisk helse

Din psykiske og psykososiale helse under korona-pandemien

Her finner du en sammenfatning av tips og råd om tiltak som du selv kan gjøre med tanke på dagens situasjon med korona-pandemi og restriksjoner fra myndighetene.

Alle har en psykisk helse

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig. Det finnes mye du kan gjøre på egenhånd.

Hjelp til selvhjelp

Det finnes en rekke selvhjelpsressurser på internett og i bokform. Her er et lite utdrag som vi kan anbefale.

Selvhjelpsprogram på internett

Selvhjelpsprogram for arbeidsledige og permitterte

Angst, depresjon og søvnproblematikk

Økonomisk rådgivning

Tips for økt hverdagsglede

Filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan enhver kan påvirke sin egen psykiske helse positivt:

psykiskhelse.no/hverdagsglede-filmer

Generelt om psykiske lidelser

NOIA - en podkast om angst

Bøker

 • “Sjef i eget liv” Ingvard Wilhelmsen
 • “Ikke vær så slem med deg selv” Per Einar Binder
 • “Lykketyvene” Torkil Berge og Arne Repål
 • “Trange rom og åpne plasser” Torkil Berge og Arne Repål
 • “Energityvene” Torkil Berge, Elin Fjerstad
Hvordan få hjelp hos det offentlige

Fastlegen

Fastlegen kan ha samtaler med deg omkring vonde opplevelser, og henvise videre til kommunehelsetjenesten ellers spesialisthelsetjenesten dersom han/hun vurderer at det er behov for det.

Skolehelsetjenesten/studentsamskipnaden

For deg som går på skole eller studerer, vil skolehelsetjenesten eller Studentsamskipnaden være til hjelp.

Bedriftshelsetjenester

Dersom du opplever arbeidsrelaterte utfordringer eller helseplager i en yrkessammenheng, kan du undersøke om arbeidsgiver kan tilby hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten.

NAV

NAV kan tilby økonomisk rådgivning, gjeldsrådgivning og andre arbeids- og velferdstjenester. NAV Gjeldsrådgivning er økonomirådstelefonen i NAV. Telefonnummeret er 55 55 33 39, tastevalg 1. Åpningstiden er klokken 09.00-15.00.

Spesialisthelsetjenesten (sykehus, avtalespesialister)

Spesialisthelsetjenesten kan tilby utredning og behandling for psykiske lidelser. For dette trenger du henvisning fra fastlegen din eller en psykolog dersom han/hun vurderer at det er behov for det.

Frivillige aktører

Røde Kors har et bredt spekter av tilbud og tjenester til mennesker som har utfordringer med psykisk helse og/eller rus.

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle; mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

LEVE tilbyr samtaler til etterlatte ved selvmord.

Angstringer er selvhjelpsgrupper arrangert for og av mennesker med angst.

A-larm Norge er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.

Ungdomstelefonen (UT) er Skeiv Ungdoms telefontjeneste. Det er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex.

Alarmtelefonen for barn og unge; barn, unge og voksne som er bekymret for barn.

Kirkens SOS tilbyr samtaler for deg som opplever å ha det vanskelig.

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner og menn, samt pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte.

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt.

Mannstelefonen - Reform er en telefontjeneste spesielt rettet mot menn. Tilbyr samtaler om tema som samlivsproblemer, konflikter, vanskelige opplevelser, sinne, vold eller overgrep du har vært utsatt for.

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Anonyme Narkomane er et fellesskap av kvinner og menn som hadde utviklet et alvorlig problem med rusmidler. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie.

Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter. Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.

Hjelpelinjen for spillavhengighet hjelper deg som har problemer med spill.

Kameratstøtte.no er en tjeneste fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Tjenesten har som mål å forebygge psykiske helseplager blant soldater, veteraner og deres familie.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) tilbyr gratis råd, veiledning og støtte for de som er berørt av en spiseforstyrrelse eller som har et vanskelig forhold til kropp, mat, følelser og trening. Pårørende er også velkommen til å ta kontakt med oss. Vår rådgivningstjeneste er tilgjengelig på telefon, chat og epost, samt at vi tilbyr individuelle samtaler ved vårt lokale senter i Trondheim.

N.K.S. Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til mennesker som sliter med rus og/eller psykiske lidelser.

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Andre aktører

Fontenehuset i Trondheim er et arbeidsorientert klubbhus for mennesker som har, eller har hatt, psykiske helseutfordringer. Her jobber vi sammen om å drifte huset.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Trondheim kommune har en rekke tilbud om hjelp hvis du har det vanskelig eller vil lære hvordan du tar vare på din psykiske helse. Hvis du har en moderat eller alvorlig lidelse og et omfattende behov for helsehjelp, kan du ta kontakt med Helse og velferdskontoret som vurderer om du har rett på vedtak på tjenester. Har du behov for hjelp som kan løses med et begrenset antall samtaler eller gruppetilbud, kan du selv ta kontakt uten å gå igjennom helse og velferdskontoret. Kontaktinformasjon står beskrevet under hvert enkelt tilbud.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling for angst, lettere depresjonsplager, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer.

Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

Tilbudet består av Introkurs, grupper, nettbasert behandling og individuelle samtaler. Vi vil vurdere sammen med deg hvilket tilbud som vil passe best.

Mer informasjon

Sorg/krise

Dette er et tilbud for deg som nylig har opplevd en uventet og-/eller en dramatisk hendelse i livet.

Eksempler på dette kan være:

 • Nylig oppståtte belastende livshendelser.
 • Selvmord, uventet/brå død, hos en person som står deg nær. Etterlatte ved selvmord kan også kontakte Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
 • Vitne til- eller vært utsatt for en dramatisk hendelse, ulykke, naturkatastrofe etc.

Ta kontakt

Dersom du ønsker et tilbud fra oss, kontakt oss på dette skjemaet. Du vil da bli oppringt så fort det lar seg gjøre, for en samtale for å finne ut om vi er det rette tilbud for deg.

Treffsted

Treffstedene er et aktivitetstilbud som er tilgjengelig for alle - over 18 år - med utfordringer med psykisk helse. For å komme på treffsted behøver man ikke vedtak eller diagnose.

Mer informasjon om treffsted

Vold og overgrep

Trondheim kommune har ulike tilbud der du kan få hjelp hvis du er utsatt for eller utsetter andre for vold.

Mer informasjon

Recoveryteam og reSTART

Recoveryteam er et tverrfaglig team i enhet for psykisk helse og rus. Vi gir tilbud til personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, som ønsker en endring i livet sitt. Vi har fokus på hva som er viktig for deg og hva du definerer som livskvalitet.

Vi gir i hovedsak oppfølging gjennom gruppetilbudet reSTART. I tidsrommet januar 2021 til aug 2021 driver vi reSTART uten gruppetilbud pga restriksjoner rundt covid-19.

For å benytte deg av tilbudet må du ha vedtak fra Helse- og velferdskontoret i Trondheim kommune.

Mer informasjon om Recoveryteam og reSTART

Psykisk helse for eldre i Trondheim kommune

Trondheim kommune har ulike tilbud knyttet til eldre og psykisk helse.

Mer informasjon

Helsehus/Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD)
 • Leistad Helsehus er et døgntilbud til brukere som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten eller søkes hit via fastlege og Helse - og velferdskontor. Vi kartlegger behov for oppfølging og bistand sammen med deg. Målet med tilbudet er at du skal kunne mestre hverdagen i egen bolig.
 • Leistad har fire plasser Kommunal akutt døgnplasser for psykisk helse. Innføring av Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) psykisk helse skal gi mennesker med psykiske helseproblemer lik rett til et kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Ønsker du å vite mer om tilbudene kan du lese mer om det her.

Bolig/boligtilbud

Trondheim kommune har ulike botilbud/boligtjenester for personer over 18 år med utfordringer med psykisk helse.

 • Botiltak er for deg som har psykiske helseutfordringer, og behov for bolig med tilgjengelig helsepersonell.
 • Mestringsteam er et ambulerende team som tilbyr tjenester til personer med psykiske helseutfordringer som bor i egen bolig.
 • Leistad Ungdomstilbud er et botilbud for unge voksne mellom 18 og 23 år, med sammensatte behov.

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor for søknad om bolig eller boligtilbud. Hvilken bolig eller hvilket tilbud som er best egnet avgjøres etter samtale og vurdering av den enkeltes behov.

Tilbud til brukere av anabole-androgene steroider/doping

Er du bekymret for egen eller andres bruk av anabole androgene steroider (AAS)/Doping?

Trondheim kommune har tilbud til menn og kvinner i alderen 18 år og oppover som bruker eller har brukt AAS.

Vi ser at bruken av doping er økende og at mye av oppmerksomheten er på doping blant idrettsutøvere, men den store bruken av doping er vanlig ungdom utenfor den organiserte idretten.

Tilbudet er individuelt og omfatter

 • kartlegging
 • motivasjon
 • bistand i kontakt med helsevesenet
 • mestrings- og endringssamtaler
 • vedlikeholdssamtaler etter endt bruk

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, vil vi at du kontakter oss på dette skjemaet. Du vil da bli oppringt for en samtale for å finne ut om vi er det rette tilbud for deg. Vi ringer deg mellom kl. 12.00-15.00 fra telefonnummer 91 61 37 75.

Problemer med rus?

Mottak- og oppfølgingssenteret (MO-senteret) er et tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidige psykiske plager. MO-senteret tilbyr rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, samt råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet. Du trenger ikke henvisning eller vedtak for å henvende deg.

SAMUR - Samhandlingstiltak for unge rusmisbrukere er et tilbud til ungdom med utfordringer knyttet til rus i aldersgruppen 18-25 år.

For mer informasjon kan du se på samlesiden for rustjenester i Trondheim kommune.

Kontaktinformasjon

Botiltak og treffsted for psykisk helse

Enhet for psykisk helse og rus

Helse- og velferdskontor

Sist oppdatert: 23.09.2021

A03-P1-EPI001