Hjem Helse og omsorgPsykisk helse

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig. Det finnes mye du kan gjøre på egenhånd.

Hvis du er i akutt behov for hjelp må du ringe 113/fastlege/legevakt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Trondheim kommune har en rekke tilbud der du kan få hjelp hvis du har det vanskelig eller lære hvordan du tar vare på din psykiske helse.

Mestringstilbud

Mestringstilbudet er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus. Alle tilbudene forutsetter aktiv deltakelse fra den enkelte bruker.

Rask psykisk helsehjelp inngår i Mestringstilbudet, som et kortvarig tilbud for mennesker med begynnende psykiske symptomer, som angst eller depresjonsvansker. Behandlingen baserer seg på veldokumenterte metoder.

Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser, eller hvis du allerede har fått et tilbud eller er i påvente av behandling i spesialisthelsetjenesten.

Mer informasjon

Treffsted

Treffstedene er et aktivitetstilbud som er tilgjengelig for alle - over 18 år - med utfordringer med psykisk helse. For å komme på treffsted behøver man ikke vedtak eller diagnose.

Mer informasjon om treffsted

Fontenehuset Trondheim

Fontenehuset i Trondheim er et arbeidsorientert klubbhus for mennesker som har, eller har hatt, psykiske helseutfordringer. Her jobber vi sammen om å drifte huset.
På Fontenehuset i Trondheim er man ikke pasient eller bruker – her er man medlem. Medlemskapet er gratis og uten tidsbegrensning, og man bestemmer selv hvor mye man ønsker å delta i arbeidet på huset. Vedtak eller henvisning er ikke nødvendig. Vi spør ikke om diagnose, men fokuserer heller på den enkeltes evner, ressurser og muligheter.

Mer info om Fontenehuset

Krisesenter

Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold, eller befinner du deg i en vanskelig livssituasjon og trenger noen å prate med?

Trondheim Krisesenter er et gratis døgnåpent lavterskeltilbud for enslige kvinner, menn og LHBT personer med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Mer informasjon om Krisesenteret

Recoveryteam

Recovery team er et tverrfaglig team i enhet for psykisk helse og rus. Vi gir tilbud til personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, som ønsker en endring i livet sitt. Vi har fokus på hva som er viktig for deg og hva du definerer som livskvalitet. 

For å få tilbud fra Recovery team må du ha vedtak fra Helse- og velferdskontoret i Trondheim kommune. 

Mer informasjon om Recovery og Recoveryteam

Tilbud til voldsutsatte

Kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner

Samtaler for voldsutsatte kvinner og menn

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

Tilbyr rask og faglig hjelp, støtte og oppfølging til voldsutsatte både i akuttfasen, og gjennom hele straffesaksprosessen dersom det er aktuelt.

Mer informasjon om Støttesenteret

Etterbehandling/Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD)
  • Leistad Etterbehandling er et døgntilbud til brukere som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten eller søkes hit via fastlege og Helse - og velferdskontor. Vi kartlegger behov for oppfølging og bistand sammen med deg. Målet med tilbudet er at du skal kunne mestre hverdagen i egen bolig. 
  • Leistad har fire plasser Kommunal akutt døgnplasser for psykisk helse. Innføring av Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) psykisk helse skal gi mennesker med psykiske helseproblemer lik rett til et kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 

Ønsker du å vite mer om tilbudene kan du lese mer om det her. 

 Bolig/boligtilbud

Trondheim kommune har ulike botilbud/boligtjenester for personer over 18 år med utfordringer med psykisk helse. 

  • Botiltak er for deg som har psykiske helseutfordringer, og behov for bolig med tilgjengelig helsepersonell.
  • Mestringsteam er et ambulerende team som tilbyr tjenester til personer med psykiske helseutfordringer som bor i egen bolig.
  • Leistad Ungdomstilbud er et botilbud for unge voksne mellom 18 og 23 år, med sammensatte behov.

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor for søknad om bolig eller boligtilbud. Hvilken bolig eller hvilket tilbud som er best egnet avgjøres etter samtale og vurdering av den enkeltes behov.

Individuell oppfølging psykisk helse

Hvis du eller noen du kjenner sliter med psykisk helse og har problemer på flere livsområder ta kontakt med Helse- og velferdskontoret. De er ansvarlig for tildeling av tjenester som går over noe lengre tid. Hjelpen er individuelt tilpasset og målrettet.

Tilbud til pårørende

Pårørendekurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler

Lærings og mestringsgruppe ”Møteplass” i samarbeid med KORUS

Kontaktinformasjon

Botiltak og treffsted for psykisk helse

Enhet for psykisk helse og rus

Helse- og velferdskontor

Sist oppdatert: 14.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001