Hjem Helse og omsorgHelsestasjonSaupstad helsestasjon

Saupstad helsestasjon

Kontakt Saupstad helsestasjon

Se kart

Aktuelle nyheter

  • Saupstad helsestasjon har flyttet inn i nytt lokale i 1. etg. Samme adresse som før.
  • Saupstad helsestasjon dekker helsestasjonstilbudet for Saupstad, Byneset og Kattem 

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08.30-15.00. 

NB! Enkelte fredager er det redusert tilgjengelighet pga møtevirksomhet.

Telefon til helsestasjon 0-6 år og jordmor: 72 54 79 70

Telefontid: mandag til fredag kl. 08.15-11.00 og 12.30-14.00

Mailadresse: saupstad.helsestasjon@trondheim.kommune.no

obs! mail kan ikke inneholde sensitiv informasjon.

Tjenester 

Jordmor: Jordmor kan tilby svangerskapskontroll til gravide i Heimdal bydel i den grad det er kapasitet. Saupstad dekker hele bydelen.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim.

Helsestasjon 0-5 år: Saupstad helsestasjon tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0-5 år i deler av bydelen. Bydelen har to helsestasjoner for barn 0-5 år. Saupstad og Rosten

Vi er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, jordmødre, leger og fysioterapeuter. Vi samarbeider med psykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Helsestasjonene i Trondheim har egen Facebookside

 
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]