Hjem Helse og omsorgHelsestasjonRosten helsestasjon

Rosten helsestasjon

Kontakt Rosten helsestasjon

Se kart

Aktuelle nyheter

 

Åpningstid:

Telefon: 72 54 93 10

Mandag-fredag kl. 08.30-15.00.

NB! Enkelte fredager er det redusert tilgjengelighet pga møtevirksomhet.

Telefontid: Mandag- fredag kl. 08.15-11.00 og 12.30-14.00.

Mailadresse: rosten.helsestasjon@trondheim.kommune.no

NB! mail kan ikke inneholde sensitiv informasjon

Tjenester

Jordmor: 

Gravide i Heimdal bydel kan ta kontakt ved Saupstad helsestasjon for timebestilling og videre oppfølging av jordmor.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim

Helsestasjon 0-5:

Rosten helsestasjon yter tjenester til barn mellom 0-5 år og deres familier i deler av Heimdal bydel. Det er to helsestasjoner i bydelen. Saupstad og Rosten. 

Helsestasjonen er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, leger og fysioterapeuter. Vi samarbeider med jordmødre, psykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Helsestasjonene i Trondheim har egen Facebookside

 

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]