Hjem Helse og omsorgHelsestasjonMidtbyen helsestasjon

Midtbyen helsestasjon

Kontakt Midtbyen helsestasjon

Se kart

Aktuelle nyheter

Viktig informasjon til alle familier tilknyttet Midtbyen og Gjørtlervegen helsestasjon.

Midtbyen helsestasjon legges ned 11.desember 2019. Fra og med 16.12.19 åpner en NY helsestasjon: Sentrum helsestasjon med adresse: Erling skakkes gate 49.

Alle familier tilknyttet Midtbyen flyttes til Sentrum helsestasjon og noen familier tilknyttet Gjørtlervegen helsestasjon overflyttes til Sentrum helsestasjon: Les mer : Informasjonsskriv om flyttingen

 

 

Helsestasjon for ungdom

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 16.00-19.00

Telefontid: 08.30-11.00 og kl. 12.30-14.00

Les mer om helsestasjon for ungdom

Åpningstider 0-5 år

Mandag - fredag kl. 08.00-15.00

Enkelte fredager kan helsestasjonen være steng på grunn av møter.

Telefon for jordmor og helsestasjonstjenesten:  46935259 og 46957637

Denne skal ikke brukes for bestilling/avbestillinger av time. Ta da kontakt per telefon

Postmottaket blir ikke besvart i ferier.

Tjenester

Jordmor: Midtbyen helsestasjon tilbyr tjenester til alle gravide i bydelen. 

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim 

Helsestasjon 0-5 år: Vi tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0-5 år i deler av bydelen. Bydelen har to helsestasjoner for barn 0-5 år. Midtbyen og Gjørtlerveien 

Vi er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, jordmødre, leger og fysioterapeuter. Vi samarbeider med psykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Helsestasjonene i Trondheim har egen Facebook-side

Foreldreveiledning

Gjørtlervegen helsestasjon ved BFT Midtbyen tilbyr foreldrereflekterende kurs basert på trygghetssirkel (COS-P).

Kurset innebærer 8 ukentlige samlinger på ettermiddagstid (1630-1800).

Kurset er gratis og det arrangeres et kurs pr. semester.

  • Fokuset i kurset er trygghet, at barnets viktigste behov er å oppleve trygghet sammen med foreldrene.
  • Familier med barn i alderen 0-5 år vil bli prioritert ved stor pågang til kurset.
  • For påmelding eller spørsmål henvend dere til Gjørtlervegen helsestasjon eller epost: gjortlervegen-helsestasjon.postmottak@trondheim.kommune.no.

Kursholdere: Helsesykepleiere Anette G. Pettersen og Kristine S. Olsen

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]