Foreldreveiledning

Her finner du informasjon om foreldreveiledning.

Hender som holder sammen

Har du små barn og ønsker foreldreveiledning?

Du kan søke råd og få veiledning av ulike tjenester i Barne- og familietjenesten. Både helsestasjon, PPT, familietiltak og barnevern kan veilede deg. Det finnes også andre tjenester i kommunen som kan gi råd og veiledning.

  • Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning. Helsestasjonen kan også hjelpe dere å få kontakt med andre aktuelle tjenester.
  • Godt samliv kurs: Helsestasjoner tilbyr regelmessige samlivskurs for gravide og nybakte foreldre. Følg lenken for å lese mer om hva "Godt samliv kurs" er. Påmelding eller spørsmål om kurset rettes til gunn.annie.hauan.tronsen@trondheim.kommune.no.
  • Familietiltak er en avdeling som yter tjenester etter henvisning fra enten barnehage, helsesykepleier eller andre dersom det er ytterligere behov for veiledning. Familietiltak tilbyr varierte individ- og gruppebaserte veiledninger. De har kompetanse på ulike foreldreveiledningsprogrammer som COS, DuÅ, Marte Meo, ICDP og PMTO.
  • ICDP foreldregruppe: Du kan delta på ICDP foreldreveiledningsgruppe i regi av barnehagene, de gir også individuelle råd og veiledning. Barnehagen kan henvise til Barne- og familietjenesten ved behov.
  • Familievernet: Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. Mer om dette her.
  • Barn med funksjonsnedsettelse og deres foreldre kan få tjenester fra avdelingen Helse og habilitering. Les mer om dette her.
  • OBU: Omsorgsstasjonen for barn og unge er et lett tilgjengelig samtaletilbud for familier med barn og ungdom i skolealder (6-19 år). Mer om dette OBU finner du her.
  • Barneverntjenesten bistår i familier ved store utfordringer. Finn din bydel for telefonnummer til barnevern.

Har du skolebarn eller ungdommer og ønsker veiledning?

Du kan søke råd og få veiledning av ulike tjenester i Barne- og familietjenesten. Både skolehelsetjenesten, PPT, familietiltak og barnevern gir veiledning alt etter behov. Se mer om disse i avsnittet over.

Det finnes også andre tjenester i kommunen som kan gi råd og veiledning.

Sist oppdatert: 29.10.2021

A03-P1-EPI001