Hjem Helse og omsorgHelsestasjonFalkenborg helsestasjon
Bilde av bygget i Peder Falcks vei 31

Falkenborg helsestasjon

Kontakt Falkenborg helsestasjon

Se kart

Aktuelle nyheter

18.november og ut uke 47. Pga sykdom vil telefonen i perioder være stengt. Dette fordi sekretær må prioritere barn som kommer på timer. Vi ber dere sende en mail istedenfor, vi besvarer denne så fort som mulig. 

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 8.30 - 15.00. 

Telefon: 480 55 100.

Telefontider: Mandag - fredag kl. 08.30-10.00 og fra 13.00-14.00.

NB! Enkelte fredager er det redusert tilgjengelighet pga møtevirksomhet.

I perioder, selv i telefontid, vil telefonen kunne være ubetjent. Send oss en e-post og vi vil svare fortløpende.  

falkenborg.helsestasjon@trondheim.kommune.no

NB! E-post skal ikke inneholde sensitiv informasjon.

Åpen veietime for barn mellom 0-3 måneder

Mandager kl. 13.15-14.15 er det åpen veietime. Om du er usikker på om barnet har gått nok opp i vekt kan du komme uten avtale. En helsesykepleier er tilgjengelig for å se på vekten. Da det er stor pågang denne timen må dere ved andre bekymringer enn vekt, ta kontakt per mail eller telefon for timebestilling.

 

Tjenester

Jordmor: Gravide i Østbyen følges opp ved  BFT Østbyen helsestasjon 

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim

Helsestasjon 0-5 år: Falkenborg helsestasjon yter helsetjenester til alle barn mellom 0-5 år og deres familier i Østbyen. Vi er en gratis tjeneste med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Målet med helsestasjonstjenesten er å:

 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, leger og fysioterapeuter. Vi samarbeider med jordmødre, psykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt syk, må dere henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten. 

Helsestasjonene i Trondheim har egen Facebook-side

 • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet.
 • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.
 • Spørsmål om sykdom må rettes til fastlege eller legevakt.
 • Ikke kom på helsestasjonen dersom foreldre eller barn er syke. Dette for å unngå smitte til nyfødte.
Oversikt over faste helseundersøkelser 0-5 år inkludert vaksinering
 •  Hjemmebesøk til nyfødte inkludert vekt og hodeomkrets ved 7-10 dager
 •  4 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 •  6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 •  3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 •  4 måneder gruppe med helsesykepleier
 •  5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 •  6 måneder hos helsesykepleier og lege
 •  8 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder individuell helsesykepleier 
 •  2 år individuell hos helsesykepleier og lege
 •  4 år individuell hos helsesykepleier 

Trondheim kommune er i gang med hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, som et prøveprosjekt. Målet er at flest mulig skal få dette tilbudet etter hvert.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Parkering

Det er begrenset med gratis parkering rundt bygget. Det er parkeringskjeller i bygget med parkeringsautomat 15 kr/t (Bruk P-app). Det er mulighet for 2 timer gratis parkering på Sirkus shopping. Flere busser har stopp ved Sirkus shopping, med kort gangavstand til helsestasjonen.

Det er vognparkering oppe på helsestasjonen i 4. etasje.

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]