Jordmor: Gravide i Lerkendal følges opp ved Nidarvoll helsestasjon. Ta kontakt der for timebestilling. 

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim

Helsestasjon 0-5: Helsestasjonen yter tjenester til alle barn mellom 0-5 år og deres familier i deler av Lerkendal bydel. Det finnes tre helsestasjoner i bydelen: NidarvollRomolslia og Blussuvoll. 

Vi er en gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Målet med helsestasjonstjenesten er å

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

På helsestasjonen vil du møte sekretærer, helsesykepleiere, leger og fysioterapeuter. Vi samarbeider med jordmødre, psykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Helsestasjonene i Trondheim har egen Facebook-side