Helsestasjon

Illustrasjonbilde av covid-19 virus

Koronainformasjon

Her finner du informasjon om helsestasjonstilbudet under koronautbruddet.

Helsestasjoner i Trondheim

Helsestasjonene

Her kan du søke opp din helsestasjon og her finner du lenke til alle helsestasjonene i Trondheim kommune.

Gravid

Her finner du informasjon om svangerskapsomsorgen og jordmortilbudet i Trondheim kommune.

Helsestasjon barn 0-5 år

Her finner du informasjon om helsestasjonstilbudet og oppfølging av foreldre og barn 0-5 år.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Her finner du informasjon om helsestasjon for ungdom (HFU).

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Lurer du på noe om barns behov og utvikling eller foreldrerollen. Her finner du masse nyttig informasjon.

Orientering om journalføring

Her finner du en orientering om lover og rettigheter rundt/om barnets helsejournal.

Maternity and child health care center

Information about the Maternity child center and Parent / Patient Information Leaflets in English.

A03-P1-EPI001