Klæbu helsestasjon

Kontakt Klæbu helsestasjon

Se kart

Helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

Hva er viktig å vite før du kommer til oss?

Vi har tilnærmet normal drift, men av smittevernhensyn er det noen endringer.

Alle besøkende, gravide og foreldre må benytte munnbind i venteromsarealet på helsestasjonen. (Barn født etter 2008 skal ikke bruke munnbind)

Hvem kan ikke komme på helsestasjonen?

  • Gravide, barn eller foreldre som er i karantene, isolasjon eller som har symptomer på covid-19 skal ikke komme på helsestasjon. Ring, eller send en e-post, så gjør vi ny avtale. Vi kan tilby konsultasjon via telefon eller video.
  • Partner til den gravide kan ikke delta på svangerskapskonsultasjoner, unntak fra dette er kun etter avtale med jordmor.
  • Barn følges kun av en foresatt så fremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet. Ved første barselbesøk på helsestasjonen kan partner delta.
  • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen.

Disse restriksjonene er på grunn av smittevernhensyn da vi må begrense antall personer som besøker helsestasjonen.

Ved spørsmål om korona må dere bruke koronatelefonen.

Ofte stilte spørsmål om timer og drift ved helsestasjonen under koronautbruddet

Hvilke endringer er det i helsestasjonsoppfølgingen av barn?

  • Svangerskapskonsultasjoner og legeundersøkelser går som normalt.
  • De fleste konsultasjoner til helsesykepleier går som normalt. I perioder med høyt smittepress vil noen konsultasjoner uten vaksinering bli telefon/videokonsultasjon, du vil i så fall bli varslet på forhånd.
  • Gruppekonsultasjoner er avlyst, digitalt tilbud sendes til foreldre på SMS.
  • Hjemmebesøk vil i noen tilfeller erstattes med konsultasjon på helsestasjonen. Dette avtales individuelt med de nybakte foreldrene.
  • Barselgrupper foregår ikke på helsestasjonen. Hver enkelt helsestasjon har eget opplegg for å knytte familier sammen.

Kan vi komme på helsestasjonen uten oppsatt time?

Nei dessverre. Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time. Men helsestasjonen er fortsatt et lavterskeltilbud. Kontakt oss på e-post eller telefon så får du snakke med en helsesykepleier eller jordmor.

Jeg har født et barn, hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Alle nyfødte blir godt ivaretatt. Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de første dagene etter hjemreise fra føde-/barselavdelingen. Dersom dere er i karantene/ har koronasmitte i familien vil dere bli fulgt via telefon og videokonsultasjoner. Dere vil også få låne en vekt og få veiledning for hvordan veie barnet.

Jeg har spørsmål om min eller mitt barns helse knyttet til koronasmitte, kan jeg kontakte helsestasjonen?

Dersom du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging på helsestasjonen kan du kontakte oss. Dersom du har spørsmål om koronasmitte: Kontakt koronatelefonen.

Råd til gravide og ammende.

Råd til foreldre, barn og unge

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).

Oversikt over ulike støttetjenester
Informasjon om endringer for timer til jordmor

Klæbu helsestasjon ble fra 1. januar 2020 en del av barne- og familietjenesten i Heimdal bydel. Svangerskapsoppfølging i Heimdal bydel er på Saupstad helsestasjon.

Når barnet er født vil det bli oppfølging av helsesykepleiere ved Klæbu helsestasjon.

Jordmor vil være på Klæbu helsestasjon en dag per uke for å ivareta de som har vansker med å forflytte seg til Saupstad.

Telefonnummer: 72 54 79 70.

Åpningstider 0-5 år

Mandag-fredag kl 08.30-14.00 ved timeavtaler.

Åpen helsestasjon onsdager kl 12.30-14.00.

Enkelte fredager kan helsestasjonen være stengt på grunn av møter.

Sentralbord helsestasjon, telefon 97 77 28 52 (mandag og tirsdag).

Helsesykepleier Kristin Berg: 92 80 54 50 (alle hverdager).

Helsesykepleier Tone Postholm: 90 79 01 46 (tirsdager).

E-post: klabu.helsestasjon@trondheim.kommune.no

Tilbud

Jordmor

Fra 1. april 2020 må gravide kontakte Saupstad helsestasjon for å få time til jordmor Eila Løvold. Se informasjon om endringene i jordmortjenesten øverst.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim

Helsestasjon 0-5 år

Vi tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0-5 år i Klæbu.

Helsestasjonene i Trondheim har egen Facebook-side

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Lurer du på noe om barns behov og utvikling eller foreldrerollen. Her finner du mer informasjon.

Ansatte

Sekretær: Kerstin Danielsen

Jordmor: Eila Løvold

Helsesykepleiere: Kristin Berg og Tone Postholm

Orientering om journalføring

Informasjon om journalføring

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Klæbu helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 15.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001