Foreldreveiledning

Her finner du informasjon om foreldreveiledning.

Råd og veiledning kan gis av ulike tjenester i Barne- og familietjenesten, som helsestasjon, PPT, familietiltak eller barnevern.

  • Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning.
  • Sentrum helsestasjon tilbyr samlivskurs for førstegangsforeldre. Tilbudet er byomfattende. Påmelding/spørsmål rettes til gunn.annie.hauan.tronsen@trondheim.kommune.no
  • Familietiltak er en avdeling som yter tjenester etter henvisning fra enten barnehage, helsesykepleier eller andre dersom det er ytterligere behov for veiledning. Foreldre kan også henvende seg direkte. Familietiltak tilbyr varierte individ- og gruppebaserte veiledninger. De har kompetanse på ulike foreldreveiledningsprogrammer som COS, DuÅ, Marte Meo, ICDP og PMTO.
  • Du kan delta på ICDP foreldreveiledningsgruppe i regi av barnehagene, de gir også individuelle råd og veiledning. Barnehagen kan henvise til Barne- og familietjenesten ved behov.
  • Barneverntjenesten bistår i familier ved store utfordringer. Finn din bydel for telefonnummer til barnevern.

Sist oppdatert: 15.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001