Ammeveiledning

Her finner du informasjon om oppfølging av amming i Trondheim kommune.

Alle helsestasjonene i Trondheim kommune er godkjent Ammekyndig helsestasjon av Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Jordmødre skal veilede og gi informasjon om amming under svangerskapet. Ved dårlig ammeerfaring fra tidligere, kan det i samarbeid med foreldre og jordmor/helsesykepleier utarbeides en plan for ammeoppfølging for nåværende føde-barseltid.

Etter fødsel vil alle jordmødre og helsesykepleiere kunne tilby ammeveiledning. Ved ønske og behov kan de henvise deg til Ammestasjonen vår, - et byomfattende tilbud, der helsesykepleier med videreutdanning i ammeveiledning/IBCLC tilbyr ammeveiledning. Vi samarbeider med Ammepoliklinikken ved St. Olavs hospital der foreldre kan få ammeveiledning de første 14 dager etter fødsel.

Informasjon om amming på helsenorge.no

Ammepoliklinikken ved St. Olavs

Ammehjelpen

Sist oppdatert: 08.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001