Fysikalske institutt

Informasjon om fysikalske institutt med kommunale driftsavtaler

Viktig koronainformasjon!

I den pågående situasjonen med koronasmitte gjør vi oppmerksom på følgende: 

 • Dersom du har forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller er blitt tungpustet skal du ikke møte opp til avtalt time.
 • Konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal gjennomføres via telefon/videokonsultasjon. Informasjon om dette gis ved henvendelse til de fysikalske instituttene.

Fysioterapi i Trondheim kommune

Kommunale fysioterapitjenester

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er en del av kommunens helsetilbud. Ta direkte kontakt med det instituttet du selv ønsker. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Dersom du har behov for råd og hjelp av fysioterapeut hjemme, på helsestasjon, i barnehage og skole, eller på institusjon, tar du kontakt med fysioterapitjenesten i din bydel.

Har du vansker med å komme deg til et fysikalsk institutt kan fysioterapeuten hjelpe deg med å bestille transport.

Muskel- og skjelettsmerter

Anbefalinger

Fysioterapeuten gjør en grundig vurdering av alle som henvender seg.

De fleste med langvarige muskel- og skjelettsmerter har ikke en spesifikk årsak til sine smerter, men sammensatte årsaker.

Så lenge det ikke er mistanke om underliggende spesifikk sykdom, og det ikke foreligger noen hendelse som har ført til skade, anbefales ikke bildediagnostikk slik som røntgen, CT eller MR. Bildediagnostikk har sjelden behandlingsmessig konsekvens og klinisk undersøkelse hos lege/fysioterapeut er ofte nok.

De fleste med langvarige smerter, skal ikke ha kontinuerlig smertebehandling. Veiledning og hjelp til tilpasset trening og smertemestringsstrategier er ofte tilstrekkelig og gir ofte best resultat. Derfor burde slike tiltak alltid være utprøvd før man eventuelt vurderer medikamentell behandling.

Å være i arbeid er ofte helsefremmende. Derfor anbefales det å tilrettelegge slik at yrkesrettet aktivitet kan opprettholdes så langt det er mulig, selv om helsen er svekket. Fysioterapeuten vil gi deg råd om hvordan du kan holde deg i bevegelse og fortsette med normale aktiviteter, inkludert å gå på jobb.

Aldersrelaterte forandringer i ledd og rygg er normalt og har ofte ingen sikker sammenheng med smerter. Ved svært mange tilstander viser konservative tiltak, slik som trening og smertemestring, like gode eller bedre resultater enn ved kirurgi. Trening, øvelser og smertemestring har ingen bivirkninger og er derfor førstevalg ved igangsetting av behandling.

Vi vet at enkelte “passive” behandlingsformer ikke vil hjelpe mot rygg- eller nakkesmerter. Dette gjelder ultralyd, elektro-terapi (TENS, interferens), traksjon, kortbølgebehandling/diatermi og støttebelter/-korsett for ryggsmerter

Kompetanse

Psykomotorisk Fysioterapi

Fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi har spesiell kompetanse i å behandle pasienter med såkalte "sammensatte plager". Dette vil typisk være tilstander der kroppslige symptomer og plager er tett vevd sammen med biologiske, psykiske og sosiale faktorer, uten at det nødvendigvis foreligger en konkret diagnose. Pasienter med psykiske plager som angst og depresjon er også eksempler på hvem som kan være i målgruppen for psykomotorisk fysioterapi.

Fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse finner du på følgende institutt og praksissteder:

 • Fjordgata Fysioterapi
 • Heimdal Fysikalske
 • Heimdal Helsehus
 • Heimdal Medisinske Senter
 • Kalvskinnet Fysioterapi
 • Klinikk Speilet
 • Lade Fysikalske
 • Psykomotorisk Senter
 • Sverresborg Fysikalske
 • Tronka Helsesenter
Manuellterapi

Manuellterapi er en videreutdanning for fysioterapeuter innen undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager. Manuellterapeuter kan rekvirere bildediagnostikk (røntgen, MR, CT), henvise til spesialisthelsetjenesten og sykemelde pasienter ved behov.

Fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi finner du ved følgende fysikalske institutt:

 • Heimdal Helsehus
 • Leangen Fysioterapi
 • Risvollan Fysioterapi
 • Rosenborgklinikken
 • Sverresborg Fysikalske
 • Tempe Manuellterapi
 • Tiller Fysioterapi & Manuellterapi
 • Trondheim Fysikalske

Fysikalske institutt

Byåsen Fysikalske Institutt

Anders Wigens vei 4

7024 Trondheim

Telefon: 72 56 11 95

 • Marianne Bakka
 • Rune Furutangvik
 • Oddveig Ølstad
Fjordgata Fysioterapi

Fjordgata 25

7013 Trondheim

Telefon: 73 87 45 30

 • Kari Mette Bangstad - psykomotorisk fysioterapeut
 • Janniche Hynne Gjellan
 • Kari Oksnes Mathiesen
 • John Schive
 • Annikken Tønseth
Frisk Fysioterapi

Hornebergvegen 7B

7038 Trondheim

Telefon: 73 96 36 26

 • Trude Hoff Leirvik
 • Nils Nordmo
 • Bente Olsen
Heimdal Fysikalske Institutt

Heimdalveien 18

7080 Heimdal

Telefon: 72 84 59 60

 • Randi Hegstad - psykomotorisk fysioterapeut
 • Jon Inge Hamnebukt
 • Merete Johansen
 • Atul Kumar
 • Kay Chr. Bade Rygh
 • Sølvi Vågø
 • Laila Wedø
Heimdal Helsehus

Sivert Tonstads vei 7

7072 Heimdal

Telefon: 72 88 42 10

 • Anders Bretun
 • Lars Bertil Johansen
 • Egil Johnsen - manuellterapeut
 • Ina Lønnebakke Norberg - psykomotorisk-/allmenn fysioterapeut
 • Margot Rønning
 • Terje Maroni
Heimdal Medisinske Senter - Psykomotorisk fysioterapi

Ringvålvn. 3-7

7080 Heimdal

Telefon: 92 66 88 98

 • Snorre Vikdal - psykomotorisk fysioterapeut
Kalvskinnet Fysioterapi - Psykomotorisk fysioterapi

Erling Skakkes gt. 49B

7013 Trondheim

Telefon: 73 52 17 40

 • Mette Smith - psykomotorisk fysioterapeut
Klinikk Speilet - Psykomotorisk fysioterapi

Dyre Halses gt. 18

7014 Trondheim

 • Marthe Sandsør - psykomotorisk fysioterapeut, telefon: 95 99 48 78
 • Hildegunn Nyre - psykomotorisk fysioterapeut, telefon: 48 00 98 97
Klæbu Fysioterapi

Vikingveien 16

7540 Klæbu

Telefon: 73 40 53 59

 • Karen Thome
 • Kerstin Roos
Lade Fysikalske Institutt

Haakon VIIs gate 17A

7041 Trondheim

Telefon: 73 92 22 55

 • Tor-Aage Berg
 • Lise Brauten - psykomotorisk fysioterapeut
 • Bente Brigtsen - psykomotorisk fysioterapeut
 • Alette Bade Rygh - psykomotorisk fysioterapeut
Leangen Fysioterapi

Falkenborgvegen 38

7044 Trondheim

Telefon: 73 91 90 50

 • Lise Lotte Bruer
 • Karianne Hynne
 • Merete Groven Jensen
 • Bjarne Lien - manuellterapeut
 • Bente Mjøsund
 • Arne Orderløkken
Midtbyen Fysioterapi

St Olavs gt. 2

7022 Trondheim

Telefon: 73 60 50 11

 • Andreas Holthe - manuellterapeut
 • Torleif Holthe
 • Kjetil Hustad
 • Merete Rønnes
 • Elin Salberg
Moholt Fysioterapi

Brøsetveien 145

7048 Trondheim

Telefon: 73 93 18 44

 • Geir Fische
 • Stig Fossum
 • Anders Gjeldnes
 • Egil Krogstad
 • Anders Risan
 • Kay Chr. Bade Rygh
 • Harald Smith
Pirbadet Fysioterapi

Havnegata 12

7010 Trondheim

Telefon: 73 54 54 30

 • Vigdis Fuglesang
 • Odd Magne Hals
 • Karianne Hynne
 • Birgitte Ingvaldsen
 • Helene Hesselberg Rendal
 • Mario Stephani

Grunnet koronapandemien og smittesituasjonen i Trondheim kan det i perioder være noe redusert gruppetilbud i basseng ved Pirbadet Fysioterapi.

Psykomotorisk Senter

Krambugata 14

7010 Trondheim

Telefon: 98 81 69 40

 • Sidsel Arnesen - psykomotorisk fysioterapeut
 • Kjerstin Gystad - psykomotorisk fysioterapeut
 • Kristine Stulen - psykomotorisk fysioterapeut
 • Kårhild Ås Hvidsten - psykomotorisk fysioterapeut
Ranheim Fysikalske Institutt

Vikelvfaret 2

7054 Ranheim

Telefon: 73 57 23 35

 • Håkon Lyngmo
 • Magne Lyngmo
 • Merete Sveen
Risvollan Fysioterapi

Ingeborg Aas vei 4

7036 Trondheim

Telefon: 73 83 22 00

 • Elisabeth Eklo - manuellterapeut
 • Vidar Guttormsen
 • Anne Elisabeth Hassel
 • Solveig Myrekrok
 • Morten Ringard
 • Wigdis Ringard
Rosenborgklinikken Fysioterapi

Avdeling Lerkendal: Odd Iversens vei 2, 7031 Trondheim

Avdeling Lade: Haakon VIIs gt 2b, 7040 Trondheim

Telefon: 90 68 11 11

Timebestilling

 • Anders Tuko Bakken
 • Lasse Haugerud
 • Veslemøy Krane - manuellterapeut
 • Reidun Lauglo - spesialist idrettsfysioterapi
 • Fredrik Paulsberg
 • Maria Sommervold
 • Emily Stadin
 • Håvard Østerås - spesialist idrettsfysioterapi
Sverresborg Fysikalske Institutt

Sverresdals vei 26

7020 Trondheim

Telefon: 72 56 01 62

 • Bodvar Flakne - manuellterapeut
 • Øistein Stokke Berget
 • Odd Roger Lesund
 • Anne Berit Samdal - spesialist allmenn fysioterapi
 • Grete Østeraas - psykomotorisk fysioterapeut
Tempe Manuellterapi

Tempeveien 23

7023 Trondheim

Telefon: 73 94 30 55

 • Dag W. Solberg - manuellterapeut
Tiller Fysioterapi & Manuellterapi

Ivar Lykkes vei 10

7075 Tiller

Telefon: 72 88 12 00

 • Kjersti Berre
 • Mona Bruvoll
 • Grethe Kulseth Valstad
 • Hildegunn Børsting - manuellterapeut
 • Torgrim Tønne - manuellterapeut
Trondheim Idrettsklinikk

Toppidrettssenteret i Granåsen

Smistadgrenda 9

7026 Trondheim

Telefon: 40 00 13 46

 • Hege Mandal
 • Gaute Alstad Sunde
Trondheim Fysikalske Institutt

Carl Johans gt. 3

7010 Trondheim

Telefon: 73 80 99 99

 • Tor Inge Andersen - manuellterapeut
 • Jan-Tore Wirum Evensen - manuellterapeut
 • Lars M. Halvorsen - manuellterapeut
 • Astrid Holmen - manuellterapeut
 • Berit Mørk Johansen
 • Clara Karoliussen
 • Adam Saso - manuellterapeut
 • Hege Dahl Stensaas
 • Kirsti Vanvik - manuellterapeut
 • Magnus Johnsen Olsen - manuellterapeut
Tronka helsesenter - Psykomotorisk fysioterapi

Erling Skakkes gt 66

7012 Trondheim

 • Hege Solberg Jacobsen, telefon: 97 97 99 15
 • Bente Stangnes, telefon: 99 70 87 97

Ofte stilte spørsmål

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?
 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg
 • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov
 • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere
 • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling
 • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.
Hva forventer fysioterapeuten av deg?
 • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
 • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt
 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time

Avbestilling av time på fysikalsk institutt må skje innen 24 timer/en virkedag før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet av pasienten.

Hvor finner jeg psykomotorisk fysioterapeut og manuellterapeut?

Psykomotoriske fysioterapeuter finner du på følgende institutt: Heimdal Fysikalske, Heimdal Helsehus, Heimdal Medisinske Senter, Kalvskinnet Fysioterapi, Klinikk Speilet, Lade Fysikalske, Midtbyen Fysioterapi og Psykomotorisk Senter.

Manuellterapeuter finner du på følgende institutt: Heimdal Helsehus, Leangen Fysioterapi, Risvollan Fysioterapi, Rosenborgklinikken, Sverresborg Fysikalske, Tempe Manuellterapi, Tiller Fysioterapi & Manuellterapi og Trondheim Fysikalske.

Hvor lenge må jeg vente på fysioterapi?

Det kan være ventetid på fysioterapi. Instituttene vil gi deg opplysninger om forventet ventetid. Det gjøres en vurdering av hva som er forsvarlig ventetid på bakgrunn av en prioriteringsnøkkel.

Ventetiden kan variere mellom ulike fysikalske institutt. Du oppfordres derfor til å ta kontakt med flere institutt.

Har du behov for langvarig oppfølging, vil det være aktuelt med pauser i behandlingen underveis. Du vil få råd om hvilke tiltak som passer best for deg og som kan bidra til at du mestrer din egen situasjon.

Hvis du har spørsmål om ventetid eller om fysioterapitilbudet i Trondheim kommune, ber vi deg om å ta kontakt med fysioterapitjenesten.

Hva koster fysioterapi?

Pasienter under 16 år og de med godkjent yrkesskade er fritatt fra betaling av egenandel.

Priser på egenandeler skal være synlig på det enkelte institutt.

Fra 1. januar 2021 ble de to frikortordningene slått sammen, slik at det nå kun finnes ett frikort for helsetjenester. Frikorttaket for 2021 er kr. 2460,-

Ordningen med frikort er automatisert. Dette betyr at du vil få frikortet automatisk i posten innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd.

En forutsetning for at du skal få dekket deler av utgiftene dine til fysioterapi er at fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen. Det er ikke lenger krav om henvisning for å få refusjon.

Avbestilling av time på fysikalsk institutt må skje innen 24 timer/en virkedag før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet av pasienten.

Det gjøres oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale ved flere fysikalske institutt og at behandling hos en av disse fysioterapeutene ikke gir rett til delvis refusjon eller frikort.

Kan jeg få hjelp til transport?

Hvis du av medisinske årsaker ikke er i stand til å komme til fysioterapeut på egen hånd, kan fysioterapeuten bestille transport. Fysioterapeuten vil informere deg om dette. Informasjon finnes også på Pasientreisers nettsider og på tlf 05515.

Trenger jeg henvisning?

Fysioterapeuter har et selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke fysioterapeut direkte uten henvisning fra lege.

Selv om det ikke lenger er nødvendig med henvisning, vil fysioterapeuten samarbeide med din fastlege og andre relevante tjenesteytere.

Hvilken kvalitet kan jeg forvente av fysioterapitjenesten?

Som pasient kan du forvente at fysioterapeutene holder seg faglig oppdatert. Fysioterapi er et fag i utvikling. Kunnskapen om hvilke behandlingsformer som virker og hvordan plager og symptomer oppstår og påvirker oss vet vi mye mer om i dag enn for en del år siden. Nedenfor har vi laget en liten liste over enkelte utsagn som nyere forskning og kunnskap har vist at er uheldige eller misvisende.

Det er lov til å stille kritiske spørsmål hvis noen:

 • påstår at behandling “fikser”, “korrigerer” eller “setter på plass” noe i kroppen din
 • påstår at det er uheldig eller farlig å bøye seg eller å løfte
 • påstår at behandling “løsner” på bindevevet ditt
 • påstår at symptomene og plagene dine i hovedsak er forårsaket av for dårlig kroppsholdning eller feil sittestilling
 • påstår at årsaken til smertene dine er "muskelknuter"
 • påstår at svak kjernemuskulatur er årsaken til dine plager
 • påstår at plagene dine skyldes at muskel- og skjelettsystemet ditt er "ustabilt"
 • foreslår å behandle deg med terapeutisk ultralyd
 • tar betalt for å legge varmepakker på deg (dette kan du gjøre helt gratis hjemme)

Mer informasjon om Enhet for fysioterapitjenester

enhetens nettside finner du relevant informasjon for:

 • deg som ønsker å vite mer om enhetens virksomhetsområder
 • deg som samarbeider med fysioterapeuter
 • deg som ønsker å søke jobb hos oss

Sist oppdatert: 19.10.2021

A03-P1-EPI001