Hjem Helse og omsorgFysikalske institutt

Fysikalske institutt

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er en del av kommunens helsetilbud. Ta direkte kontakt med det instituttet du selv ønsker. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Dersom du har behov for råd og hjelp av fysioterapeut hjemme, på helsestasjon, i barnehage og skole, eller på institusjon, tar du kontakt med fysioterapitjenesten i din bydel. 

Har du vansker med å komme deg til et fysikalsk institutt kan fysioterapeuten hjelpe deg med å bestille transport.

Anbefalinger ved muskel- og skjelettsmerter

Fysioterapeuten gjør en grundig vurdering av alle som henvender seg.

De fleste med langvarige muskel- og skjelettsmerter har ikke en spesifikk årsak til sine smerter, men sammensatte årsaker.

Så lenge det ikke er mistanke om underliggende spesifikk sykdom, og det ikke foreligger noen hendelse som har ført til skade, anbefales ikke bildediagnostikk slik som røntgen, CT eller MR. Bildediagnostikk har sjelden behandlingsmessig konsekvens og klinisk undersøkelse hos lege/fysioterapeut er ofte nok.

De fleste med langvarige smerter, skal ikke ha kontinuerlig smertebehandling. Veiledning og hjelp til tilpasset trening og smertemestringsstrategier er ofte tilstrekkelig og gir ofte best resultat. Derfor burde slike tiltak alltid være utprøvd før man eventuelt vurderer medikamentell behandling.

Å være i arbeid er ofte helsefremmende. Derfor anbefales det å opprettholde yrkesrettet aktivitet når helsen er svekket så langt det er mulig. Internasjonale studier viser at å være borte fra yrkeslivet ofte gir negative helsekonsekvenser. Er det mulig å tilrettelegge slik at yrkesrettet aktivitet kan opprettholdes- helt eller delvis? Fysioterapeuten vil gi deg råd om hvordan du kan holde deg i bevegelse og fortsette med normale aktiviteter, inkludert å gå på jobb.

Aldersrelaterte forandringer i ledd og rygg har ofte ingen sikker sammenheng med smerter. Ved svært mange tilstander viser konservative tiltak, slik som trening og smertemestring, like gode eller bedre resultater enn ved kirurgi samt har mindre alvorlige komplikasjoner og er derfor førstevalg ved igangsetting av behandling.

Vi vet at enkelte “passive” behandlingsformer ikke vil hjelpe mot rygg- eller nakkesmerter. Dette gjelder ultralyd, elektro-terapi (TENS, interferens), traksjon, kortbølgebehandling/diatermi og støttebelter/-korsett for ryggsmerter

Kompetanse

Psykomotorisk Fysioterapi

Fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse finner du på følgende institutt:

Heimdal Fysikalske

Heimdal Helsehus

Heimdal Medisinske Senter

Kalvskinnet Fysioterapi

Klinikk Speilet

Lade Fysikalske

Midtbyen Fysioterapi

Psykomotorisk Sente

Manuellterapi

Fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi finner du ved følgende fysikalske institutt:

Heimdal Helsehus

Leangen Fysioterapi

Lade Fysikalske

Risvollan Fysioterapi

Rosenborgklinikken

Sverresborg Fysikalske

Tempe manuellterapi

Tiller Fysioterapi & Manuellterapi

Trondheim Fysikalske

Fysikalske institutt

Aktiv Fysioterapi

Anders Estenstads vei 12
7046 Trondheim
Telefon: 73 91 98 50

Jenny Merete Sveen

Anders Gjeldnes

Karianne Hynne

Arntsen - Oppsøkende

Telefon: 916 00 649

Tove Arntsen

Byåsen Fysikalske Institutt

Anders Wigens vei 4
7024 Trondheim
Telefon: 72 56 11 95

Oddveig Ølstad

Rune Furutangvik

Kari Histøl Waaktaar

Fjordgata Fysioterapi

Fjordgata 25
7013 Trondheim
Telefon: 73 87 45 30

Kari Mette Bangstad

Janniche Hynne Gjellan

John Schive

Kari Oksnes Mathisen

Anniken Tønseth

Marte Olden, vikar

Frisk Fysioterapi 

Hornebergvegen 7B
7038 Trondheim
Telefon: 73 96 36 26 

Trude Hoff Leirvik

Bente Olsen

Nils Nordmo

Heimdal Fysikalske Institutt

Heimdalveien 18
7080 Heimdal
Telefon: 72 84 59 60

Randi Hegstad, psykomotorisk fysioterapeut

Merete Johansen

Atul Kumar

Sølvi Vågø

Laila Wedø

Ina Kvam Leraand, vikar

Jon Inge Hamnebukt, vikar

Heimdal Helsehus 

Sivert Tonstads vei 7
7072 Heimdal
Telefon: 72 88 42 10

Anders Bretun

Lars Bertil Johansen

Margot Rønning

Egil Johnsen, manuellterapeut

Ina Lønnebakke Norberg,  psykomotorisk/allmenn fysioterapeut

Heimdal Medisinske Senter

Ringvålvn. 3-7
7080 Heimdal
Telefon: 926 68 898

Snorre Vikdal, psykomotorisk fysioterapeut

Kalvskinnet Fysioterapi

Erling Skakkes gt. 49B
7013 Trondheim
Telefon: 73 52 17 40

Mette Smith, psykomotorisk fysioterapeut 

Klinikk Speilet

Dyre Halses gt. 18
7014 Trondheim

Marthe Sandsør, psykomotorisk fysioterapeut, 959 94 878

Hildegunn Nyre, psykomotorisk fysioterapeut, 480 09 897

Hege Solberg Jacobsen, psykomotorisk fysioterapeut, 979 79 915

Lade Fysikalske Institutt

Harald Hårfagres gt. 2
7014 Trondheim
Telefon: 73 92 22 55

Tor-Aage Berg

Lise Brauten, psykomotorisk fysioterapeut

Bente Brigtsen, psykomotorisk fysioterapeut

Astrid Holmen, manuellterapeut

Leangen fysioterapi 

Falkenborgvegen 38
7044 Trondheim
Telefon: 73 91 90 50

Lise Lotte Bruer

Bjarne Lien, manuellterapeut

Bente Mjøsund

Arne Orderløkken

Merete Groven Jensen

Midtbyen Fysikalske Institutt

Kongens gt. 27
7012 trondheim
Telefon: 73 83 48 00

Merete Rønnes

Grethe Kulseth Valstad

Midtbyen Fysioterapi

St Olavs gt. 12
7022 Trondheim
Telefon: 73605011

Torleif Holthe

Kjetil Hustad

Elin Salberg

Grete Østerås, psykomotorisk fysioterapeut 

Andreas Holthe, vikar

Moholt Fysioterapi

Brøsetveien 145
7048 trondheim
Telefon: 73 93 18 44

Geir Fische

Stig Fossum

Egil Krogstad

Anders Risan

Harald Smith

Pirbadet Fysioterapi

Havnegata 12
7010 Trondheim
Telefon: 73 54 54 30

Tone Aas

Odd Magne Hals

Vigdis Fuglesang

Birgitte Ingvaldsen

Karianne Hynne

Mario Stephani

Psykomotorisk Senter

Krambugata 14
7010 Trondheim
Telefon: 988 16 940

Sidsel Arnesen, psykomotorisk fysioterapeut

Kårhild Ås Hvidsten, psykomotorisk fysioterapeut

Bente Stangnes Holmqvist, psykomotorisk fysioterapeut

Alette Bade Rygh, psykomotorisk fysioterapeut

Kjerstin Gystad, vikar, psykomotorisk fysioterapeut

 

Ranheim Fysikalske Institutt 

Vikelvfaret 2
7054 Ranheim
Telefon: 73 57 23 35

Håkon Lyngmo

Magne Lyngmo

Risvollan Fysioterapi

Ingeborg Aas vei 4
7036 Trondheim
Telefon: 73 83 22 00

Elisabeth Eklo, manuellterapeut

Anne E. Hassel

Solveig Myrekrok

Morten Ringard

Wigdis Ringard

Jonas Espseth, vikar

Rosenborgklinikken Fysioterapi

Odd Iversens vei 2
7031 Trondheim
Telefon: 906 81 111

Marianne Bakka

Anders Tuko Bakken

Sigbjørn Hammer

Lasse Haugerud

Veslemøy Krane, manuellterapeut

Reidun Lauglo, spesialist idrettsfysioterapi

Maria Sommervold

Håvard Østerås

Liv-Miriam Nordtømme, vikar

Vidar Guttormsen, vikar

Sverresborg Fysikalske Institutt

Sverresdals vei 26
7020 Trondheim
Telefon: 72 56 01 62

Bodvar Flakne, manuellterapeut

Geir Ole Hansen

Odd Roger Lesund

Anne Berit Samdal, spesialist allmenn fysioterapi

Tempe Manuellterapi

Tempeveien 23
7023 Trondheim
Telefon: 73 94 30 55

Dag W. Solberg, manuellterapeut

Tiller Fysioterapi & Manuellterapi

Ivar Lykkes vei 9
7075 Tiller
Telefon: 72 88 12 00

Kjersti Berre

Mona Bruvoll

Torgrim Tønne, manuellterapeut

Hildegunn Børsting, vikar

Trondheim Idrettsklinikk

Toppidrettssenteret i Granåsen
Smistadgrenda 9
7026 Trondheim
Telefon: 400 01 346

Gaute Alstad Sunde

Trondheim Fysikalske Institutt

Carl Johans gt. 3
7010 Trondheim
Telefon: 73 80 99 99

Berit Mørk Johansen

Hege Dahl Stensaas

Bjørg Vada

Tor Inge Andersen, manuellterapeut

Jo Askelund, manuellterapeut

Jan-Tore Wirum Evensen, manuellterapeut

Lars M. Halvorsen, manuellterapeut

Adam Saso, manuellterapeut

Kirsti Vanvik, manuellterapeut

Magnus Johnsen Olsen, vikar, manuellterapeut

Clara Karoliussen, vikar

 

Ofte stilte spørsmål

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?
 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg 
 • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov
 • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere
 • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling
 • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.
Hva forventer fysioterapeuten av deg?
 • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
 • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt
 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time

Avbestilling av time på fysikalsk institutt må skje innen 24 timer/en virkedag før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet av pasienten.

Hvor finner jeg psykomotorisk fysioterapeut og manuellterapeut?

Psykomotoriske fysioterapeuter finner du på følgende institutt: Heimdal Fysikalske, Heimdal Helsehus, Heimdal Medisinske Senter, Kalvskinnet Fysioterapi, Klinikk Speilet, Lade Fysikalske, Midtbyen Fysioterapi og Psykomotorisk Senter.

Manuellterapeuter finner du på følgende institutt: Heimdal Helsehus, Leangen Fysioterapi, Risvollan Fysioterapi, Rosenborgklinikken, Sverresborg Fysikalske, Tempe Manuellterapi, Tiller Fysioterapi & Manuellterapi og Trondheim Fysikalske.

Hvor lenge må jeg vente på fysioterapi?

Det kan være ventetid på fysioterapi. Instituttene vil gi deg opplysninger om forventet ventetid. Det gjøres en vurdering av hva som er forsvarlig ventetid på bakgrunn av en prioriteringsnøkkel.

Ventetiden mellom ulike fysikalske institutt kan variere. Du oppfordres derfor til å ta kontakt med flere institutt.

Har du behov for langvarig oppfølging, vil det være aktuelt med pauser i behandlingen underveis. Du vil få råd om hvilke tiltak som passer best for deg og som kan bidra til at du mestrer din egen situasjon.

Hvis du har spørsmål om ventetid eller om fysioterapitilbudet i Trondheim kommune, ber vi deg om å ta kontakt med fysioterapitjenesten.

Hva koster fysioterapi?

Pasienter under 16 år og de med godkjent yrkesskade er fritatt fra betaling av egenandel.

Priser på egenandeler skal være synlig på det enkelte institutt.

Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2 og grensen for frikort utgjør kr. 2025,-

Ordningen med frikort er automatisert. Dette betyr at du vil få frikortet automatisk i posten innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd. 

En forutsetning for at du skal få dekket deler av utgiftene dine til fysioterapi er at fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen. Det er ikke lenger krav om henvisning for å få refusjon.

Det gjøres oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale ved flere fysikalske institutt og at behandling hos en av disse fysioterapeutene ikke gir rett til delvis refusjon eller frikort under egenandelstak 2.

Kan jeg få hjelp til transport?

Hvis du av medisinske årsaker ikke er i stand til å komme til fysioterapeut på egen hånd, kan fysioterapeuten bestille transport. Fysioterapeuten vil informere deg om dette. Informasjon finnes også på Pasientreisers nettsider og på tlf 05515.

Trenger jeg henvisning?

Fysioterapeuter har et selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke fysioterapeut direkte uten henvisning fra lege.

Selv om det ikke lenger er nødvendig med henvisning, vil fysioterapeuten samarbeide med din fastlege og andre relevante tjenesteytere.

Hvilken kvalitet kan jeg forvente av fysioterapitjenesten?

Som pasient kan du forvente at fysioterapeutene holder seg faglig oppdatert. Fysioterapi er et fag i utvikling. Kunnskapen om hvilke behandlingsformer som virker og hvordan plager og symptomer oppstår og påvirker oss vet vi mye mer om i dag enn for en del år siden. Nedenfor har vi laget en liten liste over enkelte utsagn som nyere forskning og kunnskap har vist at er uheldige eller misvisende.

Det er lov til å stille kritiske spørsmål hvis noen:

 • påstår at behandling “fikser”, “korrigerer” eller “setter på plass” noe i kroppen din
 • påstår at det er uheldig eller farlig å bøye seg eller å løfte
 • påstår at behandling “løsner” på bindevevet ditt
 • påstår at symptomene og plagene dine i hovedsak er forårsaket av for dårlig kroppsholdning eller feil sittestilling
 • påstår at årsaken til smertene dine er "muskelknuter"
 • påstår at svak kjernemuskulatur er årsaken til dine plager
 • påstår at plagene dine skyldes at muskel- og skjelettsystemet ditt er "ustabilt"
 • foreslår å behandle deg med terapeutisk ultralyd
 • tar betalt for å legge varmepakker på deg (dette kan du gjøre helt gratis hjemme)

Mer informasjon om Enhet for fysioterapitjenester

På enhetens nettside finner du relevant informasjon for:

 • deg som ønsker å vite mer om enhetens virksomhetsområder
 • deg som samarbeider med fysioterapeuter
 • deg som ønsker å søke jobb hos oss

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001