Solarier

Meldeplikt og krav til utstyr

Alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, må melde dette inn til Direktoratet for strålevern og atomberedskap, (DSA).

Virksomhetene plikter å påse at apparater, merking og informasjon til brukerne, fyller kravene gitt i strålevernforskriften. For mer informasjon om krav til solarier se Direktoratets nettsider Sol og solarium og Eiere og tilbydere av solarium.

Lokaler som benyttes til solarium skal meldes til kommunen ved Miljøenheten før de tas i bruk, jamfør forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.

Skjema for melding til Miljøenheten:

Tilsyn

Miljøenheten i Trondheim kommune fører tilsyn med solarier etter de nevnte forskrifter og kan kontaktes på telefon 72 54 25 50 og e-post miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no.

 

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk000242