Jordmor

Korona

Informasjon om føringer for helsestasjonsdrift under koronapandemien

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet. Vi vil inntil videre følge opp gravide som normalt.

Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde noe avstand der det er mulig. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

  • Gravide med symptomer fra luftveiene eller påvist covid-19 må ta kontakt på telefon før timen for å avklare en eventuell endring av møtetidspunkt og vurdering med tanke på om de skal komme inn til kontroll.
  • På grunn av redusert venteromskapasitet kan partner til den gravide ikke delta på svangerskapskonsultasjonene. I enkelte tilfeller kan partner delta, men da etter avtale med jordmor.
  • Hjemmebesøk erstattes med telefonkonsultasjon eller oppmøte på helsestasjonen.

Følg med på hjemmesiden til din helsestasjon og Facebook-siden til Trondheim helsestasjon for fortløpende informasjon.

Ved spørsmål til jordmor, send en mail til din helsestasjon, merk mailen med til jordmor. Disse besvares fortløpende.

Informasjon om korona til ammende og gravide

For spørsmål om korona, kontakt koronatelefonen.

Før du kommer, les Informasjonsbrev til besøkende på helsestasjonen.

Alle familier som nylig har fått et barn vil bli oppringt og får oppfølging på helsestasjonen.

Parkurs for førstegangsforeldre

Familievernkontoret holder jevnlige parkurs for førstegangsforeldre. Ny dato kommer!

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkoholvaner

Alkohol i svangerskapet

Test for alkoholvaner

Pakkeforløp - gravide og rusmidler

Svangerskapskonsultasjoner

Informasjon om svangerskapskonsultasjoner

Du kan velge selv om du vil gå til oppfølging hos jordmor, fastlege eller en kombinasjon av disse under svangerskapet. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med jordmor eller fastlege så tidlig som mulig. Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 6-12. Vi tilstreber å gi deg time innen en uke etter henvendelse.

Både fastlege og jordmor tilbyr henvisning til anbefalt ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Nasjonale retningslinjer anbefaler videre svangerskapskontroller rundt uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Alle rutinemessige blodprøver kan tas hos jordmor. Jordmor kan bidra med tilrettelegging av arbeidssituasjonen din under svangerskapet og kan søke om svangerskapspenger ved behov.

For utfyllende informasjon, se https://helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller.

Konsultasjoner omfatter

  • helseundersøkelser
  • prøvetaking
  • samtaler
  • informasjon
  • veiledning
  • rådgivning

Dette inkluderer individuell informasjon om fødsel, amming og barseltid for gravid og partner.

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Svangerskapskontrollene er gratis.

Ta kontakt med jordmor i din bydel

Se hvilken bydel du tilhører

Les mer om våre helsestasjoner

Rutiner

Rutiner for jordmortjenester Trondheim kommune
Rutiner fødeavdelingen St. Olavs Hospital HF

Forberedelse til fødsel og barseltid

Her finner du informasjon om fødsel og barseltid

Fødsel og barseltid på Engelsk

Fødsel og barseltid på Arabisk

Oppfølging etter fødsel

Hjemmebesøk

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler tilbud om hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset. I Trondheim kommune er målet at alle som ønsker det skal få hjemmebesøk av jordmor, men på grunn av kapasitetsproblemer er det ikke alltid vi får til dette.

Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk til alle som ønsker det, mellom 7-10 dager etter fødsel. Samtidig vil du få informasjon om det videre tilbudet ved helsestasjonen.

Dersom du ønsker en samtale med jordmor eller etterkontroll etter fødsel, kan du selv ta kontakt for en timeavtale.

Anbefalte nettsider

Her finner du linker til anbefalte nettsider

Sist oppdatert: 12.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001