Jordmor

Korona

Informasjon om føringer for helsestasjonsdrift under koronapandemien

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet. Vi vil inntil videre følge opp gravide som normalt. Alle familier som nylig har fått et barn vil bli oppringt og får oppfølging på helsestasjonen.

Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde noe avstand der det er mulig. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

  • Gravide med symptomer fra luftveiene eller påvist Covid-19 må ta kontakt på telefon før timen for å avklare en eventuell endring av møtetidspunkt og vurdering med tanke på om de skal komme inn til kontroll.
  • På grunn av redusert venteromskapasitet kan partner til den gravide ikke delta på svangerskapskonsultasjonene. I enkelte tilfeller kan partner delta, men da etter avtale med jordmor.

Følg med på hjemmesiden til din helsestasjon og Facebook-siden til Trondheim helsestasjon for fortløpende informasjon.

Ved spørsmål til jordmor, send en mail til din helsestasjon, merk mailen med til jordmor. Disse besvares fortløpende.

Informasjon om korona til ammende og gravide

For spørsmål om korona, kontakt koronatelefonen.

Vaksineanbefalinger til gravide

Covid-vaksine til gravide

Influensavaksine

Svangerskapskonsultasjoner

Jeg er gravid og ønsker time til jordmor, hva gjør jeg?

Jordmor og fastlege samarbeider om svangerskapskonsultasjonene og alle timene er gratis begge steder. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med jordmor eller fastlege så tidlig som mulig. Nasjonale retningslinjer anbefaler første svangerskapskontroll rundt svangerskapsuke 6-12. Du kan ringe eller sende en e-post til oss og be om å få time hos jordmor. Vi tilstreber å gi deg time innen en uke etter henvendelse.

Jordmødre finnes kun på en helsestasjon i hver bydel.

Du får en helhetlig oppfølging gjennom svangerskapet frem til hjemmebesøk etter fødselen. Ektefelle/ partner er velkommen til å være med på kontrollene og på kurs.

Finn din helsestasjon

 

Informasjon om svangerskapskonsultasjoner

Både fastlege og jordmor tilbyr henvisning til anbefalt ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs hospital. Nasjonale retningslinjer anbefaler videre svangerskapskontroller rundt uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Alle rutinemessige blodprøver kan tas hos jordmor. Jordmor kan bidra med tilrettelegging av arbeidssituasjonen din under svangerskapet og kan søke om svangerskapspenger ved behov.

For utfyllende informasjon, se helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller.

Konsultasjoner omfatter

  • helseundersøkelser
  • prøvetaking
  • samtaler
  • informasjon
  • veiledning
  • rådgivning

Dette inkluderer individuell informasjon om fødsel, amming og barseltid for gravid og partner.

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Svangerskapskontrollene er gratis.

Parkurs for førstegangsforeldre

Sentrum helsestasjon tilbyr samlivskurs for førstegangsforeldre. Tilbudet er byomfattende. Kurset gjelder både for dere som venter barn og dere som har blitt foreldre.

Neste kurs er på Scandic Nidelven lørdag 20. november.

Påmelding/spørsmål til gunn.annie.hauan.tronsen@trondheim.kommune.no.

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkoholvaner

Alkohol i svangerskapet

Test for alkoholvaner

Pakkeforløp - gravide og rusmidler

Rutiner

Rutiner for jordmortjenester Trondheim kommune
Rutiner fødeavdelingen St. Olavs Hospital HF

Forberedelse til fødsel og barseltid

Her finner du informasjon om fødsel og barseltid

Fødsel og barseltid på Engelsk

Fødsel og barseltid på Arabisk

Oppfølging etter fødsel

Hjemmebesøk

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler tilbud om hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset. I Trondheim kommune er målet at alle som ønsker det skal få hjemmebesøk av jordmor, men på grunn av kapasitetsproblemer er det ikke alltid vi får til dette.

Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk til alle som ønsker det, mellom 7-10 dager etter fødsel. Samtidig vil du få informasjon om det videre tilbudet ved helsestasjonen.

Dersom du ønsker en samtale med jordmor eller etterkontroll etter fødsel, kan du selv ta kontakt for en timeavtale.

Anbefalte nettsider

Her finner du linker til anbefalte nettsider

Sist oppdatert: 28.10.2021

A03-P1-EPI001