Hjem Helse og omsorgBarn med funksjonsnedsettelse

Barn med funksjonsnedsettelse

Det er avdelingen Helse og habilitering i bydelen din som behandler søknad om tjenester til barn med funksjonsnedsettelser eller store hjelpebehov.

Tjenester du kan søke om:

 • Støttekontakt / tilrettelagt fritid
 • Pårørendestøtte
  • Opplæring, råd og veiledning
  • Omsorgsstønad
  • Avlastningstiltak
 • Praktisk bistand i hjemmet
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPS)
 • Hjemmesykepleie / helsehjelp i hjemmet
 • Avlastning 
 • Barnebolig

Søknader sendes til den bydelen du bor i. Den må være skriftlige og signert av foreldre, barn eller ungdom.

Koordinator

Koordinator kan du få enten du har en individuell plan eller ikke

 • Når du har to eller flere kommunale helse - og omsorgstjenester 
 • Barn og ungdom med behov for lanvarige kommunale helse- og omsorgstjenester

Støttekontakt og tilrettelagt fritid

Dette er et tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser som trenger personlig tilrettelegging og hjelp for å kunne ha en aktiv og meningsfylt fritid. Du må være 8 år for å få tilrettelagt fritid eller støttekontakt

Arbeidet organiseres slik:

 • Støttekontakt er en person som er sammen med barn/ungdom på aktiviteter og fritid
 • Tilrettelagt fritid er et gruppetilbud. 

Foreldre betaler for barnet eller ungdommens aktivitet

Barne- og familietjenesten kan gi informasjon om ledsagerbevis som gir ledsager fri inngang på en rekke aktivitetstilbud. Du klan søke om transport til transporttjenesten.

Praktisk hjelp

Dette er et tilbud for barn og unge som har så store, omfattende pleie- og bistandsbehov at kommunen må hjelpe til med egenomsorg og personlig stell.

Denne tjenesten gis av Helseteamet som er en del av Helse- og avlastningstjenesten. 

Brukerstyrt personlig personlig
assistanse (BPA)

Gis av assistenter som er rekruttert av arbeidsleder (som kan være foreldre).

Barn som har et tjenestebehov på minst 32 timer per uke har rett på BPA. BPA kan også vurders for barn som har et tjenestebehov under 32 timer per uke. 
Avlastning kan inngå som en del av BPA-ordning. Helsetjenester kan ikke inngå i en BPA-ordning. 

Avlastning

Avlastning er et tilbud for familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal hindre overbelastning, og gi forelder og foresatte nødvendig fritid og ferie, slik at de som har den daglige omsorgen kan delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Gis av Helse og avlastningstjenesten i kommunal avlastningsbolig, i private hjem, gårder med avtale. Avlastning kan gis på timebasis eller døgn.

Tilsynsordninger

Tilsynsordninger kan gis på på dagtid i barnehagens/skolens
ferier og plandager.

Tilbudet er hovedsaklig for ungdom (av og til for yngre barn) som ikke kan ivareta seg selv på dagtid i ferier/plandager, og der barnet/ungdommen har særlig tyngende omsorgsbehov.

Kan innvilges inntil 3 uker tilsyn på dagtid og på plandager i særtilfeller.

Gis av avlastningboliger, BOA (bo- og aktivitetstilbud), private aktører med mer.

Kontakt oss

Ta kontak med oss i Helse og habiliteringstjenesten

 • BFT Heimdal: 72 54 50 50
 • BFT Lerkendal: 72 54 06 00
 • BFT Midtbyen: 72 54 07 18
 • BFT Østbyen: 48 04 04 44

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Sist oppdatert: 06.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001