Tilbud for eldre

Vold mot eldre i nære relasjoner rammer begge kjønn, og skjer i alle sosiale lag av befolkningen. Vold mot eldre er ikke bare fysisk vold, men også psykisk vold og trusler.

Nærbilde av knyttede hender til en eldre person.

Mellom sju og ni prosent av eldre som bor hjemme, blitt utsatt for vold og overgrep. Dette viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Opplever du vold eller kjenner du noen som blir utsatt for vold? Ta kontakt med krisesenteret (kontaktinfo lenger ned på denne siden). 
Du kan også ta kontakt med TryggEst på telefon 47 70 88 88 Telefonen er betjent av fagfolk mellom klokka 09.00-15.00 på hverdager. Der får du hjelp og råd.

Er jeg utsatt for vold?

Opplever du at en som står deg nær får deg til å føle deg redd, snakker nedlatende til deg, er truende, kontrollerende eller ønsker at du skal gjøre ting du selv ikke vil? Blir du dyttet, lugget, sparket eller kastet ting etter? Det kan være svært vanskelig å snakke om det en opplever til andre. Det finnes flere typer vold og ikke all vold er synlig. Kjenner du på skam og skyldfølelse? Du skal vite at det er en vanlig følge av å bli utsatt for vold. Det er alltid den som utsetter noen for vold som er den ansvarlige. Du kan ta kontakt med oss selv om du er usikker på om det er vold du utsettes for. Du kan også velge å være anonym i kontakten med oss.

Tilbud ved krisesenteret

Samtaletilbud

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss. Samtaletilbudet er for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold. Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Hos oss kan du få snakke om din situasjon, og vi drøfter sammen med deg om mulighetene som finnes.

Samtalene avtales på forhånd, og kan gjennomføres både på dagtid og på kveldstid.

Tilbudet er gratis og vi bestiller tolk ved behov.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Botilbud

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt oss.

Krisesenteret tilbyr et heldøgns midlertidig botilbud for kvinner og menn, med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Botilbudet er for personer som er i behov for beskyttelse. Tjenesten gis uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Tilbudet er gratis og vi bestiller tolk ved behov.

Om du ønsker kan du også få oppfølging fra krisesenteret etter utflytting.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Døgnåpen telefon

Telefonen er døgnåpen hele året. Her kan du få råd, støtte og veiledning. Du kan velge å være anonym dersom du ønsker det.

Vi har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Kurstilbud

Kurs for kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner
Dette er et kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner, men som nå er i en trygg livssituasjon.

Foreldreveilednings-kurset ICDP
Kurset er for foreldre og har som mål å styrke deres omsorgs-kompetanse.

Kurslederne har selvsagt taushetsplikt.
Ønsker du å delta? Ta kontakt med krisesenteret per telefon eller e-post.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Kenneltilbud for kjæledyr

Vi hjelper deg med å finne kennel til kjæledyr.

Kontakt oss

Døgnbemannet telefon

73 52 34 20

  • Du kan velge å være anonym i kontakten med oss.
  • Alle tilbud ved krisesenteret er gratis.
  • Krisesenteret har hemmelig adresse. 

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk00045M