Hjem Helse og omsorgAkutte tjenesterKrisesenteret i Trondheim

Krisesenteret i Trondheim

Dersom du har behov for å kontakte oss, kan du ringe 73 52 34 20.

Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold, eller befinner du deg i en vanskelig livssituasjon og trenger noen å prate med?

Trondheim Krisesenter er et gratis døgnåpent lavterskel tilbud for enslige kvinner, menn og LHBT personer med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Hva er vold?

Mange spør seg selv om de egentlig er utsatt for vold.

“Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil” - Psykolog Per Isdal, Alternativ til vold.

All bruk av vold er forbudt ved lov, og det er like straffbart om det skjer i hjemmet eller på gaten. Mishandling forekommer i alle samfunnslag.

Vold i nære relasjoner

Beskrivelse av krisesentertilbudet  

  • hjelp,råd og veiledning til kvinner og menn utsatt for vold fra en partner, familie eller andre.

  • tilbud til LHBT personer

  • samtale- og aktivitetstilbud til barn under og etter opphold   

  • er et heldøgns midlertidig botilbud for kvinner og menn med eller uten barn der det er behov for beskyttelse

  • det gis også tilbud om samtaler til kvinner og menn som ikke benytter botilbudet, enten ved telefonkontakt eller oppmøte

  • hjelp til å ta kontakt med andre aktuelle instanser

  • oppfølging i en reetableringsfase

  • diverse kurstilbud

Trondheim Krisesenter har hemmelig adresse

Krisesenterets ansatte har god kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Barn på krisesenteret

Vold, samlivsbrudd og flytting er en stor belastning for barn, og det er en prioritert oppgave for Krisesenteret å ta hensyn til dette. Vi på senteret er opptatt av at barna på senteret skal få en så normal og trygg hverdag som mulig.

Kontakt krisesenteret

Døgnbemannet telefon 73523420

Epost: krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no

  • dersom det haster, ring oss.

Sist oppdatert: 16.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001