Krisesenteret i Trondheim

Sommerfugl

Døgnåpen telefon: 73 52 34 20British flag

Tilbud for kvinner

Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge. Menn og kvinner er like utsatt for ...

Tilbud for menn

Menn utsettes også for vold i nære relasjoner. Dette kan være fra en kjæreste, en partner eller fra familie. Det kan være psykisk og ...

Tilbud for barn og unge

Barn som lever i familier med psykisk og/eller fysisk vold er spesielt sårbare. Vold kan få alvorlige konsekvenser for barnets utvikl ...

Tilbud for eldre

Vold mot eldre i nære relasjoner rammer begge kjønn, og skjer i alle sosiale lag av befolkningen. Vold mot eldre er ikke bare fysisk ...

LHBT-tilbud

Det er forsket lite på vold mot LHBT-personer i Norge, men utenlandsk forskning tyder på at LHBT-personer er spesielt utsatt blant an ...

Om krisesenteret

Krisesenterets ansatte har god kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner ...

Tilbud ved krisesenteret

Samtaletilbud

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss. Samtaletilbudet er for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold. Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Hos oss kan du få snakke om din situasjon, og vi drøfter sammen med deg om mulighetene som finnes.

Samtalene avtales på forhånd, og kan gjennomføres både på dagtid og på kveldstid.

Tilbudet er gratis og vi bestiller tolk ved behov.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Botilbud

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt oss.

Krisesenteret tilbyr et heldøgns midlertidig botilbud for kvinner og menn, med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Botilbudet er for personer som er i behov for beskyttelse. Tjenesten gis uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Tilbudet er gratis og vi bestiller tolk ved behov.

Om du ønsker kan du også få oppfølging fra krisesenteret etter utflytting.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Døgnåpen telefon

Telefonen er døgnåpen hele året. Her kan du få råd, støtte og veiledning. Du kan velge å være anonym dersom du ønsker det.

Vi har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Kurstilbud

Kurs for kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner
Dette er et kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner, men som nå er i en trygg livssituasjon.

Foreldreveilednings-kurset ICDP
Kurset er for foreldre og har som mål å styrke deres omsorgs-kompetanse.

Kurslederne har selvsagt taushetsplikt.
Ønsker du å delta? Ta kontakt med krisesenteret per telefon eller e-post.

Kontaktinformasjon står lenger ned på denne siden.

Kenneltilbud for kjæledyr

Vi hjelper deg med å finne kennel til kjæledyr.

Kontakt oss

Døgnbemannet telefon

73 52 34 20

  • Du kan velge å være anonym i kontakten med oss.
  • Alle tilbud ved krisesenteret er gratis.
  • Krisesenteret har hemmelig adresse. 

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss.

A03-P1-EPI001