Livsglede for eldre

Eldreomsorgen er i stadig endring, og vi lever i en tid med rask utvikling innen behandling og teknologi. Kommunens rolle er også i endring. Det kommer til å påvirke arbeidet med oppfølging av satsingsområdene i Eldreplanen. (Trondheim kommunes Eldreplan 2016-2026) "Folkehelse er mer enn kropp, det er sjel og sosialt fellesskap" (Per Fuggeli).

Trondheim skal være en god by å bli gammel i. Trondheim kommune jobber for at den enkelte innbygger skal ha en verdig og meningsfylt hverdag gjennom hele livsløpet om du er hjemmeboende eller bor på institusjon.

Livsglede for hjemmeboende eldre

Livsgledetur

Vil du bli med en fast gjeng på tur hver uke?

Livsgledeturer er for deg som bor hjemme, og har lyst til å bli med på turer i trygge rammer. Turene går til Lavollen i Bymarka. Opplegget inkluderer:

 • at du hentes på døra
 • et godt måltid
 • ledsager som hjelper deg hvis du trenger det
 • en tilrettelagt tur i godt selskap

Tilbudet er for deg som er pensjonist og bor i Midtbyen og på Byåsen.

Bli med på hyggelige turer!

Livsgledehandyman

Har du en oppgave du trenger hjelp med i hjemmet?

Er det noen bilder som skulle vært hengt opp, eller en hylle som skal monteres? Livsgledehandyman er to politistudenter som kan komme hjem til deg og hjelpe deg med en praktisk oppgave.

Tilbudet er for hjemmeboende eldre som bor i Trondheim.

"Da jeg fikk høre om livsgledehandyman så jeg på dette som en ypperlig mulighet til å bidra. At en så liten anstrengelse kan bety så mye for en annen person, og ikke minst være så givende for meg selv også, synes jeg er helt fantastisk." Livsgledehandyman, 2017.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om livsgledetilbudene for hjemmeboende eldre, kontakt Trondheim kommune v/Linda Gjørøy på tlf. 47 61 28 45, hverdager mellom kl. 09.00-15.00.

Påmelding

Se livsgledetur for mer informasjon og påmelding eller ta kontakt med Trondheim kommune v/Linda Gjørøy, tlf. 47 61 28 45, hverdager mellom kl. 09.00-15.00.

Livsgledeglimt

Disse livsgledeglimtene gir deg et innblikk i tilbudene.

Midtnytt reportasje - fredag 31.03.17 (Livsgledehandyman)

Midtnytt reportasje - torsdag 30.03.17 (Livsgledetur)

Midtnytt reportasje - onsdag 29.03.17 (Livsgledefotballag)

Eldre dame leies

Livsglede for eldre i institusjon

Livsgledekriterier

Konseptet "livsgledehjem" går ut på at sykehjemmet skal lage et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. Metoden gjør det lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i hverdagen til beboerne. Ved at systemet legges til virksomhetens internkontroll, vil de ulike aktivitetene knyttet opp mot livsgledekriteriene bli ivaretatt, uavhengig av hvem som er på jobb.

De ni livsgledekriteriene
 • Sertifiseringsordningen skal være kjent for alle ansatte på sykehjemmet.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
 • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for at beboeren får komme ut i frisk luft.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for kontakt med dyr.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for sang, musikk og kultur i hverdagen.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for en hyggelig ramme rundt måltider.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for god kommunikasjon med pårørende.
 • Virksomheten skal tilrettelegge for at årstidene blir en naturlig del av sykehjemmets hverdag.

For å sikre at livsgledehjemmet jobber systematisk blir det resertifisert hvert år. Da er det tilsyn av stiftelsen Livsglede for Eldre som kvalifiserer at sykehjemmet tilfredsstiller standarden Livsgledehjem. Et viktig punkt i denne resertifiseringen er Livsgledesirkelen:

Se stiftelsen Livsglede for eldres hjemmeside

Oversikt over livsgledehjemmene i Trondheim

Trondheim kommune har 27 sykehjem og et helsehus som er sertifisert som livsgledehjem.

Ta gjerne kontakt direkte dersom du har spørsmål:

Bakklandet Menighet Omsorgsenter

Brundalen sykehjem

Charlottenlund helse- og velferdssenter

Dragvoll helse- og velferdssenter

E. C. Dahls helse- og velferdssenter

Havstein helse- og velferdssenter

Havsteinekra helse- og velferdssenter

Hjorten helse og velferdssenter

Ilevollen helse- og velferdssenter

Ilsvika helse- og velferdssenter

Kattem helse- og velferdssenter

Kystad helse- og velferdssenter

Ladesletta helse- og velferdssenter

Laugsand og Buran helse- og velferdssenter

Moholt og Bromstad helse- og velferdssenter

Munkvoll helse- og velferdssenter

Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Persaunet helse- og velferdssenter

Ranheim helse- og velferdssenter

Tempe helse- og velferdssenter

Søbstad helsehus, 4.og 5.etg

Tiller helse- og velferdssenter

Trondhjems Hospital

Valentinlyst helse- og velferdssenter

Zion helse- og velferdssenter

Kontakt oss

Livsgledehjem

Siri Svenningsson, 95 26 30 81

Frøydis Vestbøstad, 95 14 65 04

Tre damer i Livsglede-tskjorter

Sist oppdatert: 13.08.2021

A03-P1-EPI001