Bo- og aktivitetstilbud

Bo- og aktivitetstilbudene passer for voksne personer med nedsatt funksjonsevne som trenger et tilrettelagt bo- eller aktivitetstilbud.

Søk om bo- og aktivitetstilbud

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Aktivitet, fritid og kultur

Dyr

Liker du å være sammen med dyr? Du kan være med på stell og oppleve den gode kontakten med forskjellige dyr.

Friluftsliv

Har du lyst til å være ute i skog og mark? Turer, fiske og andre gode naturopplevelser gir trivsel og mosjon.

Sport og idrett

Er du glad i å trene? Idrettslagene har mange forskjellige aktiviteter. De fleste finner noe som passer, som fotball, ski, sykkel, boccia eller kanskje stavgang.

Sansestimulering

Bruk av alle sansene gir trivsel og utvikling. Dette kan være snooezelen, aromaterapi, massasje, avslapping, basseng og mye annet.

Kultur og musikk

Vil du være med på det som foregår i byen vår? Trondheims kulturliv er variert, kino, teater, festivaler, konserter og andre arrangement krydrer fritiden.

Arbeid, produksjon

Ønsker du deg en jobb? NAV vil bistå om du er arbeidssøker.

Hvis du ikke kan ha et arbeid gjennom NAV, så har vi ulike oppgaver som for eksempel keramikk, ved, postomkjøring, makulering, håndarbeid, kantinearbeid med mer.

Treffsted

Er et sted hvor man kan dra for å treffe andre, lese aviser, ta en kopp kaffe, være med på andre ting som skjer. På treffstedene er PC og internett tilgjengelig.

Tilrettelagt fritid tilbyr også mange aktiviteter

Døve og døvblinde

Et tegnspråklig treffsted for døve, døvblinde og tunghørte

Ta kontakt med Vaskeriet

Tyholt aktivitet- og sansesenter

Tyholt aktivitet- og sansesenter er en avdeling hos Lerkendal bo- og aktivitetstilbud.
Adresse: Persaunvegen 63, 7046 Trondheim
Telefon: 72 54 11 50

Botilbud

Egen leilighet – med nødvendig hjelp

Du kjøper eller leier egen leilighet, og får hjelp til å bo og organisere livet ditt.

Bofellesskap

Din leilighet er i et bofellesskap med flere leiligheter ved siden av hverandre. Der er det fast personal som hjelper deg

Avlastning

Hvis du har daglig omsorg for noen med funksjonsnedsettelser, har vi ulike tilbud som gir deg avlastning i hverdagen.

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor for å høre nærmere hva som kan være aktuelt for dere.

Brukerråd

Bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim har et felles brukerråd. Leder for brukerrådet er Steinar Johnsen.

Referater

Sist oppdatert: 23.07.2021

A03-P1-EPI001