Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Deltakelse i aktiviteter sammen med andre gir bedre helse, livsglede og trivsel.

Trondheim kommune har ulike aktivitetstilbud for hjemmeboende. Vi har to former for aktivitetstilbud.

  • Hvis du trenger transport og assistanse for å være med på aktiviteter, må du søke om et vedtak for å delta på aktivitetstilbud.
  • Du kan delta på Åpne aktivitetstilbud om du ikke trenger assistanse og kan sørge for transport selv.

Vi har kulturelle opplevelser og fysisk aktivitet både inne og ute. Det finnes både individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter. Vi nyter også et hyggelig måltid i godt selskap.

Om aktivitetstilbud med vedtak

Åpningstider

Åpningstiden er som regel mellom kl. 09.00 - 15.00, men kan variere noe mellom aktivitetstilbudene.

I tillegg har alle aktivitetstilbud åpent en ettermiddag/kveld i uka.

Transport

Transporten foregår med taxi og Livsglede-sertifiserte sjåfører. Dette er sjåfører som har litt ekstra tid til å følge inn og ut av taxien og som har fått opplæring i kommunikasjon med personer med demens.

Om du bor i nær avstand til aktivitetstilbudet kan du også gå selv.

Hva koster en plass?

Egenandel per dag er kr 197.

De som har behov for transport blir hentet og kjørt hjem med fast sjåfør.
Frokost og middag, eller middag og kveldsmat inngår i tilbudet.

Si opp plassen

Du har 14 dagers oppsigelsesfrist. Du må sende en skriftlig oppsigelse til aktivitetstilbudet.

Ambulerende aktivitetstilbud i hjemmet

Dette er et aktivitetstilbud for deg som ikke kan delta på et gruppetilbud, men trenger et individuelt tilrettelagt tilbud. Tilbudet er som regel 2,5-3 timer per uke. Tilbudet foregår hjemme hos brukeren eller i nærmiljøet etter avtale med den enkelte.

Aktivitetstilbudene

Alette Beyer

Alette Beyer aktivitetstilbud ligger på Munkvoll og har 10 plasser hver dag. Det er herregruppe to dager i uka og damegruppe tre dager i uka.

Kontaktinformasjon og adresse

Selsbakkvegen 29, Munkvoll helse- og velferdssenter

Telefon 90 14 90 68

Åpningstid mandag-fredag kl. 08-15.30

Byneset aktivitetstilbud

Byneset aktivitetstilbud har 8 plasser hver dag.

Kontaktinformasjon og adresse

Bråmyra 4a, Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Telefon 90 73 86 91

Åpningstid mandag-fredag kl. 08-15.30

Hjorten aktivitetstilbud

Hjorten aktivitetstilbud har 10 plasser.

Kontaktinformasjon og adresse

Ilevollen 15, Hjorten helse- og velferdssenter

Telefon 94 80 02 35

Åpningstid mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08-15.30, tirsdag kl. 09.00-17.00

Kattem aktivitetstilbud

Kattem aktivitetstilbud har 12 plasser.

Kontaktinformasjon og adresse

Olava Skomakers veg 3, Kattem helse- og velferdssenter

Telefon 48 21 59 64

Åpningstid mandag,tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00-15.30, torsdag kl. 09.30-17.00.

Ladesletta aktivitetstilbud

Ladesletta aktivitetstilbud har 16 plasser på dagtid, 12 på ettermiddag og 8 på lørdag.

Kontaktinformasjon og adresse

Lade Alle 80 a, Ladesletta helse- og velferdssenter

Telefon 72 54 88 36

Åpningstid mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-15.30

Tirsdag kl. 08.00-19.00

Minna aktivitetstilbud

Minna aktivitetstilbud ligger på Valentinlyst og har 11 plasser på dagtid og 8 plasser på ettermiddag og kveld.

Kontaktinformasjon og adresse

Anders Estenstads veg 7, Valentinlyst helse- og velferdssenter

Telefon: 72 54 12 96

Åpningstider:

  • Mandag kl. 09.00-16.30
  • Tirsdag og fredag kl. 08.00-15.30
  • Onsdag og torsdag kl.12.00-19.30
Persaunet aktivitetstilbud

Persaunet aktivitetstilbud har 40 plasser fordelt på tre dager i uka for personer over 65 år i tidlig fase av demenssykdom.

Persaunet har også 28 plasser fordelt på to dager i uka for personer opptil 65 år med ervervet hjerneskade.

Kontaktinformasjon og adresse

Kristine Bonnevies vei 20, Persaunet helse- og velferdssenter.

Telefon 46 94 35 74

Åpningstid mandag kl. 08.00-19.00, tirsdag-fredag kl. 08.00-15.30

Solsikken aktivitetstilbud

Solsikken aktivitetstilbud ligger på Valentinlyst og er et tilbud for personer med demens.

Solsikken har 11 plasser.

Kontaktinformasjon og adresse

Anders Estenstads veg 7, Valentinlyst helse- og velferdssenter

Telefon 72 54 12 97

Åpningstid mandag kl. 09.00–16.30, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-15.30

Sommervollen aktivitetstilbud

Sommervollen aktivitetstilbud ligger i Ilsvika og har 8 plasser hver dag.

Kontaktinformasjon og adresse

Mellomila 82, Ilsvika helse- og velferdssenter, 1.etg.

Telefon 46 84 22 57

Åpningstid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.30-16.00.

Onsdager er det åpent aktivitetstilbud, fra kl. 11.00-14.00. Alle som ønsker det er velkommen på onsdager. Da kan du få kjøpt kaffe med noe godt til.

Tempe aktivitetstilbud

Tempe aktivitetstilbud har 12 plasser hver dag.

Kontaktinformasjon og adresse

Valøyvegen 12, Tempe helse- og velferdssenter

Telefon 48 19 90 67

Åpningstid alle hverdager kl. 07.30-15.00

Valmuen aktivitetstilbud

Valmuen aktivitetstilbud ligger på Risvollan er tilbud til personer som ikke har en demenssykdom.

Valmuen har 14 plasser hver dag.

Kontaktinformasjon og adresse

Anna Haarsakers veg 1, Risvollan helse- og velferdssenter

Telefon 90 23 00 58

Åpningstid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-15.30, onsdag kl. 12.00-19.30

Zion aktivitetstilbud

Zion aktivitetstilbud ligger på Brøset og har 10 plasser hver dag

Kontaktinformasjon og adresse

Ole Hogstads veg 16, Zion helse- og velferdssenter

Telefon 72 54 20 09

Åpningstid alle hverdager kl. 08.00-16.00.

Sist oppdatert: 13.04.2022

A03-P1-EPI001