Sammenslåing av eiendom

Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer.

Hvem kan kreve

Det er eier av eiendommene som kan kreve sammenslåing.

Slik krever du

Krav sendes inn på eget skjema:

Krav om sammenslåing

Pris

Tjenesten er gratis

Behandlingstid

Frist for gjennomføring av sammenslåing er 6 uker.

Saksbehandling

Når vi har mottatt krav om sammenslåing, vil kommunen kontrollere kravet opp mot følgende vilkår:

  • Samme eier på eiendommene som skal sammenslås.
  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere.
  • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.

Når vilkårene for sammenslåing er oppfylt, sender kommunen melding til tinglysingen.

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.
Besøksadresse: Bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim.
E-post
Oppmålingstelefonen: 72 54 28 26

Sist oppdatert: 07.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0003S6