Hybelleilighet / hybel

Hybelleilighet - selvstendig boenhet

Etablering av en ny selvstendig boenhet (leilighet) i del av eksisterende bolig er søknadspliktig og utløser flere tekniske og formelle krav.

En ny boenhet må kunne fungere som en selvstendig enhet og ha alle hovedfunksjoner for en bolig. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og toalett.

Boenheten skal være fysisk adskilt fra øvrig boligareal i den eksisterende boligen. Det vil si at det ikke er intern forbindelse mellom boenhetene. Den selvstendige boenheten skal også ha egen inngang. Det betyr at det må være mulig å komme til boenheten uten å måtte gå gjennom andre boenheter. Vindfang, gangareal og trappeløp kan imidlertid være fellesareal som forbinder flere boenheter med hver sin inngangsdør, f.eks. en horisontaldelt tomannsbolig eller et leilighetsbygg.

Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av arbeidet må gjøres av foretak med ansvarsrett. Den nye boenheten må prosjekteres og utføres slik at alle tekniske krav oppfylles.

Kommuneplanens arealdel stiller også krav om at det skal være tilstrekkelig uterom og biloppstillingsplass for nye boenheter. For uterommet er det krav om at det skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold og ha tilfredsstillende støynivå.

Hybel - del av bolig

Utleie av deler av bolig, eksempelvis ett eller flere oppholdsrom, er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Vi forutsetter at bruken av arealene er i tråd med tidligere godkjenninger.

Vær oppmerksom på at endring av bruk, for eksempel endring fra bod til soverom, er søknadspliktig.

 

 Bruksendring av rom i bolig

Relevant lovverk

Pbl kapittel 20. Søknadsplikt

SAK10 § 2-2. Oppdeling av boenhet

TEK17

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 20.11.2020

A03-P1-EPI001