Bildeeksempler

Eksempel på skilt som viser retning og avstand til viktige steder i Midtbyen. Det er god kontrast mellom bakgrunn og tekst på skiltene

 

Nedgravd avfallscontainer hvor nedkastet er i riktig høyde for en rullestolsbruker som skal kaste avfall

 

Barn på lekeapparat på fallunderlag. Lekeapparatet er tilgjengelig for alle, adkomst via steinsatt sti i plen

 

Dalenbrua er bygget med tilgjengelighet for gående, syklende og rullestolbrukere. Håndløpere i 2 høyder

 

Søndre gate har universelt utformet fortau. Adskilt møbleringssone for trær, sykkelstativ mm. fungerer som en naturlig ledelinje

 

Sansestimulerende kunstnerisk utsmykning. Form, farger og taktil overflate

 

Tribuneanlegget på Øya stadion er tilgjengelig for rullestolbrukere, er utstyrt med teleslynge (skiltet hvor) og har håndløpere i 2 høyder langs trappa

 

Rampe inn til Trondheim folkebibliotek gir rullestoltilgjengelighet. Rampa er tilpasset en verneverdig bygning

 

Panel med lyddemping

 

Trinnløs og tydelig adkomst

 

Merking av glassfelt.

 

Med klare farger, kontraster og og en enkel figur på gulvet blir det tydelig hvor døra er

 

Naturlige og kunstige ledelinjer i Ladeparken gir god orienterbarhet. Taktilt ledelinje og markeringsfelt ved informasjonstavle. Tydelig hvileplass under tak til side for gangsonen

 

Fra Ladeparken. Vannrenne som både gir sansestimulering og fungerer som ledelinje. Gode kontraster gir god orienterbarhet

Sist oppdatert: 27.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001