Veiter og gårdsrom

Barnas bylørdag Brattørveita

Vitalisering av veiter og gårdsrom er et prosjekt ledet av Byantikvaren i Trondheim kommune.

Samarbeidspartnere og støttespillere er Riksantikvaren, Trondheim kommune, NTNU, Trøndelag Fylkeskommune, Midtbyen Management, Visit Trondheim, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Statens vegvesen samt eiere og næringsdrivende i veitene.

Målet er å synliggjøre og styrke kvalitetene i veitene og gårdsrommene i Nerbyen, samt formidle områdets historie.

Nerbyn er utvalgt som fokusområde for prosjektet, og synlige tiltak som nye benker, ugressfjerning, opphenging av blomster, taggefjerning og "snarveit"-skilt er allerede gjennomført.

Følg arbeidet vårt med veitene på Facebook og Instagram:

facebook.com/veiterimidtbyen

instagram.com/veiterimidtbyen

Veitekart

Last ned veitekart

Seminar 2020 - Hvordan bevare, foredle og aktivere Midtbyen? - materialer og materialkvalitet

Permanent belysning pilot Brattørveita

Gjennom dette dagseminaret ønsker vi å belyse gode eksempler, som en tilnærming til hvordan Midtbyens historiske kvaliteter kan foredles og aktiveres. Seminaret vil være til inspirasjon for huseiere, beboere, håndverkere, næringsdrivende, arkitekter/planleggere, kulturaktører, offentlig forvaltning og andre interesserte. For program og påmelding se linken under:

Påmelding heldagsseminar 30.01.202

Kulturnatt 2019 i Brattørveita

Kulturnatt 2019

Vi takker for fantastisk oppmøte på en regntung Kulturnatt i Brattørveita 13. september 2019!

Pilot gatestein

Pilot brosteinsdekke Kongens gate vest

I samarbeid med Handikapforbundet, Blindeforbundet og andre etater i kommunen har prosjektet jobbet frem en løsning for universelt utformet gatesteinsdekke i veitene hvor historiske og estetiske hensyn er ivaretatt. I 2019 har tre ulike løsninger blitt testet ut i forbindelse med ferdigstillingen av Torget. 

Evaluering av veiteprosjektet

I januar 2019 fikk to studenter fra Humanister i praksis ved NTNU som oppgave å gjennomføre en midtveisevaluering av prosjektet og en anbefaling for veien videre. Evalueringen ble gjennomført ved hjelp av intervjuer og spørreundersøkelser med involverte huseiere, næringsdrivende, arbeidsgruppe og beboere. Resultatet av arbeidet ble samlet i en rapport og som en nettside:

Evaluering av veitprosjektet

Å reparere fasader i mur, puss og tegl - Seminar 2019

Byantikvaren inviterte i samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og Fortidsminneforeningen til et nytt seminar i Trondheim om istandsetting av gamle bygninger, denne gangen med fokus på mur, puss og tegl. Seminaret var rettet mot håndverkere, huseiere og andre interesserte.

Presentasjoner fra seminaret "Å reparere fasader i mur, puss og tegl"

Velkommen v/ Byantikvaren - Roy Åge Håpnes, prosjektleder vitalisering av veiter og gårdsrom

Å arbeide med tradisjonell mur og puss, eksempler fra Trondheim - Kristoffer Bø, Rosenborg Murhåndtverk AS

Bruk av tegl i historiske bymiljø - Jon-Morten Breidablikk, Eggen Arkitekter AS

Vinduer og dører. Restaurering og produksjon av gode, varige kopier - Ellev Stensli, Bygningsverneren AS

Ulike kalktyper, fra stein til mørtel - Chris Pennock, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Tradisjonelt blikkenslagerarbeid med takrenner og beslag - Ivar Gynhild, Blikkenslager Ivar Gynhild AS

Farger og fargesetting av historiske murbygninger - Kine Angelo, NTNU

Murbygninger og fuktutfordringer - Sophie Gjesdahl Noach, Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet

Istandsetting av murbygninger og hvelvede kjellere - Viking Bakken, Bakken & Magnussen AS

Brannsikring og bevaring av eldre murgårder og trapperomsløsninger - Martin Kristoffersen, COWI

Stukkatur i tak - Joseph Carter og Anne Offergaard, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Riktig energisparing i gamle murgårder - hva bør du tenke på? - Marte Boro, Riksantikvaren

Tilskuddsordninger - Merethe S. Kristiansen, Fortidsminneforeningen

Hvordan jobber bygningsvernsenteret Murbyen Oslo? - Hanne Kempton, daglig leder Murbyen Oslo

Rehabilitering av pussfasader i Oslo gjennom 40 år - erfaringer med silikatmaling - Geir Sørlie og Jens Petter Lunde, Malermester Jens Petter Lunde AS

Nielsens murgård i Trondheim - Ola Hjelen, Masterstudent arkitekter NTNU

Artikler i media

Enkle, synlige tiltak

En viktig retningslinje for prosjektet er enkle, synlige tiltak. Utsetting av benker, fjerning av ugress og tagging, stimulere til istandsetting, opphenging av blomster, montering av skilt og mørketidsbelysning er eksempler på tiltak prosjektet har gjennomført årlig i utvalgte veiter.

Ny permanent belysning i Brattørveita

Permanent belysning pilot Brattørveita 2

Prosjektet fikk i 2018 innvilget restmidler fra bystyret for å finansiere ny permanent belysning med tradisjonelle Trolla-armatur i Brattørveita og de tilstøtende tverrveitene. Armaturene har ny innmat og vil gir en jevnere og varmere belysning i veitene. Arbeidet med montering av de nye og ombygde armaturene ble ferdigstilt i mars 2019.

Veitevisjoner i Taraldsgårdsveita

Nok et NTNU-kurs fra veitene er klart i bokform. Boka inneholder et sammendrag av registreringsrapportene og prosjekteringsoppgavene som ble gjennomført av NTNU-studenter som studerer bygningsvern ved masterstudiet i arkitektur. Boka kan leses i sin helhet her:

Les boka: Taraldsgårdsveita - 2018

Kulturnatt i TaraldsgårdsveitaKulturnatt i Taraldsgårdsveita

Vi takker for nok en strålende Kulturnatt i veitene 14. september 2018! 

Dørmalekurs i Taraldsgårdsveita

I september 2018 ble det gjennomført linoljemalingskurs i Taraldsgårdsveita i samarbeid med Fortidsminneforeningen. Seks hvite og grå dører ble fargesatt med tradisjonelle farger fra Trondheimspaletten. Resultatet er å finne i Taraldsgårdsveita.  

Veitevisjoner i Brattørveita

De fantastiske prosjektene som arkitektstudentene ved NTNU har foreslått for fem av bygningene i Brattørveita har blitt samlet i bokform!

Boken inneholder utdrag fra registreringsrapportene med historie og oppmålingstegninger og også utdrag av de ferdige prosjektene. 
Her kan du lese om veitevisjoner på sitt beste!

Les boken her: Vitalisering i Brattørveita

Å reparere en fasade - heldagsseminar 2018

Byantikvaren inviterte til et seminar i Trondheim om istandsetting av gamle bygninger. Seminaret var spesielt rettet mot håndverkere, huseiere og andre interesserte.

Presentasjoner fra seminaret "Å reparere en fasade - Bærekraftig, billig og ekte"

Kulturnatt 2017SFK på Kulturnatt2017 -Foto og © Ingrid N. Halvorsen

Vi takker for et fantastisk oppmøte på Kulturnatt 15.9.2017! Vi gleder oss allerede til neste år!

Studenter i Veitene

Prosjektet og Byantikvaren i Trondheim har inngått et treårig samarbeid med NTNU og kurset "Bygningsvern" ved masterutdanningen i arkitektur. Studentene måler opp utvalgte eiendommer, utarbeider registreringsrapporter og utarbeider forslag for ny bruk, istandsetting eller endringer som kan gjøre både eiendommene og veitene mer attraktive. Samarbeidet ble gjennomført i Brattørveita i 2017, i Taraldsgårdsveita i 2018 og i Brattørveita/Gjelvangveita i 2019. Prosjektet har også hatt samarbeid med Humanister i Praksis ved NTNU, gjennomført events i samarbeid med KiT (Kunstakademiet i Trondheim), kurset "Arkitekturprosjektering med lys og farge" ved NTNU, kurset "Sustainable architecture" ved NTNU og med Interiørlinja ved Høyskolen Kristiania.

Mulighetsstudie

Byantikvaren har våren 2017 ferdigstilt en registreringsrapport/mulighetsstudie for veiter og gårdsrom i Nerbyen.

Rapport Veiter og gårdsrom

Prosjektoppstart

Oppstartsmøte, 15.05.17: Vi takker for vel gjennomført og positivt oppstartsmøte med eiere, samarbeidspartnere og leietakere 15. mai.

Oppsummering fra oppstartsmøtet

Lydfil med utdrag fra oppsummering

 

Adresse til denne siden: trondheim.kommune.no/veiter

Sist oppdatert: 05.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001