Vedlikehold og reparasjon av eldre hus

Trehus i Brattørveita

  • Normalt vedlikehold er den beste formen for bygningsvern.
  • Hvis noe er skadet - velg reparasjon framfor full utskifting.

Vær varsom ved inngrep

Ta vare på vinduer, dører og panel! Materialkvalitet og håndverk i gamle bygningsdeler overgår vanligvis dagens standard. Kopier blir ofte dårlige i detaljer og proporsjoner - i tillegg til at kulturhistoriske verdier går tapt ved utskiftninger. Gode kopier er likevel en bedre løsning enn tilfeldige erstatninger når en er nødt til å gi opp originaldeler.

Istandsetting og vedlikehold - tema

Kontakt gjerne Byantikvaren for råd om vedlikehold og utbedring.

Byantikvaren gir også råd om valg av farger på hus.

Befaringer kan avtales.

Veileder for Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg

Seminar: Å reparere fasader i mur, puss og tegl

Byantikvaren inviterte i februar 2019 til et nytt seminar i Trondheim om istandsetting av gamle bygninger, denne gangen om fasader i mur, puss av tegl og i samarbeid med NDR og Fortidsminneforeningen. Seminaret var spesielt rettet mot håndverkere, huseiere og andre interesserte.

Presentasjoner fra seminaret "Å reparere fasader i mur, puss og tegl"

Seminar: Å reparere en fasade

Byantikvaren inviterte i januar 2018 til et seminar i Trondheim om istandsetting av gamle bygninger. Seminaret var spesielt rettet mot håndverkere, huseiere og andre interesserte.

Presentasjoner fra seminaret "Å reparere en fasade - Bærekraftig, billig og ekte"

Nettportalen Bygg og Bevar

Bygg og Bevar - er et nettsted med råd om hvordan gamle hus kan vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart.

Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljøverndepartementet og Byggenæringens Landsforening.

Energisparing

Riksantikvaren har egen nettside om energisparing og en veileder om energisparing i gamle hus.

Enøk-tiltak i gamle hus - Hefte fra Fortidsminneforeningen

Sintef: Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg.

Bøker og publikasjoner om vedlikehold og reparasjon

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 10.08.2021

A03-P1-EPI001