Kulturminneplan 2013-2025

Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 2013-2025

Kulturminneplan forside

Planen ble vedtatt av Bystyret 31. oktober 2013.

Kulturminneplan 2013-2025

Trykt utgave kan bestilles på e-post fra: byantikvaren.kart@trondheim.kommune.no

Trondheim kommunes oppdaterte kulturminnekart: Aktsomhetskart kulturminner

Eldre bakgrunnsmateriale, tilgjengelig på nett:

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 08.03.2021

A03-P1-EPI001