Kulturminnedata

I Byantikvarens kulturminnebase er det mer enn 6000 bygninger med antikvarisk verdi og et fotoarkiv med mer enn 25 000 bilder.
En av bygningene er Tordenskjoldmuseet på Ringve, åpnet av Victoria Bachke i 1950. Denne delen av museet på Ringve ble nedlagt i 1973. Direktørboligen til høyre.

Kulturminnedata for publikum 

Direkte til Aktsomhetskart kulturminner

Om aktsomhetskartet

Brukerveiledning til aktsomhetskartet - hvordan finne foto mm

I Aktsomhetskart kulturminner har alle tilgang til Byantikvarens fotoarkiv og du kan du se om det gjelder spesielle regler om vern av et hus eller et område. 

Byantikvarens Facebook-side og Instagram-konto publiserer vi blant annet smakebiter fra Byantikvarens fotoarkiv.

Kulturminnedata - arbeid pågår

I Byantikvarens kulturminnebase legger vi for tiden inn informasjon om ca. 6000 bygninger med antikvarisk verdi. Dette er info vi utveksler med Riksantikvaren og første overføring fra Trondheim var i juni 2019. Tilgjengelig for alle i:

kulturminnesok.no  

Arbeidet med å fylle på med informasjon i kulturminnebasen vil foregå en god stund framover.  Innholdet i flere av tekst-feltene i Kulturminnesøk er derfor foreløpig mangelfullt.

Utvikling av Byantikvarens kulturminnebase og fotoarkiv er et samarbeid mellom Kart- og oppmålingskontoret og Byantikvaren. Vi samarbeider også med Riksantikvaren i utviklingen av kulturminnebasen. Fotoarkivet er utviklet i braArkiv i samarbeid med Geomatikk IKT AS. 

Se mer om hvordan vi jobber med kulturminnedata i presentasjonene under.

Har du spørsmål eller innspill? Kontakt Byantikvaren.

Presentasjoner fra foredrag

Presentasjon fra "Askeladdenseminaret 2018" hos Riksantikvaren 27.-28.11.:

Kulturminnedata i Trondheim - digital hjelp på vei inn i Askeladden (pdf).

Presentasjon fra Riksantikvarens utviklingsnett: "Hvordan bygge og bevare? Byggesaksbehandling i kommunene" 8. nov. 2018, Trondheim:

Kulturminnedata og Trondheims aktsomhetskart - digitale verktøy i kulturminneforvaltningen (pdf).

Adresse til denne siden: trondheim.kommune.no/kulturminnedata

Sist oppdatert: 31.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001