Jugendstil i Trondheim

Forseggjort inngangsparti i jugendstil

Arkitekt Christies gate 4B. Dette er ett av flere tusen foto fra jugendstilregistreringen. Bildene er tilgjengelig for alle i Byantikvarens fotoarkiv.

Innledning

384 hus i jugendstil er registrert i Trondheim 

Bakgrunn for registreringen var ønsket om en oversikt over byens mange jugendstilhus. På grunn av perioden de ble bygget i, ligger de sentralt plassert i en by i vekst og er dermed utsatt for press. Med en registrering er håpet at Trondheim for fremtiden skal kunne ta bedre vare på disse husene, slik at verdifulle kulturminner fra en særpreget periode i byens historie ikke går tapt.

Husene er vurdert ut fra fasadene.

Registrering av jugendstil i Trondheim foregikk sommeren 2012 (305 hus). Dette var et samarbeid mellom kommunen og fylket.
I 2020 ble 79 hus etterregistrert. De som kom til i 2020 er for det meste trevillaer i randsonen av der registreringen i 2012 strakte seg.

Nedenfor finner du informasjon om registreringen og råd om hvordan du kan ta vare på ditt hus.

Oversikt over innhold

Hvilke hus er registret?

Om jugendstil

Jugendstilhus i Trondheim - ulike tema

Arkitektene

 

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 11.03.2021

A03-P1-EPI001