Gamle fotografier

Øvre Møllenberg gate 42, 1975. Foto: Byantikvarens fotoarkiv

Nedenfor er det lenker til ulike digitale arkiv. Til sammen er det mange tusen fotografier fra Trondheim med mer.

I Byantikvarens fotoarkiv er det mer enn 40 000 bilder.

Fotoarkiv

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 10.08.2021

A03-P1-EPI001