Gamle kart

Lenker til gamle kart - digitalt tilgjengelig

Trondhjemskart i nytrykk 1695-1909

Alle kartene er digitalt tilgjengelig. Se lenke til hvert kart nedenfor.

Byantikvaren selger kartsett med åtte gamle kart over Trondheim

Kartene er utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren mellom 1984 og 2011, i samarbeid med:

  • Kartverket
  • Trondheims historiske forening
  • Strinda historielag
  • Trondheim kommune, Kart- og oppmålingskontoret

Kart 1 - ca. 1695

Udatert kart over byen og omegn

Originalen finnes i Riksarkivet.

Nytrykk i format 88 x 61 cm, fargetrykk.

Målestokk ikke angitt.

Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren 1997.

1695 - Trondheim byarkiv på Flickr

Kart

Ca. 1695 - utsnitt

Kart

Kart 2 - 1761

"Situasjons Cart over Trondhiems Bye og Fæstninger", J. F. Eckleff, 1761

Originalen finnes hos Kartverket.

Nytrykk i format 88 x 70 cm, fargetrykk.

Målestokk 1:3600.

Trykk: Statens kartverk 1997.

1761 - Kartverket.no

Kart over Trondhjem cirka 1760

1761 - utsnitt

Kart

Kart 3 - 1793

”Forsøg til et Landkort over Strindens Præstgjeld.” 12. februar 1793. F. Gjervan

Originalen finnes hos Kartverket.

Nytrykk i format 99 x 68 cm, fargetrykk.

Utgitt av Byantikvaren i samarbeid med Strinda historielag i 2011.

1793 - Kartverket.no

Kart over Trondhjem og Strindens prestgjæld 1793

1793 - utsnitt

Kart

Kart 4 - 1830

"Kart over Trondhjem. Geometrisk opmaalt i 1830, af B. A. Blom, Capitaine"

Original finnes i Statsarkivet i Trondheim.

Nytrykk i format 66 x 61 cm, Sv/hvitt.

Målestokk 1: 5000.

Utgitt av Trondhjems Historiske forening i 1984.

1830 - Trondheim byarkiv på Flickr

Kart over Trondhjem 1830

1830 - utsnitt

Kart

Kart 5 - 1868

"Kart over Trondhjem 1868", Adelsten Knudsen forlag, Christiania.

Nytrykk i format 76 x 46 cm, sv/hvitt.

Målestokk 1:4000.

Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren og Kart- og oppmålingskontoret i 1994.

1868 - Trondheim byarkiv på Flickr

Kart over Trondhjem 1868

1868 - utsnitt

Kart

Kart 6 - 1883

"Kart over Trondhjem", A. Bruns Bokhandels Forlag 1883.

Originalen finnes hos Kartverket.

Nytrykk i format 99 x 68 cm, fargetrykk.

Målestokk 1:4500.

Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren i 2011.

1883 - Trondheim byarkiv på Flickr

Kart over Trondhjem 1883

1883 - utsnitt

Kart

Kart 7 - 1904

"Oversigtskart over Trondhjem", Trondhjem 1904.

Gjengitt etter original i privat eie.

Nytrykk i to separate blad. Hvert kartblad i format 62 x 75 cm , fargetrykk.

Målestokk 1:4500.

Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren i 1997.

1904 - Trondheim byarkiv på Flickr

Kart

1904 - utsnitt

Kart

Kart 8 - 1909

"Kart over Trondhjem med byggebelte", Trondhjems stadskonduktørkontor, 1909.

Nytrykk i to separate blad. Hvert blad i format 70 x 100 cm, sv/hvitt.

Målestokk 1:5000.

Utgitt av Trondheim kommune, Byantikvaren og Kart- og oppmålingskontoret i 2001.

1909 - Trondheim byarkiv på Flickr

Kart

1909 - utsnitt

Kart

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 10.09.2021

A03-P1-EPI001