Hjem Bygg, kart og eiendomByantikvarenBrukerveiledning til Aktsomhetskart kulturminner

Brukerveiledning til Aktsomhetskart kulturminner

Til aktsomhetskartet 

Direkte til aktsomhetskartet

Bruk nettleser Chrome for tilgang til alle funksjoner i kartet.
Vær obs på at det tar noe tid før kartet er tegnet ferdig. 

Du kan også gå inn via Avansert kart . Der må du velge temakart.

Velg temakart

Viser velg karttype i avansert kart

 • Til venstre for kartet kan du skifte mellom ulike temakart/karttyper.
 • Aktsomhetskart kulturminner velges fra nedtrekkslista. 

Velg utsnitt

 • Søk i felt til venstre eller zoom i knapperad over kartet, for å velge utsnitt.Viser søk og zoom i kartet

Tegnforklaring

Tegnforklaring med info: trondheim.kommune.no/byantikvaren/kartinfo

 • Tegnforklaringa i kartet finner du ved å klikke på fanekort for tegnforklaring og rulle ned til "Kulturminner". 

Viser tegnforklaring i kart

 

Få opp informasjon i kartet

Du får opp mer informasjon når du peker eller klikker forskjellige steder i kartet.

Gul boks med lenker og informasjon

 • Hold musepeker i ro over bygning/område du ønsker å vite mer om: Gul boks kommer opp.

Gul infoboks med lenker i kart

 • Svart tekst er informasjon uten lenke.
 • Blå tekst har lenke til mer informasjon.
 • Når musepeker holdes over en lenke, får det aktuelle kartobjektet lyseblått omriss. Viktig for å forstå hva man får opp informasjon om.

Lenken "Info om Aktsomhetskart kulturminner" er en generell infoside for hele aktsomhetskartet og lyseblått omriss vises ikke for denne lenken. Lenken går til trondheim.kommune.no/byantikvaren/kartinfo.

 

Skru kartlag av og på

Lag skrus av og på i tegnforklaringsfeltet til venstre i kartet.

Eksempel: Skru på "Bygg med bilder"

"Bygg med bilder" viser med oransje prikker, hvilke bygninger det er foto av i Byantikvarens arkiv.

Bygg med bilder-kartlag skrus av og på i tegnforklaringa  

Lenken "Se foto i Byantikvarens arkiv" i gul boks, er aktiv selv om kartlaget "Bygg med bilder" -(vises med oransje prikker), ikke er slått på.

Se foto i Byantikvarens arkiv 

 • Trykk på lenken "Se foto i Byantikvarens arkiv" i gul boks i kartet. 

Lenken vises når musepeker holdes over bygning det finnes foto av i arkivet. 

Oversikt over alle bilder av bygningen kommer opp

OBS: Denne funksjonen fungerer i nettleser Chrome, men ikke i Internet Explorer.
Større foto vises når musepeker holdes over et bilde.

Utsnitt fra Byantikvarens fotoarkiv i braArkiv

Hvis oversiktsvinduet "forsvinner", ligger det nok bak et annet vindu på skjermen.

Til foto:

 • Trykk på ikon ved "Vis dokument". 

Trykk på lite ikon ved "Vis dokument" for å komme til foto

For best oppløsning, gå videre til originalfil:

 • Trykk på lite forstørrelsesglass øverst til høyre.

Til original fil: trykk på forstørrelsesglass øverst til høyre

Velg f.eks. "zoom til sidenivå" for å se bildet i større format.

Kopier originalfil ved å lagre bildet:

 • Høyreklikk og "Lagre bildet som..." ("Kopier bilde" fungerer ikke).
Søketips i fotoarkivet: Se alle bilder i en gate 

Når du er inne i fotoarkivet (braArkiv) kan du få opp søkefeltet ved å trykke på "Byantikvaren" i blå linje øverst. 

I feltet "Adresse": Skriv deler av gatenavnet og stjerne: * , for å øke sjansen for treff. Alle bilder av bygninger i gata, kommer opp i trefflista til høyre.


Når et foto viser flere bygninger i en gate, er dette bildet ofte kun koblet til en av bygningene. Søk i adressefelt på gatenavn, kan være til hjelp for å finne aktuelle bilder.

 • Generelt er kartet bedre egnet til å finne foto av bygninger, enn direkte søk i arkivet. Mange av søkefeltene er i liten grad fylt ut.
 • Følgende er alltid fylt ut:
  GID (gårdsnummer/bruksnummer), BID (bygningsnummer), Arkivdato (Når bildene ble lagt inn i braArkiv).
 • Fotodato(når bildet ble tatt) mangler dessverre for en del av de eldre bildene.
 • De eldre bildene er stort sett tatt mellom 1970 og 2000.

 

I Aktsomhetskart kulturminner er områder som er regulert til bevaring, vist med svart vertikal skravur. Det gjelder bestemmelser om vern innenfor slike områder.  Det er disse reguleringsbestemmelsene, som sammen med plankartet, er reguleringsplanen. 

Finn reguleringsplan

Slik finner du gjeldene reguleringsplan:

Skift til karttype "Reguleringsplaner"

Velg fra nedtrekkslista.

 

Trykk på linjen "r....Navn på reguleringsplan" i gul boks

Gul boks kommer opp når musepeker holdes i ro. 

 

Trykk på "Bestemmelser" i venstre marg

Bestemmelsene kommer opp i eget vindu. "Kart/Tegninger" er lenke til reguleringskartet. Se aktuelt kart for tegnforklaring. 

Finn skråfoto

Trykk på flysymbol i kommunens enkle kart for å se skråbilder

1. Skift til "enkelt kart" fra "avansert kart" ved å trykke på symbol øverst til høyre over kartet.

2. Vis skråfoto: Trykk på flysymbol til venstre i "enkelt kart".

3. Endre fotovinkel i sirkel-symbolet til venstre. For ortofoto; trykk i midten.

4. Gå tilbake til "enkelt kart" for å velge annet utsnitt: Flytt kartbildet slik at det du ønsker å se, kommer midt på skjermen. Velg flysymbol på nytt.

 

Til Bygg, kart og eiendom

På trondheim.kommune.no finner du temasiden Bygg, kart og eiendom
Der finner du mer om kommunens karttjenester.

 

Til Byantikvarens hovedside.

Adresse til denne siden: trondheim.kommune.no/byantikvaren/kartveiledning

Sist oppdatert: 16.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001