Brukerveiledning til Aktsomhetskart kulturminner

Til kulturminnekartet

Direkte til kulturminnekartet

Du kan også gå inn via kommunens avanserte kart. Der må du velge temakart.

Velg temakart

Viser velg karttype i avansert kart

 • Til venstre for kartet kan du skifte mellom ulike temakart/karttyper.
 • Aktsomhetskart kulturminner velges fra nedtrekkslista.

Velg utsnitt

 • Søk i felt til venstre eller zoom i knapperad over kartet, for å velge utsnitt.Viser søk og zoom i kartet

Tegnforklaring

Tegnforklaring med info: trondheim.kommune.no/byantikvaren/kartinfo

 • Tegnforklaringa i kartet finner du ved å klikke på fanekort for tegnforklaring og rulle ned til "Kulturminner".

Viser tegnforklaring i kart

Få opp informasjon i kartet

Du får opp mer informasjon når du peker eller klikker forskjellige steder i kartet.

Gul boks med lenker og informasjon

 • Hold musepeker i ro over bygning/område du ønsker å vite mer om: Gul boks kommer opp.

Gul infoboks med lenker i kart

 • Svart tekst er informasjon uten lenke.
 • Blå tekst har lenke til mer informasjon.
 • Når musepeker holdes over en lenke, får det aktuelle kartobjektet lyseblått omriss. Viktig for å forstå hva man får opp informasjon om.

Lenken "Klikk for kulturminneinfo..." viser informasjon om hus, i kartets venstre side. Arbeid med å fylle inn informasjon pågår, så flere av tekstene er foreløpig mangelfulle.

For freda bygninger vises informasjonen i eget vindu i Kulturminnesøk.

Kartbilde som viser lenken "Klikk for kulturminneinfo"

Lenken "Info om Aktsomhetskart kulturminner" er en generell infoside for hele kulturminnekartet. Lenken går til trondheim.kommune.no/byantikvaren/kartinfo.

Skru kartlag av og på

Lag skrus av og på i tegnforklaringsfeltet til venstre i kartet.

"Tilleggsinfo" og "Under arbeid" har lag som aktivt må skrus på for at de skal vises i kartet. For bedre lesbarhet kan det være best og også skru av noen lag, så ikke alt vises samtidig.

Eksempel: Skru på "Bygg med bilder"

Oransje prikker kommer opp i kartet når det hakes av for "Bygg med bilder".

Viser det å hake av for kartlag som kan skrus på i kart

Se foto i Byantikvarens arkiv

Trykk på lenken "Se foto i Byantikvarens arkiv" i gul boks.

Gul boks vises når musepeker holdes i ro over et hus.

Alternativ måte å få opp bilder: Kartlaget "Bygg med bilder" er skrudd på (se Skru kartlag av og på.) = oransje prikker i kartet. Trykk på oransje prikk eller hold musepeker over den oransje prikken. For å se foto av hus som er grå i kartet(dvs. ikke klasse A,B,C,F), må de oransje prikkene brukes.

Viser "Se foto i Byantikvarens arkiv" i gul boks i kartet

Oversikt over alle bilder av bygningen kommer opp

Oversikt over bildene vises etter å ha trykket på lenken "Se foto i Byantikvarens kart" eller på oransje prikk i kartet. Større foto vises når musepeker holdes over et bilde.

Utsnitt fra Byantikvarens fotoarkiv i braArkiv

Tips: Hvis oversiktsvinduet ikke dukker opp: prøv annen nettleser, feks Chrome. Hvis oversiktsvinduet "forsvinner", ligger det nok bak et annet vindu på skjermen.

Til foto

 • Trykk på ikon ved "Vis dokument".

Trykk på lite ikon ved "Vis dokument" for å komme til foto

For best oppløsning, gå videre til originalfil

 • Trykk på lite forstørrelsesglass øverst til høyre.

Til original fil: trykk på forstørrelsesglass øverst til høyre

Velg f.eks. "zoom til sidenivå" for å se bildet i større format.

Kopier originalfil

Søketips i fotoarkivet: Se alle bilder i en gate

Når du er inne i fotoarkivet (braArkiv) kan du få opp søkefeltet ved å trykke på "Byantikvaren" i blå linje øverst.

I feltet "Adresse": Skriv deler av gatenavnet og stjerne: * , for å øke sjansen for treff. Alle bilder av bygninger i gata, kommer opp i trefflista til høyre.

Viser trykk på Byantikvaren i øverste linje for å komme til søk

Når et foto viser flere bygninger i en gate, er dette bildet ofte kun koblet til en av bygningene. Søk i adressefelt på gatenavn, kan være til hjelp for å finne aktuelle bilder.

 • Generelt er kartet bedre egnet til å finne foto av bygninger, enn direkte søk i arkivet. Mange av søkefeltene er i liten grad fylt ut.
 • Følgende er alltid fylt ut:
  GID (gårdsnummer/bruksnummer), BID (bygningsnummer), Arkivdato (Når bildene ble lagt inn i braArkiv).
 • Fotodato(når bildet ble tatt) mangler dessverre for en del av de eldre bildene.
 • De eldre bildene er stort sett tatt mellom 1970 og 2000.

Finn reguleringsplan

I kulturminnekartet er områder som er regulert til bevaring, vist med svart vertikal skravur.

Det gjelder bestemmelser om vern innenfor slike områder.

Det er disse reguleringsbestemmelsene, som sammen med plankartet, er reguleringsplanen.

Slik finner du gjeldene reguleringsplan:

Skift til karttype "Reguleringsplaner"

Velg fra nedtrekkslista.

Viser skift karttype i venstre marg til Reguleringsplaner

Trykk på linjen "r....Navn på reguleringsplan" i gul boks

Gul boks kommer opp når musepeker holdes i ro. Trykk på lenke i gul boks; lenke til reguleringsplaner starter med: r

Viser gul boks i kart hvor du trykker på lenke til reguleringsplan

Trykk på "Bestemmelser" i venstre marg

Bestemmelsene kommer opp i eget vindu. "Kart/Tegninger" er lenke til reguleringskartet. Se aktuelt kart for tegnforklaring.

Viser at du trykker på Bestemmelser i venstre felt for å få opp reguleringsbestemmelser

Finn skråfoto

Trykk på flysymbol i kommunens enkle kart for å se skråbilder

 1. Skift til "standard kart" fra "avansert kart" ved å trykke på symbol øverst til høyre over kartet.
 2. Vis skråfoto: Trykk på flysymbol til venstre i "standard kart".
 3. Endre fotovinkel i sirkel-symbolet til venstre. For ortofoto; trykk i midten.
 4. Gå tilbake til "standard kart" for å velge annet utsnitt: Flytt kartbildet slik at det du ønsker å se, kommer midt på skjermen. Velg flysymbol på nytt.

Til Bygg, kart og eiendom

Temasiden Bygg, kart og eiendom har mer om kommunens karttjenester.

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 04.10.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk00045M