Byantikvaren

Kontakt Byantikvaren 

E-post: byantikvaren.miljoenheten@trondheim.kommune.no

Telefon, Miljøenheten: 72 54 25 50

Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim

Postadresse: Trondheim kommune, Miljøenheten, Byantikvaren, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Se kart og finn ansatt

Leder

Mette Bye - byantikvar

E-post: mette.bye@trondheim.kommune.no
Mobil: 416 60 004

Saksbehandling og prosjekt

Elisabeth Kahrs - arkitekt/antikvar

E-post: elisabeth.kahrs@trondheim.kommune.no
Mobil: 905 75 553

Roy Åge Håpnes - historiker/antikvar

E-post: roy.age.hapnes@trondheim.kommune.no
Mobil: 476 02 285

Einar Bye - arkitekt/antikvar - Vikar for Silje T. P.

E-post: einar.bye@trondheim.kommune.no
Mobil: 466 76 670

Silje Taftø Petersen - arkitekt/antikvar - For tiden i permisjon

E-post: silje-tafto.petersen@trondheim.kommune.no
Mobil: 970 42 364

Prosjekt

Kjersti Bodin - arkitekt/antikvar

Aktsomhetskart kulturminner, kulturminnedata, nettsider
E-post: kjersti.bodin@trondheim.kommune.no
Telefon: 72 54 25 94

Gunnar Houen - arkitekt/antikvar

Seniorrådgiver
E-post: gunnar.houen@trondheim.kommune.no
Telefon: 72 54 25 90

Marte Osvoll Valderaune - arkitekt/antikvar

Vitalisering av veiter og bakgårder
E-post: marte.osvoll.valderaune@trondheim.kommune.no
Mobil: 977 55 515

Margrethe Aas - arkitekt

Dive-analyse for nord-østre del av Midtbyen
E-post: margrethe.aas@trondheim.kommune.no

Arkeologi

For spørsmål vedrørende arkeologi, kontakt Trøndelag fylkeskommune

Arrangementer annonseres på Facebook-siden til Byantikvaren. 

Byantikvaren på Facebook    Byantikvaren på Instagram

Oversikt over innhold 

Aktsomhetskart kulturminner

Prosjekter

Byantikvaren informerer

Historisk informasjon

Råd, veiledning og tilskudd

Energisparing

Riksantikvaren har egen nettside om energisparing og en veileder om energisparing i gamle hus.

Fortidsminneforeningen har laget heftet:
ENØK-tiltak i gamle hus. Kan bestilles gratis i trykt versjon: post@fortidsminneforeningen.no

SINTEF har utarbeidet følgende veileder: Fiin gammel aargang - Energisparing i verneverdige hus.

Verneplaner og bestemmelser

Om Byantikvaren

Byantikvaren gir råd

  • om vern av kulturminner og kulturmiljøer 
  • i plan- og byggesaker med mer
  • til eiere av eldre hus og andre
Mer om Byantikvaren

Byantikvarens hovedmål er å sikre eldre bygninger og miljøer i Trondheim

Byantikvaren er:

  • Trondheim kommunes faglige rådgiver innen kulturminnevern
  • en avdeling i Miljøenheten, som tilhører byutviklingsområdet i kommunen

Byantikvaren tar ikke gebyr for sine tjenester.

Byantikvarens oppgaver:

Byggesaker 

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved en stor del av byggesakene i Trondheim. Vi er da rådgivende både overfor publikum og Byggesakskontoret. 

  • Skal du gjøre endringer utvendig på en bygning som har klasse A, B eller C (blå, lilla eller rød) på Aktsomhetskart kulturminner?
  • Du som eier eller ansvarlig søker kan ta kontakt med Byantikvaren i forkant av en byggesak. Da kan du få en avklaring og en uttalelse fra Byantikvaren. Uttalelsen legger du ved byggesøknaden.

Kulturminnedata

Oversikt over vernestatus for bygninger: Se Aktsomhetskart kulturminner.
På publikumsmottaket - Bytorget  og hos Byantikvaren, kan du også få vite om det gjelder spesielle regler om vern av et hus eller et område.

Byantikvaren klassifiserer kulturminner innenfor kommunens grenser. Aktsomhetskart kulturminner viser denne klassifiseringen (A, B og C) med mer.

Byantikvarens fotoarkiv er i dag tilgjengelig for alle via Aktsomhetskart kulturminner.
Informasjon om bygninger med antikvarisk verdi, legges inn i Trondheims database for kulturminner. 
Dette er info vi skal starte å utveksle med Riksantikvaren i løpet av 2019. Info vil bli tilgjengelig både i kulturminnesok.no og aktsomhetskartet.
Utvikling av kulturminnebasen og fotoarkivet er et samarbeid mellom Kart- og oppmålingskontoret og Byantikvaren. I arbeidet med utvikling av fotoarkivet var også Geomatikk IKT AS en av samarbeidspartene.

Reguleringsplaner, kommuneplaner og ulike offentlige delplaner

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved plansaker i Trondheim.

Rådgiving om vedlikehold og utbedring av eldre bygninger

Byantikvaren gir råd til eiere av eldre hus. Befaringer kan avtales.

Trondheims bygningshistorie

Byantikvaren er behjelpelig med å bidra til å finne ut av bygningers historie, og kan gi råd om hvilke kilder som kan være aktuelle å oppsøke.

Informasjon om kulturminner og vern

Byantikvaren informerer om kulturminneverdier både til publikum og internt i kommunen for å skape forståelse for bevaring av byens kulturminner. Et eksempel på dette er Områdebeskrivelser.

Kulturvernrelatert virksomhet

Byantikvaren deltar også i virksomheter som gatenavngruppe, brannvernprosjekt og designgruppe for gatemøblering i Midtbyen med mer.

Adresse til denne siden: trondheim.kommune.no/byantikvaren

Sist oppdatert: 16.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001