VPOR Bycampus Elgeseter

Trondheim kommune ønsker dine innspill til offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter.

Bygningsrådet vedtok 27.11.2018 å legge ut Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i Bycampus Elgeseter(VPOR) til offentlig ettersyn. Alle som er interessert i saken kan få se forslaget og uttale seg til det.

I 2030 skal Trondheim ha et åpent, attraktivt og levende bycampus. Det skal styrke byen som en bærekraftig og internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby, og Nordens beste studieby.  Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser i bycampus (VPOR) angir et nettverk av byrom, viktige sammenhenger i byen for ulike trafikantgrupper og retningslinjer for hvordan disse skal planlegges.  

Planen beskriver prinsipper for opparbeidelse av offentlige rom og forbindelser som skal gjelde for hele planområdet. Planen beskriver 41 konkrete tiltak som er aktuelle å gjennomføre i forbindelse med utbygging i området.

Planforslaget kan ses på Trondheim kommunes nettsider https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/, i Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges plass 1.

Planen kan også se på nettsiden bycampus.no, hvor det også kan gis merknader direkte på de enkelte tiltak i et eget kart.

Uttalelse til planen kan sendes inn på flere måter: via nettsiden, på epost til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no eller med brevpost til Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Det ble arrangert byvandring 11.12.2018 og folkemøte 10.01.2019. Det er også mulig å gi innspill via digital kartløsning eller å arrangere gjestebud. Mer info på bycampus.no

Frist for å sende inn uttalelser er 20.januar 2019.

Kommunen vil vurdere alle innsendte uttalelser i den endelige behandlingen av den veiledende planen. De som har gitt uttalelse gjennom brev eller e-post vil få brev om vedtaket når planen er ferdig behandlet.

 

Sist oppdatert: 11.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001