Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen legger grunnlaget for arbeidet med trafikksikkerhet i Trondheim kommune.

Trafikksikkerhetsplanen legger grunnlaget for arbeidet med trafikksikkerhet i Trondheim kommune. Det er igangsatt arbeid med å lage en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-2024. Planen forventes ferdig vinteren 2020.

Framdriftsplan

Planprogram

Det er laget et forslag til planprogram og gjort en analyse av trafikkulykker som har skjedd i Trondheim kommune de siste ti årene. På bakgrunn av dette foreslås mål og føringer for det videre arbeidet med trafikksikkerhet. 

Fristen for å gi innspill til planprogrammet utløp 11.5.2019. Dokumentet har blitt noe justert på bakgrunn av innspill og legges frem for politisk behandling i Formannskapet i august.

De ferdige dokumentene kan leses her:

Planprogram for trafikksikkerhetsplan 2020-2024

Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune 2008-2017

Handlingsprogram

Etter at planprogrammet er vedtatt skal det lages er et handlingsprogram med prioriteringsliste over konkrete trafikksikkerhetstiltak som ønskes utført. Denne lista vil være et kunnskapsbasert grunnlag for kommunens innspill til nye trafikksikkerhetsprosjekter i Miljøpakken og for forvaltningsarbeidet i Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen.

Fristen utløp 20.6.2019 for å foreslå trafikksikkerhetstiltak til handlingprogrammet.

De innsendte forslagene skal gjennomgås og vurderes før et forslag til prioriteringsliste sendes ut på høring høsten 2019.

Gamle trafikksikkerhetsplaner

Tidligere trafikksikkerhetsplaner for trondheim kommune kan leses her:

Trafikksikkerhetsplan 2012-2016

Trafikksikkerhetsplan 2012-2016
Skolevegrapport 2012

Trafikksikkerhetsplan 2008-2011

Trafikksikkerhetsplan 2008-2011
Skolevegrapport 2007

Sist oppdatert: 22.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001