Områderegulering for Øvre Rotvoll

Områdeplanen

Rotvoll Eiendom har laget et forslag til områdeplan for Øvre Rotvoll på vegne av Trondheim kommune. Arbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel 2012-2024, der Rotvoll (område 35 og 38 Øvre Rotvoll) er satt av til framtidig boligbebyggelse.
Området ligger mellom eksisterende bolig- og næringsområder i Trondheim øst.

Kart over Rotvoll

Planforslaget ble behandlet av bygningsrådet 25.09.18. og ble der vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er satt til 10.11.18. Her kan du lese mer om planforslaget.

Planforslaget som er sendt på høring omfatter bare omtrent halvparten av opprinnelige planområdet. Dette skyldes uavklarte forhold rundt luftkvalitet på de resterende delene, og disse vil derfor bli behandlet senere.


Tidligere politiske vedtak angående området:

  • Planprogrammet ble fastsatt i bygningsrådet 1. september 2015, og er grunnlaget for arbeidet med reguleringsplanen.

  • Prinsippsak om Øvre Rotvoll ble behandlet i bygningsrådet 07.06.2016. Vedtaket ble nærmere presisert under eventuelt i bygningsrådet 28.06.2016.

Lenke for innsyn i de politiske sakene se, klikk her. 

Fakta:
Planstatus: Forslag til områdeplan på høring
Prosjektleder: Merete Wist

merete.wist@trondheim.kommune.no

 

For mer informasjon om saken

Fastsatt planprogram (se PS0120/15)

Trafikknettanalyse for Trondheim Øst

Sist oppdatert: 01.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001