Områdeplan for Granåsen

Områdeplan for Granåsen skisenter

Områdeplan for Granåsen skisenter ble vedtatt i bystyret den 26.8.2016.
Områdeplanen legger føringer for videre utvikling av anlegget i Granåsen framover. Dette gjelder både ved utvikling av anlegget som arena for store arrangement som VM på ski, og ved utvikling av hverdagsanlegget til idrett og friluftsaktiviteter.

Utvikling av Granåsen

Granåsen som Trondheim hovedarena for vinteridrett

Granåsen 2023

Bildegalleri

 

 

Bildebeskrivelser av ulike bruksmuligheter av Granåsen som arena

Dokumenter 

Vedtak og saksfremlegg

Tilleggsnotat 1: Rådmannens arbeid med notat til sluttbehandling

Tilleggsnotat 2: Tilleggsopplysninger

Planbeskrivelse

Plankart 1 av 2

Plankart 2 av 2

Reguleringsbestemmelser

 Konsekvensutredning, hovedrapport

KU 11.1 Notat om private eiendommer i KBA3 og KBA4

KU 11.2 Mulighetsstudie VM 2021

KU 11.3 Geoteknisk vurdering

KU 11.4 Geoteknisk rapport, torvdybder

KU 11.5 Geoteknisk rapport, mulig hallområde

KU 11.6 Notat grunnforhold

KU 11.7 Notat landbruks- og naturområde

KU 11.8 Krysskapasitet

ROS-analyse v/Asplan

 

Sist oppdatert: 23.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001