Markaplanen

Del 1  Visjoner, mål, retningslinjer 

Overordnet plan for forvaltningen av markaområdene. Vedtatt i Bystyret 21. november 2002.

Tilhørende kart (i gif-format):

1) Markaområder i Trondheimsregionen 
2) Områder, grenser, eiendomstyper
3) Interesser i marka
4) Områdetyper
5) Viltområder
6a) Tilrettelegging for friluftsliv
6b) Tilrettelegging - Bymarka
6c) Tilrettelegging - Strindamarka
7) Soneinndeling for friluftsliv
8) Evighetsskog

Del 2   Handlingsprogram

 • Sikring av markaområdene
 • Biologisk mangfold > Temaplan for naturmiljøet
 • Skogbruket (jamfør HP for naturmiljøet)
 • Kulturminner, kulturlandskap og bygninger i marka
 • Idrett
 • Handlingsprogram for turfriluftslivet (sti- og løypeplan)
 • Sportsfiske (jamfør HP for naturmiljøet)
 • Jakt og viltstell (jamfør HP for naturmiljøet)
 • Motorferdsel (jamfør HP for naturmiljøet)
 • Brukersamarbeid
 • Tilrettelegging for undervisning
 • Informasjon

Sist oppdatert: 22.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001