Gatebruksplan for Midtbyen

Gatebruksplan under utarbeidelse

Hensikten med Gatebruksplan for Midtbyen er å skape bedre rammer for opphold og å bedre fremkommeligheten for gående, syklende og kollektivreisende. Gatebruksplanen skal vise hvordan prioriteringen av alle disse brukergruppene skal gjenspeiles i bruken av arealene i sentrum.
Prosessplan for Gatebruksplan for Midtbyen ble fastsatt av formannskapet 24. april 2018.
Gi innspill og kommentarer på nettsiden FramtidsTrondheim

Gatebruksplan av 2007

Gatebruksplanen av 2007 er en plan for bruken av gatene i Midtbyen etter åpningen av Nordre avlastningsveg i 2009. Mindre gjennomgangstrafikk gir rom for et mer oversiktlig vegsystem og bedre forhold for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikanter. Planen viser tiltak på kort og lang sikt.

Sist oppdatert: 22.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001