Framtidens byer 2008-2014

Programmet gikk fra 2008 til 2014

Programmet skulle hjelpe bykommunene til å dele sine gode ideer med hverandre, og til å utvikle nye samarbeidsarenaer med næringsliv, region og stat.  

Framtidens byer skulle ha flere sykkelstier og mindre biltrafikk, bedre avfalls- og ombruksløsninger, lettere tilgang til fornybar energi og større tilpasningsdyktighet til klimaendringene. Du kan lese mer om  Framtidens Byer på regjeringens nettside.

Handlingsprogram for Framtidens byer var til politisk behandling i Formannskapet 10. februar 2009. Kommunens saksnummer var 08/18915. Her finner du det politiske vedtaket.

Trondheim fikk bymiljøprisen for satsingen på klima og bymiljø i 2008. 

Sist oppdatert: 22.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001