Hjem Bygg, kart og eiendomKommuneplanens arealdel/delplaner

Kommuneplanens arealdel/delplaner

Kommuneplanen

Kommuneplanen er den overordnede planen for Trondheim kommune
og består av en arealdel og en samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 er kommunens overordnede plan for samfunnsutvikling. Planen er tolvårig og setter mål for viktige samfunnsområder for bysamfunnet og kommunen fram mot 2020.

Byutviklingsstrategi - strategi for areal- og transportutvikling i Trondheim fram mot 2050

Det pågår nå et arbeid for å utforme en byutviklingsstrategi. Strategien skal angi retning for en klimavennlig byutvikling og ha et perspektiv fram mot 2050. Byutviklingsstrategien skal ferdigstilles i løpet av 2019, og vil danne grunnlag for ny kommuneplan når Klæbu og Trondheim er slått sammen.
Mer informasjon om dette arbeidet finner du på kommunens kunngjøringssider.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.

Spørsmål om rullering av kommuneplanens arealdel skal drøftes gjennom kommunal planstrategi. Kommunal planstrategi skal vedtas senest ett år etter at nytt bystyre er valgt. 

Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre reguleringsplaner dersom det er motstrid.

Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (vedtatt 21.03.2013)

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner er arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset tema. Geografisk avgrensede kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel. Der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene gjelder kommuneplanens bestemmelser.

Gjeldende kommunedelplaner (arealplaner)

Havneområde (gjeldende kommunedelplan, planident= k0384g)
Lade, Leangen og Rotvoll (gjeldende kommunedelplan, planident= k467)
Nyhavna (gjeldende kommunedelplan, planident= k20110005) 
Tiller (gjeldende kommunedelplan, planident= k20110003)

Igangsatte kommunedelplaner (arealplaner)

Dragvoll (igangsatt planarbeid, planident= k20140011)
Klett (igangsatt planarbeid, planident= k20130013)

Igangsatte kommunedelplaner stilt i bero

Lade, Leangen (igangsatt planarbeid, planident= k20110088)

Eldre utgåtte kommuneplaner:
(utgått, forrige) Kommuneplanens arealdel 2007-2018
(utgått) Kommuneplanens arealdel 2001-2012

Sist oppdatert: 15.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001