Hjem BarnehageEtablering og drift av barnehager

Etablering og drift av barnehager

Leke og oppholdsareal

Trondheim kommune har gjennomført et omfattende arbeid med å fastsette leke- og oppholdsarealet (loa) i alle kommunale og private barnehager. 
Det er utarbeidet tegninger med romoversikt for hver enkelt barnehage i fagprogrammet Jonathan.

Kommunen forholder seg til barnehagelovens veiledende arealnorm.

Netto leke- og oppholdsareal inne:

 • 4,0 m2 pr. barn over tre år,
 • 5,3 mpr. barn under tre år

Lekearealet ute skal være om lag seks ganger større enn leke- og oppholdsarealet inne.

Ved rehabilitering eller ombygging av barnehagene skal dette meldes til Fagenhet for oppvekst og utdanning, som sammen med Trondheim eiendom vil foreta en ny vurdering av leke- og oppholdsarealet og oppdatere tegningene.

For mer informasjon kontakt Fagenhet for oppvekst og utdanning

Telefon 72 54 25 10

Godkjenning av barnehager

Fagenhet oppvekst og utdanning har ansvaret for godkjenning av barnehager i Trondheim kommune. 
 • Vi gir informasjon om oppstart og godkjenning av barnehager.
 • Vi gir veiledning i forbindelse med oppstart av barnehager.
 • Vi behandler søknader om godkjenning.

Selve godkjenningen involverer flere etater med ulikt lovverk:

 • Barnehageloven, Fagenhet oppvekst og utdanning
 • Plan- og bygningsloven, Byggesakskontoret
 • Lov om folkehelsearbeid med forskrift om miljørettet helsevern i 
  barnehager og skoler, Miljøenheten
 •  Lov om tilsyn med næringsmidler, Mattilsynet
 • Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet

Barns miljø i barnehager og skoler

Veileder: Godkjenning av barnehager

Kontaktpersoner på Fagenhet oppvekst og utdanning:
Per Arne Pedersen, telefon 952 63 509
E-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Etablering av ikke-kommunale barnehager

I forbindelse med målet om full barnehagedekning innen utgangen av 2006, ble det i juni 2005 lansert en opptrappet tiltaksplan for utbyggingen.

Kommunen benytter relativt store ressurser på å bistå private aktører, men kommunen har ikke nok tomter til å bistå alle henvendelser. I lys av den omfattende innsatsen som nå foregår, prioriteres derfor følgende private søknader og henvendelser om utbygging og godkjenninger:

 • Søknader som kommer fra eksisterende private barnehager om å opprettholde og eventuelt utvide antall plasser.
 • Søknader fra private aktører som inneholder konkrete og egnede forslag til tomter eller bygninger som kan benyttes til barnehage.

Kommunen anbefaler at du har gjort deg kjent med planlagte barnehageprosjekter i området du ønsker å starte barnehage i, samt ha en foreløpig plan knyttet til eierform, driftsform, antall barn og bemanning, før du tar kontakt.

Husbanken gir lån til barnehager. På husbanken.no finner du informasjon om hvordan man utformer og etablerer en barnehage. Der finner du også en oversikt over det viktigste rammeverket.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Informasjon om nasjonale tilskuddssatser finnes på udir.no

2020

Private ordinære barnehager, satser 2020
Private åpne barnehager, satser 2020

Pensjonsutgifter-søknad for ikke-kommunale barnehager

Informasjon om søknadsordning for ikke-kommunale barnehager med vesentlige høyere pensjonsutgifter (Udir)

Sist oppdatert: 06.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001