Hjem BarnehageKvalitetsprogram for trondheimsbarnehagene

Kvalitetsprogram for trondheimsbarnehagene

I Trondheim går 95 % av barna i barnehage. Byens barnehager skal bidra til at de over 11.000 barnehagebarna får en best mulig start på livet. Barna skal oppleve fellesskap med andre barn og voksne og få utfolde seg i lek. Barnehagene skal gi barna muligheten til å utfolde og utvikle skaperglede og utforskertrang i trygge omgivelser.

For små barn går lek og læring hånd i hånd. Erfaring og kunnskap barn opparbeider seg er avgjørende for hvordan de greier seg senere i livet. Oppvekst og utdanning arbeider etter en visjon om at utvikling og læring skjer i fellesskap i et helhetlig perspektiv. Barnehagens ledelse og de ansattes kompetanse er de viktigste faktorene for at barn trives og utvikler seg i barnehagen.

På denne nettsiden har kommunen samlet informasjon om hvordan vi jobber med kvaliteten i barnehagene.

Aktivitetene publiseres for påmelding i KS læring i den eksterne kurskatalogen og via informasjonsbrev til trondheimsbarnehagene.

Vil du vite mer om hvordan kommunen arbeider med kvalitet i trondheimsbarnehagene kan du ta en titt på Kvalitetsmelding for trondheimsbarnehagene.

Kontaktperson for kvalitetsprogrammet:
Kristin Gudim, telefon 975 96 131.

Kvalitetsprogrammene 

Flerfaglig blikk - en tverrfaglig satsing i trondheimsbarnehagene

Bedre språk

Sist oppdatert: 21.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001