Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerStrandveien 75, Lade allé 3,9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, detaljregulering, r20150036

Strandveien 75, Lade allé 3,9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, detaljregulering, r20150036

Klagefrist: 16.07.2018

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å omregulere området fra industriformål til boligformål. Planen åpner for ca. 520 boliger og minimum 1500 m2 forretning eller tjenesteytende virksomhet i deler av bebyggelsens gateetasje mot Ladebekken og i første og andre etasje mot Jarleveien.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/18315

Sist oppdatert: 21.06.2018

A03-P1-EPI001